Samorząd terytorialny: jak utworzyć jednoosobową spółkę z o.o.

aktualizacja: 19.06.2007, 12:39
Samorząd terytorialny: jak utworzyć jednoosobową spółkę z o.o.
Samorząd terytorialny: jak utworzyć jednoosobową spółkę z o.o.
Foto: Nieznane

Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z o.o. w sferze użyteczności publicznej, a gmina i województwo, przy spełnieniu ustawowo określonych warunków, także poza tą sferą - pisze doktor nauk prawnych

Regulacje prawne dotyczące jednoosobowej spółki z o.o. jednostki samorządu terytorialnego zasadniczo nie odbiegają od reguł ogólnych, niemniej są pewne różnice, na które należy zwrócić szczególną uwagę. Konsekwencje niezastosowania odmiennych unormowań mogą bowiem być daleko idące: nawet skutkować odmową wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego.

Pierwszym krokiem do utworzenia omawianej spółki jest podjęcie w tej sprawie uchwały przez (odpowiednio) radę powiatu, radę gminy, sejmik województwa. Kolejne niezbędne czynności to: podpisanie aktu założycielskiego, wniesienie przez wspólnika wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, ustanowienie rady nadzorczej, powołanie zarządu, wpis do KRS.W trakcie formułowania aktu założycielskiego zawiązywanej przez siebie spółki jednostka samorządu terytorialnego (dalej jako jednostka lub samorząd) musi zwrócić uwagę na odmienne od zasad ogólnych, wytyczonych przez kodeks spółek handlowych, uregulowanie kwestii ustanowienia rady nadzorczej. Otóż w myśl art. 213 § 2 k.s.h. ustanowienie rady nadzorczej w jednoosobowej spółce z o.o. jest fakultatywne. Tymczasem zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm.; dalej: ustawa) w takiej samej spółce, ale tworzonej przez samorząd, rada nadzorcza jest obligatoryjna, a naruszenie wymogu jej ustanowienia powinno - zdaniem doktryny - skutkować odrzuceniem wniosku o wpis spółki do KRS (K. Kohutek: "Komentarz do art.10a ustawy o gospodarce komunalnej", Lex dla Samorządu Terytorialnego, luty 2007 r. - gwoli ścisłości należy dodać, iż powołanie rady nadzorczej jest konieczne w każdej spółce z udziałem samorządu, niezależnie od liczby wspólników i wysokości kapitału zakładowego). Co więcej, o ile k.s.h. pozwala wspólnikom spółki z o.o. na wskazanie w umowie spółki okresu, na jaki chcą powołać członków rady nadzorczej (art. 216 § 1), o tyle ustawa dla spółek z większościowym udziałem jednostki samorządu jednoznacznie ustala trzyletnią kadencję członka rady nadzorczej (art. 10a ust. 3), przy czym jej postanowienia są w tym zakresie bezwzględnie wiążące i nie mogą być zmienione aktem założycielskim (umową).

Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE