Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Medycyna i zdrowie

Dzieci wcześnie zaczynajš odgadywać cudze intencje

copyright PhotoXpress.com
Już niemowlęta potrafiš przewidzieć intencje innej osoby, mimo że do niedawna sšdzono, że sš do tego zdolne dopiero czteroletnie dzieci
Przez długi czas psycholodzy sšdzili, że czytanie w myœlach innych ludzi jest u nas wyuczone i dlatego pełne ich zrozumienie przychodzi nam z wiekiem, zazwyczaj z chwilš ukończenia trzech – czterech lat. Tymczasem okazuje się, że potrafiš to już niemowlęta. Co więcej, przychodzi im to zupełnie naturalnie, bez wysiłku – twierdzš węgierscy badacze na łamach najnowszego wydania pisma „Science”. Teoria umysłu mówi o tym, że wszyscy odbieramy niewerbalne sygnały pochodzšce od innych ludzi, dzięki którym możemy wnioskować o ich zamiarach czy myœlach. Ta podstawowa umiejętnoœć społeczna – twierdzš psycholodzy – pozwoliła nam stworzyć zaawansowane społecznoœci i wysforować się na czoło ewolucyjnego pochodu. O tym, że tę zdolnoœć mamy od pierwszych miesięcy życia, naukowcy przebškiwali od kilku lat. Teraz potwierdziło to doœwiadczenie przeprowadzone przez psychologów z Węgierskiej Akademii Nauk pod kierunkiem dr Ágnes Melindy Kovács. Naukowcy obserwowali reakcje osób dorosłych i siedmiomiesięcznych niemowlšt na krótkie rysunkowe filmy stworzone specjalnie na potrzeby tego eksperymentu. Pokazywały one piłkę przetaczajšcš się za niewielkš œcianš i albo pozostajšcš tam, albo wytaczajšcš się z drugiej strony i znikajšcš z pola widzenia, albo też wytaczajšcš się i powracajšcš po chwili. Działania te obserwowane były również przez umieszczonš na ekranie rysunkowš postać reagujšcš w różny sposób na to, co dzieje się z piłkš. Niekiedy jej reakcje były prawidłowe, a innym razem wprowadzały widza w błšd. Naukowcy mierzyli czas, jaki zajmowało dorosłym i dzieciom bioršcym udział w doœwiadczeniu zlokalizowanie piłki (u niemowlšt wykładniš tego było przeniesienie wzroku poza ekran) – z pomocš rysunkowej postaci lub bez niej.
Okazało się, że zarówno niemowlęta, jak i dojrzali uczestnicy eksperymentu szybciej odgadujš położenie piłki, kiedy „pomaga” im w tym zachowanie rysunkowej postaci, zgodne z aktualnym położeniem piłki. Zespół kierowany przez dr Kovács doszedł do wniosku, że od ukończenia siódmego miesišca życia (wtedy dziecko zaczyna rozumieć cele i zamiary) automatycznie uœwiadamiamy sobie punkt widzenia innych ludzi. Dotyczy to nawet tych sytuacji, w których te osoby opuszczajš nasze pole widzenia, pozostawiajšc oglšdajšcemu tylko wspomnienie o swoim przekonaniu na temat położenia piłki. „Te silnie zakorzenione mechanizmy odtwarzania czyichœ przekonań mogš być istotš właœciwego ludziom »zmysłu społecznego« i jednym z warunków niezbędnych do ewolucji wyjštkowo złożonej struktury społecznej u ludzi” – napisali autorzy w publikacji.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL