Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Rosja uznaje wolnš Palestynę

Associated Press
Ogłosił to w Jerychu Dmitrij Miedwiediew. Izrael obawia się efektu domina, a dokładniej: że niepodległoœć Palestyny uznajš kolejne kraje, na czele z Chinami
Rosja oficjalnie potwierdziła decyzję Zwišzku Sowieckiego z 1988 roku. Kraj ten oficjalnie uznał wtedy Palestynę. Była to odpowiedŸ na deklarację niepodległoœci ogłoszonš w Algierze przez Jasera Arafata. Choć Federacja Rosyjska jest spadkobierczyniš prawnš Zwišzku Sowieckiego, do tej pory jej przedstawiciele nie wypowiadali się w tej sprawie. – Podjęliœmy naszš decyzję wówczas i nie zmieniamy jej dzisiaj – ogłosił Dmitrij Miedwiediew podczas spotkania z prezydentem Autonomii Palestyńskiej Mahmudem Abbasem.
– Popieramy prawo narodu palestyńskiego do niepodległego państwa ze stolicš w Jerozolimie Wschodniej – dodał rosyjski przywódca. Słowa Miedwiediewa, choć nie powiedział tego wprost, zostały w Izraelu zrozumiane jednoznacznie. Federacja Rosyjska uznaje istnienie Palestyny i tym samym wpisuje się w, niebezpieczny z punktu widzenia izraelskich władz, œwiatowy trend. Tylko w ostatnich tygodniach niepodległoœć Palestyny uznały m.in. Argentyna, Brazylia i Chile. Już 109 spoœród 192 państw ONZ zajmuje takie stanowisko. Jak napisał „Haarec”, Izrael obawia się, że deklaracja Rosji uruchomi efekt domina i niepodległoœć Palestyny uznajš kolejne kraje, na czele z Chinami. Według cytowanych przez gazetę Ÿródeł wywiadowczych ma to nastšpić jeszcze przed wrzeœniowym Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Rosja jest stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według komentatorów wypowiedŸ Miedwiediewa może otworzyć Palestyńczykom drogę do wystšpienia o przyznanie im członkostwa w organizacji. Prezydent Abbas przyznał wczoraj, że taki scenariusz jest „bardzo prawdopodobny”. – To ze strony Rosji bardzo niemšdre. Obawiam się, że spowoduje to niezwykle trudnš sytuację na arenie międzynarodowej – powiedział „Rz” izraelski politolog Jonathan Rynhold. – Deklaracje rozmaitych, oddalonych od nas o tysišce kilometrów krajów niczego nie zmieniš. Konflikt na Bliskim Wschodzie powinien zostać rozwišzany tutaj, poprzez negocjacje zwaœnionych stron – dodał.Zadowolenia nie kryjš natomiast Palestyńczycy. – Rosja i inne kraje majš dosyć działań Izraela, który torpeduje proces pokojowy – powiedział „Rz” palestyński działacz niepodległoœciowy Mohammed Dżaradat. – Podobne deklaracje to jednak tylko moralne wsparcie. Œwiat musi iœć za ciosem i zmusić Izrael do zakończenia okupacji naszej ojczyzny. Wtedy Palestyna powstanie naprawdę – dodał. Izraelska prasa zwraca uwagę, że podróż Miedwiediewa miała lekki antyizraelski posmak. Prezydent Rosji został nagrodzony w Jerychu burzš oklasków, gdy powiedział, że jego wizyta na Zachodnim Brzegu Jordanu jest „pierwszš wizytš niepołšczonš z wizytš w innym państwie”. Większoœć œwiatowych przywódców, przybywajšc na Bliski Wschód, aby zademonstrować swojš bezstronnoœć, odwiedza bowiem zarówno terytoria palestyńskie, jak i Izrael. Podobnie miało być w przypadku Miedwiediewa. Jego przyjazd do państwa żydowskiego został jednak odwołany przez stronę izraelskš z powodu... strajku pracowników tamtejszego MSZ.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL