Spadki i darowizny

Synowa nie dziedziczy po teściach

Krąg osób, które w razie pominięcia ich przez spadkodawcę w testamencie mają prawo do zachowku, jest ograniczony
Należą do niego: dzieci, wnuki, prawnuki, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, ale tylko gdyby dziedziczyli w związku z bezpotomną śmiercią spadkodawcy. „W 1998 r. zmarł mój brat, zostawiając żonę i syna – pisze czytelniczka. – W 1999 r. nasza mama (wtedy była już wdową) wykupiła od gminy mieszkanie o łącznej powierzchni 42 mkw. W 2002 r. spisała testament, oświadczając, że do całości spadku powołuje dwie swoje córki, każdą w 1/2. Czy żonie brata, która ponownie wyszła za mąż i nie utrzymuje z nami żadnych kontaktów, będzie się należało coś ze spadku po mamie? Co będzie należało się naszemu bratankowi? Co zrobić, by w rozrachunkach pominąć byłą bratową?”. Synowa ani zięć nie dziedziczą po teściach, chyba że teściowa czy teść uwzględnili ich w testamencie. Bratowa czytelniczki nie będzie więc w żaden sposób partycypować w spadku po swej teściowej ani uczestniczyć w związanych z nim rozrachunkach.
Jeśli matka miała troje dzieci, w tym nieżyjącego już syna, to przy takim testamencie bratankowi należy się od ciotek zachowek. Wynosi on połowę tego, co by otrzymał zgodnie z regułami dziedziczenia ustawowego. Obowiązują one automatycznie, gdy spadkodawca nie sporządził testamentu albo testament okazał się nieważny. Zgodnie z tymi regułami, jeśli zmarły nie zostawił małżonka, a są dzieci, dziedziczą po nim tylko one w częściach równych. Jeśli któreś dziecko nie przeżyło spadkodawcy, w jego miejsce wchodzą jego dzieci, czyli wnuki zmarłego. Dzielą się one udziałem przypadającym na swego rodzica po równo. Bratanek czytelniczki jest jedynym dzieckiem swego ojca, tak więc dziedziczyłby – gdyby nie testament – z ciotkami w częściach równych: każde po 1/3. Skoro zachowek wynosi połowę przypadającej na danego spadkobiercę ustawowego schedy spadkowej, to [b]bratankowi czytelniczki należy się 1/6 wartości majątku pozostawionego przez jego babkę.[/b] Do wypłaty zachowku obowiązane są obie spadkobierczynie stosownie do swoich udziałów w spadku. Trzeba wiedzieć, że na poczet zachowku osoba uprawniona do niego musi zaliczyć ewentualne darowizny uzyskane od spadkodawcy, a także – gdy uprawnionym do zachowku jest, jak w tym wypadku, dalszy zstępny (wnuk) – darowizny otrzymane przez jego wstępnego (rodzica będącego dzieckiem spadkodawcy). Na zgłoszenie żądania zachowku uprawniony do niego ma trzy lata. Termin ten liczy się od dnia ogłoszenia testamentu, a jeśli spadkobierca nie wiedział o testamencie – od dnia, w którym dowiedział się o nim, a więc i o tym, że ma prawo do zachowku. [i]masz pytanie, wyślij e-mail do autorki, [mail=i.lewandowska@rp.pl]i.lewandowska@rp.pl[/mail][/i] [ramka][b] Więcej [link=http://www.rp.pl/temat/300471_Zachowek.html]o zachowku[/link][/b][/ramka] [ramka][b]Zobacz nasze poradniki:[/b] » [link=http://www.rp.pl/temat/447728.html]Wszystko o testamentach, spadkach i darowiznach[/link] » [link=http://www.rp.pl/temat/373650.html]Więcej krewnych uprawnionych do spadku[/link] » [link=http://www.rp.pl/temat/81958_Jak_zalatwic_sprawy_spadkowe.html]Jak załatwić sprawy spadkowe[/link] » [link=http://www.rp.pl/temat/376862_Spadek_u_notariusza.html]Spadek u notariusza[/link] » [link=http://www.rp.pl/temat/478502_Zamiast_testamentu.html]Zamiast testamentu[/link] [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL