Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Prawnik za granicš

Niemiecki adwokat pracuje za stawkę urzędowš

Urzędowe uregulowanie opłat za usługi prawnicze nie jest oryginalnym pomysłem polskiego Ministerstwa Sprawiedliwoœci. Adwokaci w Niemczech od dawna majš ustawowš taryfę wynagrodzeń
Posługujš się niš powszechnie w kraju, który gwarantuje wysoki poziom zarówno wolnoœci gospodarczej dla przedsiębiorców, jak i ochrony prawnej dla obywateli.
Niemiecka ustawa o wynagrodzeniu adwokatów (RVG) to ogromny akt, w którym opisano wszystkie czynnoœci, jakie wykonujš prawnicy dla swoich klientów, przewidziano różne sytuacje i okolicznoœci œwiadczenia usług. I wszystkie wyceniono. Regulacja na pierwszy rzut oka jest skomplikowana. Opiera się na systemie współczynników odnoszonych do kwoty bazowej, która np. w sporach sšdowych zależy od wartoœci przedmiotu procesu. Dzięki specjalnym programom komputerowym wyliczenie honorarium nie jest jednak trudne. Już podczas pierwszej wizyty u adwokata klient dowiaduje się, ile będzie go kosztowała jego praca. - W ustawie przyjęto, że każda sprawa, z jakš człowiek przychodzi do prawnika, ma swojš wartoœć, nawet jeœli nie chodzi o pienišdze - mówi Małgorzata Eggner, adwokat z Herne. Stawki za udział w procesie wylicza się według tabeli, w której jest bardzo dużo przedziałów wartoœci roszczenia od 300 do 30 mln euro. Wysokoœć wynagrodzenia wzrasta więc płynnie w zależnoœci od kwoty sporu. Adwokaci zwišzani sš sztywnymi honorariami za proces i nie mogš wzišć mniej. Konsekwencjš przyjęcia stawek urzędowych jest to, że inaczej niż w Polsce sšd przysšdza stronie zwycięskiej w procesie wszystkie koszty adwokackie od przegranej. - W Warszawie klient, któremu prawnik wygra sprawę, sam musi zapłacić większš częœć honorarium - mówi Jacek Franek, adwokat praktykujšcy w Niemczech. Niemiecka ustawa daje także możliwoœć umawiania się o wynagrodzenie na piœmie. Korzysta się z niej zdecydowanie rzadziej. - Doradcze usługi dla biznesu rozliczane sš za godzinę pracy - wyjaœnia Rajmund Niwiński, adwokat z Dűsseldorfu. Także klientowi indywidualnemu, który przychodzi po poradę czy opinię prawnš, adwokat może zaproponować umowę o honorarium wyższe niż w ustawie. Jeœli klient na to nie przystaje, idzie do innego prawnika. Co nie jest trudne, ponieważ w Niemczech praktykuje ich 150 tysięcy. - Poczštkujšcy, młodzi, bez specjalizacji, biorš wszystko - mówi Roland Myca, adwokat z Dortmundu. Według Rajmunda Niwińskiego system działa tak, że raz można dobrze zarobić na prostym sporze o dużš kwotę, a kiedy indziej trafi się na sprawę o 1500 euro, za którš bierze się 200. - Jeœli trzeba na to poœwięcić 20 godzin, wtedy prawnik zarabia mniej niż fryzjer - mówi. I dodaje, że zdecydowanie niedoszacowane sš stawki za obronę w sprawach karnych. - W Niemczech przeciętny adwokat, aby zarobić realnie tyle, ile jego kolega w Polsce, musi pracować więcej - ocenia Roland Myca. I podaje przykład znajomego, który - żeby się utrzymać - musi mieć miesięcznie 50 spraw mieszkaniowych. Podobnie uważa Małgorzata Eggner, której kancelaria ma klientów z Polski. Jej zdaniem porównanie relacji honorariów adwokatów niemieckich i polskich do œrednich płac w obu krajach wypada zdecydowanie na korzyœć polskich. - Kiedy koledzy z Polski, których prosimy o zastępstwo przed sšdem, chcš 6 tys. zł za sprawę, przyjeżdżamy z Niemiec i obsługujemy jš za 500 euro - opowiada. masz pytanie do autora, e-mail: i.walencik@rzeczpospolita.pl Przykład: Przy wartoœci przedmiotu sporu 10 tys. euro honorarium wynosi: 486 + 632 + 20 = 1138 euro netto. Porada dla klienta indywidualnego nie może kosztować więcej niż 190 euro. Korzystaniu z pomocy prawników sprzyja rozbudowany system ubezpieczeń ochrony prawnej. Wiele osób ma polisy, które pozwalajš im opłacić adwokata w sporze ubezpieczeniowym czy mieszkaniowym.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL