Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ekonomia

Pełne studia na odległość blokuje ministerialne rozporzšdzenie

Nie tracę czasu i pieniędzy na dojazdy – mówi e-studentka UJ Magda Jabłońska
Archiwum
Studia na odległoœć, choć cenione za wygodę i niższe koszty, wcišż sš w Polsce pieœniš przyszłoœci
Z naukš na odległoœć po raz pierwszy zetknęłam się przed pięciu laty w Australii, w tropikalnym stanie Queensland. Ludzi tutaj mało, odległoœci duże. Nad rzekš Wild stoi farma rodziny Smith. Do najbliższej szkoły jest ponad 70 km. Dlatego pięcioro dzieci farmerów skończyło jš przez Internet. Potem dwoje studiowało także przez Internet, jednoczeœnie pracujšc na farmie. Australia, ze względu na ogrom kraju, była prekursorem zdalnego nauczania. Pierwsze korespondencyjne szkoły powstały tam w końcu XIX w., a w 1911 r. przygotowano pierwszy kurs uniwersytecki. Potem była nauka z wykorzystaniem łšcznoœci radiowej, by wreszcie w latach 90. masowo przejœć na nauczanie przez Internet, czyli e-learning.
[srodtytul]Programy sš gotowe[/srodtytul] W Polsce tradycyjne szkolnictwo jeszcze długo będzie numerem jeden. W 2006 r. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska i Politechnika Poznańska opracowały programy nauczania do kształcenia na odległoœć informatyki na poziomie studiów wyższych. Miało to być panaceum na oblegane kierunki, gdzie trudno stale zwiększać limity przyjęć. Jednak pełne studia na odległoœć do dziœ na tych uczelniach nie ruszyły. E-studia w wydaniu australijskim uniemożliwia w Polsce państwo. A konkretnie – rozporzšdzenie z 27 wrzeœnia 2007 r., które ogranicza do 60 proc. liczbę godzin zajęć dydaktycznych na studiach z wykorzystaniem zdalnego kształcenia. [wyimek]60 proc. godzin zajęć dydaktycznych polskie uczelnie mogš prowadzić zdalnie[/wyimek] – Oznacza to m.in., że wszystkie egzaminy muszš odbywać się w siedzibie uczelni i nie można w Polsce uruchomić pełnych studiów na odległoœć. Co najwyżej mogš być tak nauczane poszczególne przedmioty – wyjaœnia w rozmowie z „Rz“ dr Jacek Urbaniec, pełnomocnik rektora UJ ds. e-nauczania. Marcin Dšbrowski, dyrektor Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej Szkoły Głównej Handlowej (SGH) i prezes Stowarzyszenia E-Learningu Akademickiego, uważa, że ministerialne rozporzšdzenie zablokowało rozwój e-learningu jako odrębnej formy nauczania. Co prawda SGH udostępnia prawie 50 przedmiotów w systemie kształcenia na odległoœć, tzw. e-learningu, ale student i tak musi egzamin zdawać osobiœcie. Wiele polskich uczelni oferuje takie e-studia na pół gwizdka. [srodtytul]Nauka dyscypliny[/srodtytul] Przedstawiciele uczelni i studenci zgodnie twierdzš, że studia przez Internet sš tańsze i wygodniejsze. Studenci nie tracš czasu na dojazdy, wyczekiwanie na wykładowców i egzaminy; nie ma nagłych zachorowań, odwołanych zajęć. – Studiuje się o dowolnej i odpowiadajšcej każdemu porze. W międzyczasie można pracować, przyjmować goœci czy wyjœć z psem. Do tego można zasišœć przed komputerem w kapciach i szlafroku, z kubkiem kawy. Dlatego ludzie chętniej wybierajš naukę na odległoœć. Obowišzkowy kurs BHP był na naszej uczelni do wyboru – w formie tradycyjnej (osiem godzin wykładów) lub jako e-studia (szeœć godzin przez Internet). Na około 12 tysięcy studentów tradycyjne zajęcia wybrała... jedna osoba – opowiada Przemysław Kozera z Centrum Zdalnego Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Praktyka pokazuje też, że nauczanie na odległoœć skuteczniej wyrabia samodyscyplinę i obowišzkowoœć. Uniemożliwia też np. œcišganie podczas sprawdzianów.– Czasu na odpowiedŸ jest zbyt mało, by zdajšcy zdšżył jš œcišgnšć np. z sieci lub z podręcznika – wyjaœnia Kozera. Wszystko to potwierdza Magdalena Jabłońska, pracujšca studentka podyplomowych studiów pedagogicznych UJ w systemie e-nauczania. – Nie tracę czasu i pieniędzy na dojazdy. Zajęcia w formie wideokonferencji uczš dyscypliny, pokory i koncentracji. Trzeba słuchać, co mówiš inni, by gdy przyjdzie moja kolej, zwięŸle wyrazić własne zdanie. Wykładowcy zawsze odpowiadajš na moje e-maile, bo taka jest u nas forma kontaktu. A różnie z tym bywa na tradycyjnych studiach. Uważam, że także na studiach magisterskich czy licencjackich studenci powinni mieć do wyboru studia tradycyjne lub e-studia. Oprócz zajęć praktycznych cała teoria powinna być przyswajana przez Internet. – mówi Magdalena Jabłońska. Dodaje, że wielu jej znajomych chciałoby tak studiować . [srodtytul]Ograniczenia zniknš[/srodtytul] – Jesteœmy kilka lat do tyłu za państwami Europy Zachodniej, choć nie musimy odkrywać tu Ameryki, a jedynie korzystać ze sprawdzonych wzorców. E-studia sš bardzo popularne w Wielkiej Brytanii. W Hiszpanii działa nawet e-uniwersytet oferujšcy wiele kierunków i rodzajów studiowania (Universitat Oberta de Catalunya). U nas z powodu przepisów studia na odległoœć działajš na pół gwizdka. A przez to przepada szansa na wyższš edukację dla całych grup społecznych, jak niepełnosprawni, mieszkańcy małych miast czy wsi położonych daleko od oœrodków akademickich – ubolewa Marcin Dšbrowski z SGH. Bartosz Loba, rzecznik prasowy ministra nauki i szkolnictwa wyższego, tłumaczy, że powodem 60-proc. ograniczenia dla e-studiów była troska o jakoœć kształcenia. – Dobra wiadomoœć jest taka, że to ograniczenie powinno za rok zniknšć. Ministerstwo przygotowało kompleks zmian likwidujšcy sztywne standardy edukacji wyższej. Wprowadzamy swobodę kształcenia i pełnš autonomię uczelni. Będš one same decydowały, ile przedmiotów i przez ile godzin będš wykładać oraz w jaki sposób – tradycyjnie czy przez Internet. To samo będzie tyczyć sprawdzianów, egzaminów, obrony prac. Będš oceniane tylko efekty tego kształcenia, a nie sposób. Nowela jest w pierwszym czytaniu w Sejmie. Powinna zaczšć obowišzywać od 1 paŸdziernika 2011 r. – zapowiada rzecznik. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: [mail=i.trusewicz@rp.pl]i.trusewicz@rp.pl[/mail]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL