Wykup lokali: złóż wniosek

aktualizacja: 30.07.2007, 09:09
Foto: Nieznane

Jutro wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Posiadacze lokatorskiego prawa do lokalu mogą więc składać wnioski o wykup zajmowanego mieszkania za przysłowiowy grosz

Z nowych przepisów może skorzystać ok. 900 tys. osób. Nowelizacja wprowadza również m.in. zakaz ustanawiania nowych własnościowych praw do lokali. A to w praktyce oznacza, że lokale spółdzielcze, których budowa zakończy się 31 lipca, staną się pełną własnością.
Z nowych przepisów może skorzystać ok. 900 tys. osób. Nowelizacja wprowadza również m.in. zakaz ustanawiania nowych własnościowych praw do lokali. A to w praktyce oznacza, że lokale spółdzielcze, których budowa zakończy się 31 lipca, staną się pełną własnością.
Aby stać się właścicielem lokalu budowanego przez spółdzielnie w latach 1960 - 1990 za państwowe kredyty, trzeba się liczyć z wydatkiem kilkuset złotych. Trzeba bowiem spłacić zadłużenie związane z budową lokalu. Kredyt częściowo spłacali spółdzielcy, a część została umorzona przez państwo. Jednak spółdzielnie będą zwracać państwu umorzoną część, jeśli spółdzielca wykupi mieszkanie. I właśnie tę kwotę trzeba będzie zapłacić.
Aby stać się właścicielem lokalu budowanego przez spółdzielnie w latach 1960 - 1990 za państwowe kredyty, trzeba się liczyć z wydatkiem kilkuset złotych. Trzeba bowiem spłacić zadłużenie związane z budową lokalu. Kredyt częściowo spłacali spółdzielcy, a część została umorzona przez państwo. Jednak spółdzielnie będą zwracać państwu umorzoną część, jeśli spółdzielca wykupi mieszkanie. I właśnie tę kwotę trzeba będzie zapłacić.
- Niektórych spółdzielców będzie także czekać spłata zadłużenia z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynku w częściach przypadających na jego lokal - zwraca uwagę Andrzej Grzesik, prawnik z kancelarii Magnusson.
- Niektórych spółdzielców będzie także czekać spłata zadłużenia z tytułu opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem budynku w częściach przypadających na jego lokal - zwraca uwagę Andrzej Grzesik, prawnik z kancelarii Magnusson.
W jaki sposób będzie można się stać właścicielem mieszkania lokatorskiego? Najpierw spółdzielca powinien złożyć wniosek do zarządu swojej spółdzielni o przekształcenie prawa lokatorskiego w pełną własność.
W jaki sposób będzie można się stać właścicielem mieszkania lokatorskiego? Najpierw spółdzielca powinien złożyć wniosek do zarządu swojej spółdzielni o przekształcenie prawa lokatorskiego w pełną własność.
- Spółdzielnie często przygotowują wzory takich wniosków. Niektóre nawet będą je wysyłały do członków spółdzielni - zapewnia Andrzej Grzesik. Następnie pracownicy spółdzielni sprawdzą, czy wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa oraz uchwały spółdzielni. Uchwała, o której mowa, określa przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali, jakie znajdują się w budynku. Z jej zapisów wynika m.in., kto i jakie lokale czy też pomieszczenia do nich przynależne (piwnica, komórka) może wykupić. I dopóki taka uchwała nie wejdzie w życie, spółdzielnia nie może przenieść własności żadnego lokalu w danym budynku. Uchwała ta jest również konieczna do sporządzenia aktu notarialnego.
- Spółdzielnie często przygotowują wzory takich wniosków. Niektóre nawet będą je wysyłały do członków spółdzielni - zapewnia Andrzej Grzesik. Następnie pracownicy spółdzielni sprawdzą, czy wnioskodawca spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa oraz uchwały spółdzielni. Uchwała, o której mowa, określa przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali, jakie znajdują się w budynku. Z jej zapisów wynika m.in., kto i jakie lokale czy też pomieszczenia do nich przynależne (piwnica, komórka) może wykupić. I dopóki taka uchwała nie wejdzie w życie, spółdzielnia nie może przenieść własności żadnego lokalu w danym budynku. Uchwała ta jest również konieczna do sporządzenia aktu notarialnego.
- Zarząd spółdzielni mieszkaniowej ustawowo ma trzy miesiące od dnia złożenia wniosku na podpisanie aktu notarialnego o przeniesienie własności mieszkania lokatorskiego - mówi Maria Czubińska-Zaremba, prawnik z Kancelarii GLN.
- Zarząd spółdzielni mieszkaniowej ustawowo ma trzy miesiące od dnia złożenia wniosku na podpisanie aktu notarialnego o przeniesienie własności mieszkania lokatorskiego - mówi Maria Czubińska-Zaremba, prawnik z Kancelarii GLN.
- Notariusz natomiast po pobraniu opłaty sądowej złoży w imieniu stron wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Wpis prawa własności, a tym samym zakończenie procesu przekształceniowego, powinien nastąpić, w zależności od sądu, w terminie od miesiąca do pół roku od daty złożenia wniosku o wpis - dodaje Andrzej Grzesik.
- Notariusz natomiast po pobraniu opłaty sądowej złoży w imieniu stron wniosek do sądu wieczystoksięgowego. Wpis prawa własności, a tym samym zakończenie procesu przekształceniowego, powinien nastąpić, w zależności od sądu, w terminie od miesiąca do pół roku od daty złożenia wniosku o wpis - dodaje Andrzej Grzesik.
Uwaga, z wykupu mieszkań po preferencyjnych stawkach nie mogą skorzystać osoby, których lokale zostały wybudowane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
Uwaga, z wykupu mieszkań po preferencyjnych stawkach nie mogą skorzystać osoby, których lokale zostały wybudowane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
- Jeśli spółdzielnia nie złoży w ustawowym terminie u notariusza wniosku o przeniesienie własności mieszkania, członkom jej zarządu grozi kara grzywny (5 tys. zł) lub nawet ograniczenia wolności - zauważa Maria Czubińska-Zaremba.
- Jeśli spółdzielnia nie złoży w ustawowym terminie u notariusza wniosku o przeniesienie własności mieszkania, członkom jej zarządu grozi kara grzywny (5 tys. zł) lub nawet ograniczenia wolności - zauważa Maria Czubińska-Zaremba.
Z wnioskiem o ukaranie grzywną lub aresztem może wystąpić sam spółdzielca, jednak nie w każdym przypadku. Nie ma bowiem szansy na dochowanie ustawowego terminu trzech miesięcy, jeśli nieruchomość, na której znajduje się budynek, ma nieuregulowany stan prawny.
Z wnioskiem o ukaranie grzywną lub aresztem może wystąpić sam spółdzielca, jednak nie w każdym przypadku. Nie ma bowiem szansy na dochowanie ustawowego terminu trzech miesięcy, jeśli nieruchomość, na której znajduje się budynek, ma nieuregulowany stan prawny.
- W takiej sytuacji członkowie posiadający lokatorskie prawo do lokalu, działając w oparciu o art. 7 ust. 2 ustawy, będą mogli wystąpić do spółdzielni o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe. Możliwość taka będzie istniała tylko do 31 grudnia 2010 roku - mówi Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
- W takiej sytuacji członkowie posiadający lokatorskie prawo do lokalu, działając w oparciu o art. 7 ust. 2 ustawy, będą mogli wystąpić do spółdzielni o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe. Możliwość taka będzie istniała tylko do 31 grudnia 2010 roku - mówi Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.
Jest też inne rozwiązanie. - W sytuacji gdy spółdzielnia przed 9 grudnia 1990 roku była posiadaczem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel nie jest znany, a został złożony wniosek o ustanowienie odrębnej własności przez osobę upoważnioną, to wówczas spółdzielnia jest zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem do właściciela nieruchomości o jej sprzedaż - dodaje Jerzy Jankowski.
Jest też inne rozwiązanie. - W sytuacji gdy spółdzielnia przed 9 grudnia 1990 roku była posiadaczem nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa albo gminy, albo gdy właściciel nie jest znany, a został złożony wniosek o ustanowienie odrębnej własności przez osobę upoważnioną, to wówczas spółdzielnia jest zobowiązana do wystąpienia z wnioskiem do właściciela nieruchomości o jej sprzedaż - dodaje Jerzy Jankowski.
- Spłata ewentualnego zadłużenia związanego z czynszem i innymi opłatami eksploatacyjnymi należnymi spółdzielni w związku z danym budynkiem, np. opłaty za wywóz śmieci, opłaty na fundusz remontowy.
- Spłata ewentualnego zadłużenia związanego z czynszem i innymi opłatami eksploatacyjnymi należnymi spółdzielni w związku z danym budynkiem, np. opłaty za wywóz śmieci, opłaty na fundusz remontowy.
- Zwrot nominalnej kwoty wartości dotacji państwowej lub umorzonego kredytu (umorzenie pierwotne).
- Zwrot nominalnej kwoty wartości dotacji państwowej lub umorzonego kredytu (umorzenie pierwotne).
- Ewentualny zwrot spółdzielni przypadającej na lokal objęty wnioskiem części ceny zakupu gruntu, po jakiej spółdzielnia kupiła go od gminy, z uwzględnieniem bonifikat (najczęściej jednak spółdzielca dostanie udział w użytkowaniu wieczystym gruntu).
- Ewentualny zwrot spółdzielni przypadającej na lokal objęty wnioskiem części ceny zakupu gruntu, po jakiej spółdzielnia kupiła go od gminy, z uwzględnieniem bonifikat (najczęściej jednak spółdzielca dostanie udział w użytkowaniu wieczystym gruntu).
- Koszty notarialne - nowelizacja ustawy obniża stawki wynagrodzenia notariusza za czynności związane z zawieraniem umowy przekształcającej mieszkania lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe w odrębną własność, które stanowić będą równowartość 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 234 zł.
- Koszty notarialne - nowelizacja ustawy obniża stawki wynagrodzenia notariusza za czynności związane z zawieraniem umowy przekształcającej mieszkania lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe w odrębną własność, które stanowić będą równowartość 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli obecnie 234 zł.
- Koszty założenia księgi wieczystej (60 zł) i wpisu do niej prawa własności wynikającego z treści aktu notarialnego (200 zł).
- Koszty założenia księgi wieczystej (60 zł) i wpisu do niej prawa własności wynikającego z treści aktu notarialnego (200 zł).
- Koszty wyceny mieszkania (jeżeli zaistnieje taka konieczność).
- Koszty wyceny mieszkania (jeżeli zaistnieje taka konieczność).

POLECAMY

KOMENTARZE