Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Podatki

nieruchomości,sprzedaż,PIT,pięć lat,zwolnienie,nabycie

Osoba sprzedajšca działkę lub mieszkanie podlega PIT tylko wówczas, gdy nie upłynęło jeszcze pięć lat od ich nabycia.
Należy pamiętać, że termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastšpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomoœci. Oznacza to, że jeœli ktoœ np. kupił lokal w lipcu 2010 r., to okres ten zaczyna liczyć od stycznia 2011 r., a nie od daty podpisania aktu notarialnego. W tej sytuacji dochód ze sprzedaży będzie podlegać PIT do końca grudnia 2015 r. [b]Jeœli więc właœciciel nieruchomoœci poczeka ze sprzedażš do 2016 r., to nie zapłaci podatku. [/b] Wiele osób ma wštpliwoœci, jak liczyć ten termin w razie sprzedaży gruntu wraz z budynkiem. W tym wypadku dla obliczenia istotna jest tylko data nabycia działki, gdyż budynek stanowi jej częœć składowš. Jeœli więc ktoœ np. kupił ziemię w 2001 r., a w 2007 r. wybudował na niej dom, to sprzedajšc nieruchomoœć w 2010 r., nie zapłaci w ogóle PIT.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL