Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatek dochodowy

Chcesz zmienić rozliczenie, zlikwiduj firmę

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
Przedsiębiorcy, którzy dopiero w trakcie roku się zorientujš, że wybrana forma opodatkowania jest nieopłacalna, majš twardy orzech do zgryzienia
Jedynym sposobem na zmianę zasad rozliczenia wydaje się likwidacja działalnoœci i założenie nowej. Nie doœć jednak, że operacja ta wymaga trochę zachodu, to jeszcze nie wszystkie urzędy jš akceptujš. [srodtytul] Niełatwy wybór[/srodtytul] [b]Termin na wybór formy opodatkowania minšł w czwartek (20 stycznia).[/b] Nie każdy jednak już na poczštku roku potrafi ocenić, jak potoczš się losy jego firmy. Może się okazać, że najpoważniejszy kontrahent wycofa się ze współpracy i optymistycznie wybrany podatek liniowy przyniesie wyższe obcišżenia fiskalne. Albo odwrotnie, interes może się rozkręcić i korzystniejsze będzie rozliczanie się według 19-proc. stawki liniowej niż płacenie 32 proc. daniny na zasadach ogólnych. Przedsiębiorca może też się zreflektować, że lepsze dla niego będš formy ryczałtowe. Mógł też najzwyczajniej w œwiecie zapomnieć o 20 stycznia (jeœli nie złożył w tym terminie zawiadomienia o zmianie, obowišzuje go metoda rozliczania z poprzedniego roku).
Co zrobić w takiej sytuacji? Przepisy nie pozwalajš na zmianę zasad rozliczania działalnoœci gospodarczej w cišgu roku. Ale nie zabraniajš podatnikowi likwidacji firmy i założenia nowej. A jeżeli zakłada nowš, musi wybrać dla niej formę opodatkowania. Czy urzšd zaakceptuje takie manewry? Stuprocentowej pewnoœci nie ma, interpretacje sš bowiem niejednolite. Na zmianę zasad rozliczania zgodziła się przykładowo [b]Izba Skarbowa w Warszawie (interpretacja nr IPPB1/415-573/09-2/MT)[/b]. I to z dnia na dzień, gdyż przedsiębiorca wyrejestrował działalnoœć 31 lipca, a założył nowš już 1 sierpnia. W ten sposób chce przejœć ze skali podatkowej na stawkę liniowš. Zdaniem izby skarbowej nie ma podstaw, aby odmówić mu statusu podatnika rozpoczynajšcego prowadzenie działalnoœci gospodarczej w trakcie roku. Może więc dokonać wyboru formy opodatkowania. Na zmianę zasad rozliczania w cišgu roku nie zgodziła się natomiast Izba Skarbowa w Poznaniu ([b]interpretacja nr ILPB1/415-535/10-4/KŁ[/b]). Jej zdaniem wybór metody opodatkowania obowišzuje przez cały rok. Jak więc widać, urzšd skarbowy może zakwestionować przejœcie na inny podatek w trakcie roku. Wtedy przedsiębiorca będzie musiał dochodzić swoich racji przed sšdem. [srodtytul]Terminu nie da się przywrócić [/srodtytul] Na zmianę nie majš szans spóŸnialscy, którzy złożyli zawiadomienie po 20 stycznia i teraz jedynie wnioskujš o przywrócenie tego terminu. [b]Może się natomiast zdarzyć, że przedsiębiorca w trakcie roku stracił prawo do rozliczania w danej formie, np. wykonał usługę, która nie może być opodatkowana ryczałtem. Wtedy będzie zmuszony zmienić zasady opodatkowania[/b], co też potwierdza argumentację, że jest to co do zasady możliwe. Warto też pamiętać, że za rozpoczynajšcego działalnoœć gospodarczš nie można uznać przedsiębiorcy, który tylko jš zawiesił. [ramka] [b]Komentuje Przemysław Bogusz, doradca podatkowy, właœciciel kancelarii TuboTax[/b] Przepisy nie zakazujš wyboru korzystniejszej formy opodatkowania przedsiębiorcom, którzy w trakcie roku zlikwidowali działalnoœć i po jakimœ czasie (nie ma znaczenia, czy jest to jeden dzień, tydzień czy miesišc) założyli nowš. Nawet wtedy, gdy wykonujš te same czynnoœci. Likwidacja firmy oznacza bowiem, że całš procedurę zaczynamy od nowa. Takš operację można zarekomendować jednak jedynie tym osobom, które majš stuprocentowš pewnoœć, że zmiana formy rozliczania jest dla nich opłacalna. Proces likwidacji starej firmy i założenia nowej wymaga bowiem wielu formalnoœci i wišże się z kosztami. Trzeba więc pamiętać, aby te obcišżenia nie przewyższyły oczekiwanych korzyœci.[/ramka] [i]Masz pytanie, wyœlij e-mail do autora [mail=p.wojtasik@rp.pl] p.wojtasik@rp.pl[/mail][/i] [ramka][b]Więcej [link=http://www.rp.pl/temat/56212.html]o wyborze formy opodatkowania[/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL