Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Cybernóż leczy raka w mgnieniu oka

Rewolucyjny CyberKnife ma skrócić czas leczenia z kilku tygodni do kilku dni
Fotorzepa, Tom Tomasz Jodłowski
CyberKnife - cybernetyczny nóż - czyli supernowoczesnš metodę radioterapii, pozwalajšcš niezwykle precyzyjnie leczyć nowotwory - zaprezentowano w Instytucie Onkologii w Gliwicach. Urzšdzenie pozwala skrócić radioterapię z kilku tygodni do nawet 5 dni.
To pierwsze tego typu urzšdzenie w Polsce, kosztowało 20 mln zł. - To jest rewolucja. Od tego, co było dotychczas, dzieli nas dzięki temu urzšdzeniu kanion Colorado - powiedział podczas uroczystego otwarcia pracowni dyrektor gliwickiego instytutu prof. Bogusław Maciejewski. Podczas naœwietlania CyberKnifem pacjent leży na leżance, a przypominajšcy ptaka robot porusza się nad nim w różnych kierunkach, emitujšc wskazane przez lekarzy dawki promieniowania.
- Wrażenie jest trochę takie, jakby się przeszło przez ekran kinowy i weszło w film science fiction. Leży się jednak bardzo wygodnie - tłumaczyła Ewa Strukowska, pracownica centrum, która poddała się symulacji naœwietlania. Urzšdzenie pozwala leczyć bardzo niewielkie zmiany, zarówno pojedyncze, jak i wielokrotne. Jest szczególnie skuteczne w leczeniu nowotworów w obrębie głowy, rdzenia kręgowego, miednicy. CyberKnife wypuszcza wšskie, mocno skoncentrowane wišzki promieniowania rzędu 0,5 do 1 mm, którymi można bardzo precyzyjnie namierzać i niszczyć zmiany. Zmiany te sš najpierw lokalizowane i programowane przez lekarza i fizyka w systemie komputerowym, potem przesyłane do CyberKnife, który sam - na podstawie tych danych - reguluje sobie ułożenie ramienia i dobór mocy napromieniania w danym momencie. Dostosowuje się nawet do ruchów oddechowych pacjenta. W danym punkcie można silnie skoncentrować kilkanaœcie wišzek, a tkanki otaczajšce sš minimalnie narażone, zapewniajšc pacjentom maksymalny możliwy komfort. W niektórych przypadkach pozwala uniknšć operacji, leczšc np. przerzuty we wnękach płuca. - Nie oszukujmy się, guz nowotworowy nie jest taki, jak wyglšda. On jest zdradziecki, jest zapamiętałym wrogiem, który się broni przed zniszczeniem i wysuwa różnego rodzaju macki w zdrowe tkanki. My to wszystko musimy uwzględnić. Ten cybernetyczny przyspieszacz liniowy może zadać różne dawki w różne obszary. Istotne jest to, że jak raz położymy chorego i on ma kilka guzów nowotworowych, możemy za jednym razem - oczywiœcie przy różnej ekspozycji - napromienić wszystkie. Zamiast 6 tygodni naœwietlanie może trwać 5 dni - powiedział Maciejewski. - To niezwykłe urzšdzenie, oddech i wielka nadzieja dla wielu chorych. Gliwicki instytut rozwija się w sposób niezwykły od wielu lat. Po wczeœniejszych ważnych inwestycjach, jak PET i cyklotron, mamy dzisiaj CyberKnife. Przechodzimy na zupełnie inny etap zwalczania tego wielkiego zagrożenia, jakim sš choroby nowotworowe - powiedział obecny na otwarciu pracowni przewodniczšcy Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Prof. Maciejewski poinformował, że œredni koszt œwiadczenia z wykorzystaniem CyberKnife to ok. 30 tys. zł. Dodał, że w Stanach Zjednoczonych takie leczenie kosztuje 25 tys. dolarów, a w Unii Europejskiej - od 13 do 15 tys. euro. Nowa metoda leczenia czeka na ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych. Jak wyjaœnił wiceminister zdrowia, Cezary Rzemek, obecnie leczonych pacjentów centrum może rozliczać z NFZ po takiej cenie, jak analogiczne œwiadczenia tego typu wykonywane na urzšdzeniach starszej generacji. - Przy takim sprzęcie œwiadczenia nie były jeszcze wyceniane. Agencji Oceny Technologii Medycznych wycenia usługę pod konkretny sprzęt, pod konkretne metody - ta jest nowoczeœniejsza niż poprzednie. Na pewno jest nadzieja na wprowadzenie jej do koszyka œwiadczeń - powiedział dziennikarzom. Ministerstwo Zdrowia zaakceptowało program "Sieć Cybeknife w Polsce". Wybrano 4 oœrodki - centra radioterapii legitymujšce się certyfikatem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu jako gwarantujšce wysokš jakoœć œwiadczeń przy zastosowaniu tej metody. Poza Gliwicami jest to Warszawa, Kraków i Poznań.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL