ZUS

ZUS przyśle PIT-11A lub PIT-40A

Rzeczpospolita
[b]- Jestem na tzw. samozatrudnieniu. W tym roku przebywałam na zwolnieniu lekarskim szpitalnym przez 50 dni. Ponieważ opłacam składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ZUS wypłacił mi zasiłek chorobowy. Czy po zakończeniu roku ZUS wystawi mi i prześle PIT z informacją o kwocie zasiłku chorobowego i potrąconej zaliczki na podatek dochodowy?[/b] [b]Tak[/b]. Do końca lutego br. ZUS prześle czytelniczce informację PIT-11A za 2010 r. W informacji tej podaje dochody uzyskane z tytułu zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, a więc zasiłków: chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.
ZUS sporządza informację PIT-11A podatnikom, którym nie dokonuje rocznego obliczenia podatku PIT-40A. To ostatnie ma obowiązek sporządzić i przekazać podatnikom uzyskującym dochód z: - emerytur i rent, - rent socjalnych, - świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych. Rozliczenie z podatku przez ZUS (na formularzu PIT-40A) nie pozbawia oczywiście możliwości samodzielnego złożenia zeznania podatkowego PIT-36 lub PIT-37. A otrzymanie PIT-11A wręcz do tego zobowiązuje, bo ten dokument to tylko informacja, którą trzeba uwzględnić w rocznym zeznaniu. Zatem osoby, które po otrzymaniu od ZUS PIT-40A lub PIT-11A będą składać zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-37, powinny przenieść do nich kwoty wykazane w: - PIT-11A w części D w poz. 33, 34, 35 i 36 oraz w części E w poz. 37, 38 i 39 zeznania PIT-36 lub PIT-37, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach, - PIT-40A w części D w poz. 33, w części E w poz. 37, 38 i 39 oraz w części F w poz. 45 zeznania PIT-36 lub PIT-37, zgodnie z opisami zamieszczonymi na zeznaniach
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL