Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wstępne badania nie dla każdego kierowcy

Firmy transportowe majš wštpliwoœci, czy muszš wysyłać zatrudnianych przez siebie kierowców na wstępne badania lekarskie
Rezygnacja z wykonywania wstępnych badań lekarskich mogłaby przynieœć niewielkie jednostkowe oszczędnoœci, które jednak przy znacznej liczbie i rotacji kierowców mogš okazać się całkiem spore. Dlatego też warto wiedzieć, czy wstępne badania lekarskie dla kierowców sš wymagane, czy nie. Niejasnoœci wynikajš ze wzajemnej sprzecznoœci przepisów kodeksu pracy oraz ustawy o transporcie drogowym.
Zgodnie z art. 229 § 1 kodeksu pracy obowišzujšcym wszystkich pracowników osoby przyjmowane do pracy podlegajš obowišzkowo wstępnym badaniom lekarskim. Odbywajš się one na koszt zakładu, a za czas ich wykonywania zatrudniony zachowuje prawo do wynagrodzenia. W razie przejazdu na te badania do innej miejscowoœci przysługuje mu zwrot kosztów jak przy podróży służbowej. Pracodawca nie może dopuœcić do pracy osoby, która nie ma aktualnego orzeczenia lekarskiego stwier...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL