Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Mieszkaniowe hity dziesięciolecia

Największe przedsięwzięcia deweloperów lat 2000 – 2010
Rzeczpospolita
Ponad 200 mld zł wynosi wartoœć 4,4 tys. inwestycji mieszkaniowych zrealizowanych w ostatniej dekadzie. Rynek deweloperski w Polsce jest bardzo rozdrobniony
Tylko około 40 projektów jest wartych więcej niż 400 mln zł każdy. Łšczna wartoœć tych inwestycji wynosi blisko 17 mld zł – podaje Reas. – Największe projekty mieszkaniowe deweloperzy realizowali dotšd wyłšcznie w Warszawie. Duże przedsięwzięcia powstały jednak także w Krakowie i Trójmieœcie. Dziœ w Polsce wznoszone sš kolejne inwestycje, których wartoœć przekracza 400 mln zł. Zwykle budowa rozłożona jest na kilka etapów. Powoduje to, że realizacja całoœci trwa od pięciu do siedmiu lat – mówi Paweł Sztejter, partner w firmie doradczej Reas. Jak szacuje Artur Pietraszewski, wiceprezes firmy doradczej Premedium Marketing Nieruchomoœci, w takich wielofazowych inwestycjach zwykle powstaje 800 – 1,2 tys. mieszkań.
[srodtytul]Silni w skali regionu[/srodtytul] Maciej Dymkowski, prezes portalu nieruchomoœciowego Tabelaofert.pl, ocenia, że – zakładajšc wartoœć inwestycji liczonej przychodem na poziomie 500 mln zł – deweloper powinien budować ok. 1,4 tys. lokali o œredniej powierzchni 55 mkw. w cenie 6,5 tys. zł za mkw. Według Dymkowskiego prowadzenia takich projektów mogš się podjšć tylko największe firmy deweloperskie. Przemysław Pšczek, koordynator ds. inwestycji w firmie doradczej ProDevelopment, podkreœla, że w cišgu ostatnich dziesięciu lat w Polsce powstało znacznie więcej inwestycji mieszkaniowych, których wartoœć przekroczyła 500 mln zł, niż w pozostałych krajach naszego regionu Europy. – W przyszłoœci będzie przybywać dużych, wieloetapowych osiedli. Szczególnie pod miastami, gdzie łatwiej uzyskać grunt o dużej powierzchni i za rozsšdnš cenę – uważa Przemysław Pšczek. Dziœ wœród deweloperów realizujšcych duże inwestycje sš najmocniejsze spółki polskiego rynku mieszkaniowego: Dom Development, PKO BP Inwestycje, Budimex. – Duże przedsięwzięcia zmuszajš inwestora do poniesienia wysokich kosztów w fazie przygotowania infrastruktury dla całoœci projektu. Oznacza to, że na pierwszych zrealizowanych etapach rzadko można zarobić – ocenia Paweł Sztejter. Czasami nie jest możliwe dzielenie inwestycji na częœci (np. wysokoœciowce), co powoduje, że nieuniknione jest poniesienie całoœci kosztów budowy na długo przed zakończeniem sprzedaży mieszkań. Dlatego firma musi mieć zagwarantowany dostęp do Ÿródeł finansowania zewnętrznego. [srodtytul]Duzi wchłonš małych[/srodtytul] Artur Pietraszewski zwraca uwagę, że budowa osiedli o wartoœci kilkuset milionów złotych jest ryzykowna, o czym przekonali się m.in. inwestorzy warszawskiego Miasteczka Wilanów. – Nawet na dojrzałych rynkach projekty tej skali będš więc nadal dzielone na etapy – przekonuje Pietraszewski. Według niego firmy deweloperskie, m.in. te notowane na GPW, majš takš zdolnoœć pozyskiwania kapitału, która pozwala im na realizację ogromnych jak na nasz kraj inwestycji. Skala projektów, jak podkreœlajš analitycy, zależy od dostępu do Ÿródeł finansowania, ale także umiejętnoœci zarzšdzania ryzykiem inwestycyjnym. Podmiotów posiadajšcych odpowiednie know-how i zaplecze finansowe będzie przybywać. – Kolejna faza rozwoju rynku to konsolidacja, w tym przejmowanie mniejszych firm wraz z ich bankami ziemi. Formuła budowania małych miasteczek, popularna za oceanem, ma szansę się przyjšć także na polskim gruncie – prognozuje Artur Pietraszewski. Maciej Dymkowski uważa, że może być realizowana idea tworzenia osiedli dla 10 – 20 tys. mieszkańców, pod warunkiem wszakże, iż nastšpi trwała poprawa koniunktury . – Przedsięwzięcie jednego dewelopera o takiej skali, wraz z zapewnieniem pełnej infrastruktury dla powstajšcego osiedla, byłoby w polskich realiach bezprecedensowe. Warszawskie Miasteczko Wilanów było budowane przez kilka firm – przypomina Dymkowski. Dziœ do kupienia w całym kraju jest ponad 36 tysięcy nowych mieszkań w dużych miastach. [ramka][srodtytul]Stabilizacja cen, Warszawa nadal najdroższa, warto pytać o rabat[/srodtytul] - Ceny nowych mieszkań w III kwartale tego roku nie zmieniły się znaczšco w porównaniu z II kwartałem – wynika z najnowszych danych firmy Reas. - Tylko w stolicy – jako jedynej spoœród dużych miast – analitycy zanotowali wzrost stawki za mkw. – o ponad 1 proc. (kwartał do kwartału). - W Warszawie przeciętne ceny nowych mieszkań nadal sš najwyższe w kraju – 8,3 tys. zł za mkw., w Krakowie za metr mieszkania deweloperzy chcš œrednio 7 tys. zł, w pozostałych miastach regionalnych 6,3 – 6,5 tys. zł (patrz tabela obok). - W stolicy znacznie wzrósł procentowy udział gotowych mieszkań. W cišgu roku przyrost lokali czekajšcych na kupców był ponaddwukrotny. Jak podaje redNet Consulting, dziœ w Warszawie prawie 40 proc. oferowanych mieszkań stanowiš te ukończone, w kraju jest to œrednio 1/3 oferty. - Kupujšc nowy lokal, można liczyć na rabat. Różnica pomiędzy œredniš cenš mieszkań sprzedanych a œredniš cenš oferty deweloperskiej utrzymuje się nadal na niskim poziomie – 7,1 proc. – podaje [link=http://Tabelaofert.pl]Tabelaofert.pl[/link].[/ramka] [ramka][srodtytul]Opinia: Jarosław Jaczewski, pełnomocnik zarzšdu P.I.B. Ebejot[/srodtytul] Kryzys przetrwali doœwiadczeni gracze, na czym najbardziej zyskali klienci. Mogš oni teraz przebierać w mieszkaniach oferowanych im przez sprawdzone firmy. Rynek nie jest jednak skonsolidowany. Działajš i duże firmy budujšce kompleksy mieszkaniowe, i mniejsze, oferujšce kilka domów rocznie. Dużym deweloperom łatwiej dotrzeć z ofertš do potencjalnych nabywców, co nie zmienia faktu, że dla mniejszych firm, które sš w stanie znaleŸć niszę i odpowiednio jš zagospodarować, też jest miejsce.[/ramka] [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autorek [mail=g.blaszczak@rp.pl]g.blaszczak@rp.pl[/mail] [mail=a.gawronska@rp.pl]a.gawronska@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL