Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Głosowanie nad ustawš o in vitro

Marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna
Fotorzepa, Kuba Kamiński Kub Kuba Kamiński
Sejm odrzucił projekt Teresy Wargockiej (Prawo i Sprawiedliwoœć) zakazujšcy całkowicie in vitro i przewidujšcy kary za jego stosowanie
Posłowie skierowali do dalszych prac pięć projektów ustawy o in vitro autorstwa klubu PO i PiS, m.in. zgłoszone przez Małgorzatę Kidawę-Błońskš, Jarosława Gowina (PO) i Bolesława Piechę (PiS). Sejm nie zgodził się na to, by projektami zajęła się Nadzwyczajna Komisja ds. Bioetyki. Kidawa-Błońska, poza bazowym projektem ustawy o podstawowych prawach i wolnoœciach człowieka w dziedzinie zastosowań biologii i medycyny oraz o utworzeniu Polskiej Rady Bioetycznej, proponuje też nowelizacje ustaw: o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narzšdów - tzw. transplantacyjnej oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wynikajš one z koniecznoœci dostosowania istniejšcego prawa do nowych przepisów zwišzanych z in vitro i do wymogów UE.
[wyimek][link=http://www.rp.pl/artykul/15,556577.html]Profesor Magdalena Œroda o in vitro[/link][/wyimek] Różnica między projektami posłów PO polega przede wszystkim na podejœciu do kwestii tworzenia zarodków. Gowin proponuje, by można było wytwarzać ich maksymalnie dwa, ale pod warunkiem, że oba miałyby być implantowane. Kidawa-Błońska nie wprowadza takiego limitu i umożliwia zamrażanie embrionów. Ponadto posłanka dopuszcza in vitro także dla osób niebędšcych małżeństwami, pod warunkiem, że sš to pary heteroseksualne. Gowin ogranicza in vitro tylko do małżeństw. Posłowie PiS chcš całkowitego zakazu in vitro. Piecha dopuszcza jednak możliwoœć tzw. adopcji zamrożonych zarodków, które zostałyby wytworzone przed wejœciem w życie nowych przepisów. Takiego rozwišzania nie przewidywała Wargocka. Nad projektami będš pracowały sejmowe komisje: zdrowia oraz polityki społecznej i rodziny. Proponowane sš radykalne rozwišzania, zakazujšce in vitro oraz przewidujšce karanie za stosowanie tej metody, jak też takie, które jš dopuszczajš i zezwalajš na mrożenie ludzkich embrionów. Nadzwyczajna podkomisja pracuje już nad dwoma lewicowymi projektami ustaw, które regulujš kwestie zwišzane z metodš in vitro. Zakładajš one m.in. dopuszczenie tworzenia wielu ludzkich zarodków i zamrażania ich oraz finansowanie zapłodnienia pozaustrojowego ze œrodków NFZ.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL