Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Watykan: Nowy prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa

Papież Benedykt XVI mianował arcybiskupa Mauro Piacenzę prefektem Kongregacji ds. Duchowieństwa - ogłosił Watykan.
Dotychczasowy sekretarz kongregacji zastšpi odchodzšcego na emeryturę brazylijskiego kardynała Claudio Hummesa. Zmiana na stanowisku prefekta kongregacji, której podlega 400 tysięcy księży na całym œwiecie, następuje w momencie realizacji przez Watykan i episkopaty niektórych krajów programu stanowczej walki ze zjawiskiem pedofilii wœród duchowieństwa i zadoœćuczynienia ofiarom wykorzystywania. Sygnał do zmiany linii postępowania dał właœnie kardynał Hummes, który na poczštku tego roku wyraził opinię, że udowodnione przypadki pedofilii, jakich dopuœcili się księża, należy rozwišzywać "odwołujšc się także do cywilnego wymiaru sprawiedliwoœci".
Słowa te uznano wówczas za otwarcie Watykanu na karanie sprawców nadużyć seksualnych przed zwyczajnym wymiarem sprawiedliwoœci, czyli wyjœcie poza sšdy koœcielne i zarazem potwierdzenie obranej przez Benedykta XVI zerowej tolerancji wobec tego zła.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL