Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Raport: 170 tys. chrześcijan rocznie oddaje życie za wiarę

Ok. 200 mln chrzeœcijan jest krwawo i brutalnie przeœladowaniach - wykazuje raport "Przeœladowani i zapomniani" obejmujšcylata 2009-2010.
- Liczby przeœladowań chrzeœcijan sš smutne, ale się nie zmieniajš, a zmienia się tylko ich geografia - podkreœlił podczas prezentacji raportu dyrektor sekcji polskiej Pomocy Koœciołowi w Potrzebie, ks. Waldemar Cisło. Raport przygotowany przez organizację międzynarodowš Pomoc Koœciołowi w Potrzebie (Kirche in Not) został zaprezentowany w Sekretariacie Episkopatu Polski. Jak powiedział ks. Cisło, głównym celem raportu jest przede wszystkim uœwiadomienie faktu, że "ludzie krzyżowani i zabijani za wiarę, to nie tylko temat z czasów starożytnoœci chrzeœcijańskiej, ale niestety również dzisiaj mamy takš sytuację, gdzie 170 tys. chrzeœcijan ginie rocznie za wiarę".
- Inaczej mówišc, co trzy minuty gdzieœ na œwiecie jest zabijany nasz brat, czy siostra tylko za to, że sš wyznawcami Chrystusa - dodał. Zaznaczył, że do dyskryminacji chrzeœcijan dochodzi w ponad 70 krajach œwiata. - Oznacza to, że w co trzecim kraju brak pełnej wolnoœci religijnej - podkreœlił. Pomoc Koœciołowi w Potrzebie działa według zasady "trzech kroków". - Pierwszy krok, to informacja, żeby pokazać skalę przeœladowań chrzeœcijan, bo zanim podejmiemy jakiekolwiek działania, to musimy wiedzieć, że takie sytuacje majš miejsce. Drugi krok, to modlitwa, którš wspieramy naszych braci i siostry. Trzeci krok, to pomoc materialna. W to wpisuje się pomoc w 140 krajach, w których Koœciół z różnych powodów nie może w pełni realizować swojej misji - powiedział ks. Cisło. Dodał, że Pomoc Koœciołowi w Potrzebie widzi trzy podstawowe zagrożenia dla funkcjonowania Koœcioła: radykalny islam, radykalny hinduizm i reżimy totalitarne. Raport o przeœladowaniach chrzeœcijan w latach 2009-2010 uwzględnia 40 krajów, opisuje najbardziej dramatyczne przykłady przeœladowań chrzeœcijan m.in. w Afganistanie, Chinach, Korei Północnej, Myanmarze, Pakistanie, Nigerii, Sudanie, Wietnamie czy Zimbabwe. Liczšcy niemal 300 stron raport zawiera informacje z pierwszej ręki - od biskupów, księży, sióstr zakonnych, pastorów i wiernych przebywajšcych w krajach przeœladowań. - Jest to tylko fragment smutnej rzeczywistoœci, jakš jest przeœladowanie chrzeœcijan w XXI wieku - zaznaczył redaktor polskiego wydania raportu Tomasz Korczyński. Pomoc Koœciołowi w Potrzebie powstała w Belgii w 1947 roku. Założył jš holenderski norbertanin o. Werenfried van Straaten (1913-2003). W 17 krajach Europy, Ameryki Północnej i Południowej oraz w Australii ma swoje biura narodowe. W Polsce zostało otwarte w styczniu 2006 roku. W 1984 roku Stolica Apostolska uznała Pomoc Koœciołowi w Potrzebie za "ogólnokoœcielnš organizację na prawie papieskim". Pomaga katolikom w ok. 140 krajach œwiata. Wspiera głównie katolików przeœladowanych lub żyjšcych w zagrożeniu w takich krajach jak Sudan, Chiny, Irak czy Indie.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL