Opłaty za parkowanie się przedawniają

aktualizacja: 20.10.2010, 04:04

Kierowcy, którzy zostali wezwani do zapłacenia zaległych opłat parkingowych w Warszawie mogą liczyć na przedawnienie - uznało Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Od początku roku Zarząd Dróg Miejskich wysłał wezwania do uiszczenia tzw. opłaty dodatkowej do blisko 90 tys. kierowców, którzy przed kilku laty nie zapłacili za parkowanie w płatnej strefie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznaje jednak te sprawy za przedawnione.

Opłata dodatkowa, jaką ZDM może nałożyć na kierowcę, który nie zapłacił za parkowanie, wynosi 50 zł.
Na mocy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=56C6A81A05EDE44CB0408B2949873360?id=184778]ustawy o drogach publicznych[/link], przedawnia się ona z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powinna zostać uiszczona.Wyznaczając termin przedawnienia w sposób wskazany w ustawie, opłaty powinny były przedawnić się:- opłaty, które należało uiścić przed końcem 2003 r. - z końcem 2008 r.,
Żródło:

POLECAMY

KOMENTARZE