Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Lekcje online trafiš do podstawy programowej

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Resort edukacji przygotowuje przepisy, które pozwolš szkołom uczyć dzieci przez Internet
Taka sytuacja jest na razie niemożliwa. Wkrótce jednak polskie szkoły i ich uczniowie dostanš szansę na podobne udogodnienia. Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje bowiem nad nowelizacjš [link=http://akty-prawne.rp.pl/Dokumenty/Ustawy/2004/DU2004Nr256poz2572.asp]ustawy o systemie oœwiaty[/link]. Poprawiane przepisy dopuszczš i uregulujš prawnie edukację online. Wskażš na możliwoœć wprowadzenia w szkołach e-learningu z wykorzystaniem metod kształcenia na odległoœć. [wyimek][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2011/01/25/uczen-pisze-wirtualna-klasowke/#respond]Skomentuj ten artykuł[/link][/b] [/wyimek] [srodtytul]Specjalne potrzeby edukacyjne[/srodtytul]
– To bardzo dobry pomysł. Możliwoœć prowadzenia e-lekcji przyda się szczególnie przy nauczaniu indywidualnym, zwłaszcza uczniów niepełnosprawnych, którzy majš duże problemy z dotarciem do szkoły – ocenia Wojciech Ksišżek z sekcji oœwiatowej NSZZ „Solidarnoœć”. Dodaje, że takie rozwišzanie z pewnoœciš ułatwi naukę dzieciom majšcym specjalne potrzeby edukacyjne. Będš mogły uczestniczyć w wirtualnych lekcjach wyrównawczych. Pomoże też najzdolniejszym, którzy nie majš finansowych ani organizacyjnych możliwoœci udziału w zajęciach rozwijajšcych. [b]Prawo dopuœci wprowadzenie lekcji online do podstawy programowej.[/b] Teraz przeszkodš do prowadzenia e-lekcji jest brak odpowiednich przepisów. [b]Nauczyciele nie wiedzš, w jakich okolicznoœciach i do jakich przedmiotów mogš wykorzystywać edukację online.[/b] – Przygotowywana przez resort nowelizacja ustawy musi być tak skonstruowana, aby nauczyciel mógł wpisać w wymogach edukacyjnych i kryteriach oceniania możliwoœć internetowego nauczania – mówi Ksišżek. [srodtytul]E-learning już działa[/srodtytul] – Młodzież również musi wiedzieć, kiedy i jak pedagog ma jš wspomagać internetowo – mówi „Rz” Lucyna Woch, dyrektor Liceum im. œw. Marii Magdaleny w Poznaniu. Jej szkoła jako jedna z nielicznych w kraju od trzech lat prowadzi platformę edukacyjnš. Nauczyciele zamieszczajš na niej kursy wyrównawcze, a w czasie wolnym pozwalajš młodzieży rozwišzywać interaktywne testy. Nie sš obowišzkowe, ale umożliwiajš dodatkowš ocenę. W wirtualnych klasach uczestniczš także polscy uczniowie przebywajšcy w innym państwie. Chodzi o Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywajšcych za Granicš. Internetowe nauczanie Polaków poza krajem MEN finansuje z projektu Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujšcych. Młodzi ludzie, którzy nie majš dostępu do polskich szkół, kontaktujš się z nimi wirtualnie. W ten sposób kontynuujš nauczanie w Polsce. Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreœla, że przygotowujšc i wdrażajšc przepisy o elektronicznej platformie e-learningowej do kształcenia na odległoœć, będzie się wzorowało na tym projekcie. [ramka][b]Opinia:[/b] [b]Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, posłanka PO, członek Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży[/b] Ustawa o systemie oœwiaty dopuszcza kształcenie indywidualne, edukację domowš, kształcenie eksternistyczne, ale nie przez Internet. Ta forma komunikacji z uczniem wykorzystywana jest jedynie po lekcjach, w innowacyjnych projektach edukacyjnych. Nauczyciele nie majš odpowiednich do nauczania online materiałów dydaktycznych, nie szkolš się też w specyficznej przecież metodyce kształcenia przez Internet. Tymczasem lekcje online nie sš ograniczeniem, ale szansš. Nie chodzi o to, żeby nagle uczyć w tym trybie matematyki czy innych przedmiotów, ale by prawo dopuszczało tworzenie wirtualnych klas i uczestnictwo w lekcjach mniej popularnych przedmiotów do wyboru, jak np. etyka. Dlatego ważne jest uregulowanie tej formy kształcenia tak, by mogła być stosowana w odniesieniu do podstawy programowej, a nie tylko zajęć pozalekcyjnych.[/ramka] [ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2011/01/25/uczen-pisze-wirtualna-klasowke/#respond]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL