Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Ambasador Spyra zataił, że był w SB

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Ambasador w Peru nie wpisał w oœwiadczeniu, że służył w SB
Instytut poinformował, że złożył do sšdu wniosek o wszczęcie postępowania lustracyjnego wobec ambasadora Jarosława Spyry, który niedawno objšł placówkę w Limie. IPN nie ujawnia powodu złożenia wniosku. „Rz” udało się ustalić, że chodzi o oœwiadczenie lustracyjne Spyry. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliœmy, brakuje w nim informacji o tym, że ambasador w przeszłoœci pracował w SB.
W 1989 r. ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. I zaraz po studiach wstšpił do Służby Bezpieczeństwa. Był tam przygotowywany do służby w wywiadzie. Jednak zakończył służbę po dziesięciu miesišcach, bo w tym czasie w Polsce skończył się komunizm. Po zlikwidowaniu SB Spyra nie znalazł się wœród oficerów Urzędu Ochrony Państwa. W archiwach zachował się œlad służby w SB – jest jego teczka funkcjonariusza. Po odejœciu z SB Spyra wybrał karierę dyplomatycznš. Odbył staż w Akademii Dyplomatycznej w Wiedniu, a następnie w Instytucie Hoovera przy Uniwersytecie Stanforda w USA. Pierwszš jego placówkš była właœnie Lima, gdzie pracował jako drugi sekretarz ambasady. Potem był jeszcze w Brazylii. W 2002 r. został ambasadorem w Chile. Od 15 marca 2007 r. ambasadorowie podlegajš lustracji i muszš wypełniać oœwiadczenia lustracyjne. Dlaczego Spyra nie wpisał informacji o pracy w SB? Ambasador odmówił „Rz” komentarza w sprawie wniosku IPN. – Mogę jedynie powiedzieć, że dostałem zawiadomienie, że taki wniosek został do sšdu skierowany – mówi dyplomata. Umieszczenie w oœwiadczeniu lustracyjnym informacji o służbie w SB pod względem prawnym nie przeszkodziłoby Spyrze objšć funkcji ambasadora. A teraz, jeœli sšd uzna, że zataił ten fakt, będzie musiał wrócić do kraju. – Kłamstwo lustracyjne skutkuje zakazem zajmowania stanowisk publicznych i utratš biernego prawa wyborczego w wyborach parlamentarnych i samorzšdowych na okres od trzech do dziesięciu lat – informuje „Rz” prokurator Jarosław Skrok, naczelnik Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie, który skierował wniosek w sprawie Spyry. Prezydent Lech Kaczyński nie podpisał nominacji Jarosława Spyry, choć Sejmowa Komisja Spraw Zagranicznych pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę już 18 lutego 2009 r. Jak ustaliła „Rz”, wštpliwoœci prezydenta Kaczyńskiego budził fakt, że Spyra pochodził z tzw. rodziny resortowej. Jego ojciec Eugeniusz Spyra był asem komunistycznego wywiadu. Przez lata był specjalistš od Ameryki Południowej pracujšcym pod przykryciem dyplomatycznym jako oficer „Grzegorz”. Był m.in. oficerem prowadzšcym znanego polskiego reportażystę Ryszarda Kapuœcińskiego. Nominację ambasadorskš Jarosława Spyry Bronisław Komorowski podpisał 18 czerwca jeszcze jako marszałek Sejmu wypełniajšcy obowišzki prezydenta. Ujawniono to dopiero w sierpniu, po wygranych przez Komorowskiego wyborach.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL