Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nauka

Świadek ścięcia Ludwika XVI zebrał jego krew do prochownicy

Wikipedia
Prochownica z czasów rewolucji francuskiej, przechowywana w zbiorach paryskiego Luwru, zawiera prawdopodobnie krew króla Ludwika XVI, którš zebrano zaraz po œcięciu mu głowy gilotynš w 1793 roku.
Na okršgłej, bogato zdobionej, metalowej prochownicy widnieje wygrawerowany następujšcy napis: „Maximilien Bourdaloue 21 stycznia zanurzył swš chusteczkę we krwi Ludwika XVI po jego œcięciu”. Poza tym, na prochownicy umieszczone sš nazwiska kluczowych postaci rewolucji francuskiej, między innymi Dantona, Marata, Desmoulinsa, Merciera, Guillotina, Robespierre’a. Prochownice używane były od XVI niemal do końca XIX wieku. Z przekazów pisanych wiadomo, że po egzekucji monarchy cały szafot spływał krwiš, a tłum tłoczył się aby zanurzać w niej chusteczki. Wprawdzie obecnie w manierce nie ma chusteczki, ale na wewnętrznych œciankach znajduje się brunatna substancja, którš zbadali naukowcy z hiszpańskiego Instytutu Biologii Ewolucyjnej (Unitat de Biologia Evolutiva) w Barcelonie. Zespołem kierował prof. Carles Lalueza-Fox. Analiza wykazała, że brunatna substancja to zaschnięta krew. Ponieważ władca miał niebieskie oczy, co wyraŸnie zaznaczali wszyscy portretujšcy go malarze, Lalueza-Fox szukał w zaschniętej krwi genu odpowiedzialnego za taki kolor oczu. I znalazł go, nosi nazwę HERC2. Naukowcy analizowali również krew poszukujšc m.in. mitochondrialnego DNA, układu chromosomów itp. Na tej podstawie doszli do wniosku, że profil DNA znaleziony wewnštrz manierki jest wyjštkowo rzadko spotykany u współczesnych Eurazjatów. Dlatego badacze sš niemal pewni, że to krew osoby pochodzšcej z linii królewskiej.
— Dziœ nam może się to wydawać nie na miejscu, ale w czasach rewolucji francuskiej, ktoœ, kto był widzem egzekucji, nie widział niczego niestosownego w użyciu prochownicy, którš posiadał każdy kto miał broń palnš, w charakterze pamištkowego naczynia na rzeczy niezwykle cenne, również na krew. Przeprowadziliœmy analizę zakrzepłej krwi z wnętrza naczynia. Aby uzyskać niezbity dowód, że chodzi o osobę króla, musimy porównać jš z analizš DNA osoby z królem spokrewnionej, a najlepiej jego samego powiedział prof. Lalueza-Fox. W tym przypadku uczeni majš szczęœcie, porównanie będzie możliwe. W królewskiej krypcie w bazylice Saint-Denis w Paryżu spoczywajš zwłoki syna Ludwika XVI, 10-letni chłopiec zmarł w więzieniu dwa lata po ojcu. Sš to na pewno szczštki królewskiego syna, udowodniły to badania DNA sprzed czterech lat.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL