Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Muzyka

Czy juror konkursu zapomniał, że uczył jego zwyciężczynię

ROL
Dwa miesišce przed Konkursem Chopinowskim prof. Andrzej Jasiński udzielał lekcji pianistce, która zdobyła Grand Prix
Przyznanie Grand Prix XVI Konkursu Chopinowskiego Juliannie Awdiejewej, 25-letniej Rosjance, wywołało kontrowersje. – W tym roku wybrano nie Chopina, ale pianistkę – mówił Adam Rozlach, krytyk muzyczny, dziennikarz Polskiego Radia. – To nieoczekiwany werdykt – wtórowała mu prof. Alicja Kledzik z poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. [wyimek][link=http://www.rp.pl/temat/543035_Konkurs-Chopinowski.html] Czytaj relacje z Konkursu Chopinowskiego[/link][/wyimek] [srodtytul]Zmieniono regulamin[/srodtytul]
Rozlach podniósł też, że w trakcie konkursu przed ostatnim posiedzeniem jury zmieniono jego regulamin. Jurorzy już nie dyskutowali, tak jak podczas poprzednich konkursów, o uczestnikach i nie oceniali ich udziału we wszystkich etapach, tylko ograniczyli się do ostatniego ich występu i do oceny punktowej. – Gdyby trzymano się pierwotnej zasady, wyniki byłyby inne. Jestem o tym przekonany – stwierdza w rozmowie z „Rz” Rozlach. [srodtytul]Relacja z mistrzem[/srodtytul] Pojawia się i inna niezręcznoœć. Zgodnie z regulaminem konkursu członkowie jury nie mogli oceniać swoich studentów. Musieli złożyć oœwiadczenie zawierajšce listę nazwisk tych konkursowiczów, których uczyli. Regulamin precyzuje, że chodzi o osoby, które m.in. sš lub były studentami jurora w czasie dłuższym niż rok. Z oceny własnego studenta wycofał się np. juror Adam Harasiewicz, który równoczeœnie jest nauczycielem występujšcego w konkursie Austriaka Ingolfa Wundera. Jednak pojęcie to „nie obejmuje relacji uczestnika z jurorem w ramach kursów mistrzowskich” – zaznaczono w regulaminie. – Byłoby lepiej, gdyby był obowišzek wyłšczania się także w takich przypadkach – twierdzi prof. Andrzej Jasiński, przewodniczšcy jury, choć sam taki kontakt z laureatkš miał. Na poczštku sierpnia prof. Jasiński, pedagog Akademii Muzycznej w Katowicach prowadzšcy kursy pianistyczne w wielu oœrodkach muzycznych œwiata, miał szeœciodniowy kurs mistrzowski zorganizowany przez Wyższš Szkołę Muzycznš w Lubece (Niemcy). – Na zajęcia zapisała się Awdiejewa. Udzieliłem jej może dwóch, trzech lekcji po pół godziny. Odbywały się przy wszystkich, bez żadnej korupcji czy czegoœ podobnego. Lekcja wyglšda tak, że wszyscy przez pół godziny słuchamy, jak gra dana osoba – podkreœla.  Ile zarobił? – Nie chciałbym o tym mówić, by nie robić sensacji – ucišł. Podobne kursy organizujš uczelnie muzyczne na całym œwiecie. Każdy uczestnik kursu musi wpłacić wpisowe – od kilkuset do kilku tysięcy euro. W czym więc problem? Prof. Roman Lasocki, prorektor ds. artystycznych Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, przyznaje, że w niektórych konkursach międzynarodowych wyłšcza się członka jury, jeœli miał powyżej dwóch lekcji mistrzowskich w cišgu roku z osobš, która startuje w konkursie. Zapewnia jednak, że prof. Jasiński jest osobš „patologicznie uczciwš, o krystalicznych zasadach”. – Może zapomniał o tym wspomnieć, może wydało mu się to nieistotne – dywaguje prof. Lasocki, który podkreœla w rozmowie z „Rz”, że jest przyjacielem prof. Jasińskiego. [srodtytul]Standardy œwiatowe[/srodtytul] Czy podobne obostrzenia powinno się wprowadzić w Polsce? – Myœlę, że nie da się skodyfikować uczciwoœci i sumienia – mówi prof. Lasocki. Rozlach myœli podobnie. – Nie da się uciec od rzeczywistoœci, a więc faktu, że to małe, hermetyczne œrodowisko. Bo okaże się, że wszyscy gdzieœ się kiedyœ poznali i nie będzie jak skompletować składu jury – mówi. Jury konkursu chopinowskiego liczy 12 osób. Nie wiadomo, jak przebiegało głosowanie i ile punktów prof. Jasiński przyznał Awdiejewej. Jury nie ujawnia takich informacji. – Ja również nie będę tego ujawniał – zaznacza prof. Jasiński. Przewodniczšcy ma zgodnie z regulaminem zdanie decydujšce w sytuacji, gdy zachodzi równowaga głosów. Nie wiadomo, czy prof. Jasiński musiał korzystać z tego prawa. Decyzje jury sš nieodwołalne i niezaskarżalne.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL