Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Przestępczoœć

Żydowscy działacze wyłudzali od Niemiec odszkodowania

Pracownik FBI
AFP
FBI aresztowało żydowskich działaczy za wyłudzanie funduszy od Niemiec
Amerykańskie władze mówiš o całej sieci oszustów powišzanej z Claims Conference (CC), najważniejszš żydowskš organizacjš zajmujšcš się pozyskiwaniem odszkodowań za Holokaust. Spoœród 17 zatrzymanych szeœcioro pracowało w tej nowojorskiej instytucji. Przez dziesięć lat wyłudzili od Niemiec 42,5 mln dolarów. Jak powiedział prokurator Preet Bharara, pienišdze zostały skradzione w “perwersyjny sposób”. Przestępcy powoływali się bowiem na rzekome ofiary Holokaustu. Żydów, którzy przetrwali na okupowanych przez Niemcy terytoriach Zwišzku Sowieckiego i innych krajów Europy Wschodniej, a teraz znajdujš się w trudnej sytuacji finansowej. Pod presjš œrodowisk żydowskich Niemcy zdecydowali się wypłacić takim osobom po 3,6 tysišca dolarów. Nieuczciwi żydowscy działacze przedstawiali jednak władzom w Berlinie sfałszowane papiery. W ten sposób wyłudzili co najmniej 5,6 tys. jednorazowych wypłat i rent. Pienišdze zamiast do znajdujšcych się w potrzebie ocalałych z Zagłady trafiły do ich kieszeni.
Fałszywe dokumenty były produkowane w Brighton Beach w Brooklynie, okolicy, która ze względu na mieszkajšcš tam dużš populację sowieckich Żydów nazywana jest Małš Odessš. Przestępcy wynajmowali jej mieszkańców, którym następnie zmieniali daty urodzenia. Pisali im także nowe życiorysy, które zawierały całkowicie zmyœlone dramatyczne przeżycia wojenne. [wyimek]Aferzyœci z Nowego Jorku wyłudzili co najmniej 5,6 tys. jednorazowych wypłat i rent[/wyimek] Jak zwracajš uwagę media, również aresztowani wywodzš się ze społecznoœci sowieckich Żydów, o czym œwiadczš ich słowiańskie imiona i nazwiska. Na przykład Semen Domnitser (przywódca szajki), Valentina Romashova, Polina Staroseletsky, Liliya Ukrainsky, Raisa Belgorodskaya czy Galina Trutina-Demchuk. Aferzyœci wpadli, gdy stali się nieostrożni. W aplikacjach rzekomych ocalałych zamieszczali te same “archiwalne zdjęcia” i wpisywali powojenne daty urodzenia. – Mieszkam w Brighton Beach i znakomicie znam tutejszš społecznoœć – powiedział “Rz” prof. Norman Finkelstein, znany przeciwnik żydowskich organizacji z USA, autor ksišżek “Przedsiębiorstwo Holokaust” i “Wielka hucpa”. – Codziennie mijam nieprzyzwoicie drogie restauracje, których szyldy napisane sš cyrylicš i których stoliki obsadzone sš przez rozmaitych aferzystów i kombinatorów. Przekręt w CC nikogo tu nie zdziwił. Claims Conference zdecydowanie odcięła się od nieuczciwych pracowników. “Jesteœmy oburzeni, że znaleŸli się ludzie, którzy chcieli się wzbogacić, kradnšc pienišdze przeznaczone dla osób, które przetrwały najgorszš zbrodnię w historii – powiedział cytowany przez “Haarec” szef CC Julius Berman. – To afront wobec ludzkiej przyzwoitoœci”. To właœnie organizacja w listopadzie 2009 roku zawiadomiła FBI, gdy się zorientowała, że w jej strukturach działa gang oszustów. Przedstawiciele CC deklarujš, że dalej będš współpracować z władzami, aby ukarać winnych. Zapewniajš również, że w wyniku afery żadna ofiara Holokaustu nie została pozbawiona należnych jej pieniędzy. Argumenty te nie przekonujš profesora Finkelsteina. – To rzeczywiœcie bardzo nieprzyjemna afera, ale cała działalnoœć Claims Conference to jeden wielki przekręt. Ta organizacja wydobyła od Niemców i ze szwajcarskich banków gigantyczne pienišdze. Do ocalałych z Holokaustu dotarły jednak tylko grosze. Reszta gdzieœ zniknęła – podkreœlił w rozmowie z “Rz”. Finkelstein przypomniał, że w CC doszło już do wielu skandali. W 2007 roku jeden z czołowych działaczy organizacji (jednoczeœnie sekretarz Œwiatowego Kongresu Żydów) Israel Singer został usunięty z zajmowanych stanowisk. Defraudował bowiem pienišdze przeznaczone na wypłaty dla ofiar Holokaustu i przelewał je na prywatne konta w Szwajcarii. [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autora [mail=p.zychowicz@rp.pl]p.zychowicz@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL