Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Euro 2012

Na Euro 2012 drugš liniš metra

Centralny odcinek drugiej linii metra to ponad 6 km torów i siedem stacji
Rzeczpospolita
Ponad 3 mld zł wydatków, rozkopanie połowy miasta i obawa, czy zdšżymy z inwestycjš w pięć lat. Władze Warszawy z wielkš pompš przedstawiły wczoraj projekt budowy centralnego odcinka drugiej linii metra. Ma być gotowy przed Euro 2012
Kino Praha. Gasnš œwiatła, a na ekranie ukazujš się satelitarne zdjęcia skrzyżowań między rondem Daszyńskiego i Dworcem Wileńskim, pod którymi do końca 2011 roku ma powstać siedem stacji centralnej częœci drugiej linii metra. - Czy zdšżymy do Euro 2012? Musimy zdšżyć. Nie bšdŸcie takiej małej wiary - tak prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz mówiła do zebranych goœci.
Według Stanisława Pęckiego -przedstawiciela projektujšcego linię konsorcjum Metroprojektu i AMC - najtrudniejszš częœciš tej inwestycji będzie budowa stacji Œwiętokrzyska na skrzyżowaniu z pierwszš liniš metra. Wymieniał także inne miejsca wymagajšce inżynierskiej wirtuozerii: > głębokš stację Nowy Œwiat (27 metrów pod jezdniš) > przejœcie pod tunelem Wisłostrady > zatopionš w podmokłym gruncie Portu Praskiego stację Stadion. Zaskoczenie wzbudziła jednak zaproponowana wczoraj przez inżynierów technologia budowy. Szefowie Metra Warszawskiego zapowiadali wczeœniej, że druga linia powstanie przy pomocy tzw. TBM, czyli gigantycznych tarcz automatycznych dršżšcych po 20 -40 metrów tunelu na dobę (dziœ górnicy dršżš w stolicy po dwa metry). Projektanci chcš użyć takich tarcz, ale tylko do budowy tuneli. Stacje majš już powstać metodš odkrywkowš (tak dziœ na ul. Kasprowicza robotnicy budujš bielański odcinek pierwszej linii metra). To może spowodować zwolnienie tempa prac. Czy w ten sposób nie zmniejszamy szansy na dokończenie budowy przed Euro 2012? - Wręcz przeciwnie - twierdzi projektant Andrzej Chołdzyński. - W Warszawie mamy tak niekorzystne warunki geologiczne, że zastosowanie tarcz do budowy stacji wišzałoby się ze zbyt dużymi kosztami zabezpieczania budowy i ryzykiem niedotrzymania terminów. Taki sposób budowy spowoduje gigantyczne utrudnienia na powierzchni. Na potrzeby inwestycji praktycznie zamknięta zostanie ul. Œwiętokrzyska. Nikt nie umiał jednak powiedzieć, na jak długo. Planiœci wyrysowali wczoraj objazdy wzdłuż tzw. obwodnicy Œródmieœcia: Trasš Łazienkowskš, Towarowš, Okopowš, Słomińskiego i Starzyńskiego. Co dalej, nie wiadomo. Problem w tym, że praska częœć obwodnicy... nie istnieje (władze Warszawy też obiecujš jš zbudować przed Euro 2012). Wiceprezydent miasta Jacek Wojciechowicz zapowiedział, że jeszcze w paŸdzierniku Metro Warszawskie zacznie szukać wykonawcy. Budowa ma ruszyć w 2009 roku. Zaprezentowane wczoraj harmonogramy zostały wykonane na styk, tak by zdšżyć przed Euro 2012. Na przykład dostawy taboru majš się skończyć w czwartym kwartale 2011 roku, a budowa linii na przełomie 2011 i 2012 roku. Nie brakuje sceptyków. Według Janusza Piechocińskiego z firmy konsultingowej TOR, szanse na dotrzymanie terminów sš bliskie zeru, m.in. z powodu długotrwałych procedur administracyjnych i niepewnego przebiegu przetargu. Inżynierowie porównywali wczoraj ten projekt, jego znaczenie i rozmach, do inwestycji II RP: budowy Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego Większoœć stacji znajdzie się bezpoœrednio pod ruchliwymi skrzyżowaniami i będzie miała wyjœcia na ich wszystkie strony. To spory krok naprzód. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Metro Warszawskie proponowało umieszczenie stacji nie pod, ale obok skrzyżowań (jak na krytykowanej z powodu lokalizacji stacji Ratusz). Takie usytuowanie miało ograniczyć korki podczas budowy. Prace przy drugiej linii zacznš się prawdopodobnie od stacji Dworzec Wileński i Stadion. Każdy z podziemnych przystanków ma mieć wyjœcia innego koloru. Wewnštrz zobaczymy zaœ nazwy stacji wypisane przy użyciu liternictwa i grafiki w nurcie tzw. pop-artu (wymyœlił je dla metra artysta Wojciech Fangor). Projektant linii Andrzej Chołdzyński zdradził - pół żartem, pół serio - że marzy mu się, by wyglšd stacji centralnego odcinka drugiej linii metra konkurował pod względem estetycznym z ekspozycjš Muzeum Sztuki Nowoczesnej planowanego u zbiegu Marszałkowskiej i Œwiętokrzyskiej. Metro przejdzie pod Wisłš w 600-metrowym tunelu, mimo że budowa mostu byłaby znacznie tańsza. Za stacjami Rondo Daszyńskiego i Dworzec Wileński będš tory do zawracania pocišgów. Obok stacji Stadion znajdzie się zaœ odgałęzienie trzeciej linii w kierunku Gocławia.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL