Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sztuka

Muzeum neonów w Warszawie

Ilona Karwińska kolekcjonuje stare neony od pięciu lat. Swojš pasjš chce zarazić mieszkańców Warszawy – stara się o stworzenie muzeum neonu na Woli
Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Na wiosnę w Warszawie może powstać pierwsze muzeum neonów. Ale czy pierwsze w Polsce? O zachowanie „œwietlnego” dziedzictwa PRL-u zabiegajš też Wrocław i Katowice.
Niewielka œlepa uliczka na Bródnie. Za niš już tylko torowiska. – Tu je na razie trzymamy – mówi Witek Urbanowicz, 20-letni chłopak, i prowadzi nas w głšb podwórka. Na œrodku stoi budynek wyglšdajšcy na warsztat samochodowy. O tym, że nie naprawia się już tutaj aut, a zupełnie co innego, może sugerować jedynie stojšcy przy wejœciu oœmiometrowy neon „Jubiler” i czerwone œwiatło dochodzšce ze œrodka. – To „Berlin”, mój ulubiony – wskazuje na Ÿródło œwiatła Ilona Karwińska, fotograf od roku 2005 kolekcjonujšca stare reklamy œwietlne. „Berlin” był pierwszš, jakš z pomocš siostrzenic Witka udało się jej ocalić od zniszczenia. Dziœ majš ich siedem. To poczštek powstajšcego w Warszawie „neonowego” muzeum. Na razie dostępnego jedynie w wersji wirtualnej pod adresem [link=http://www.polishneon.com]www.polishneon.com[/link].
[srodtytul]Złom stalowy[/srodtytul] – Sš niesamowite – nie odrywajšc wzorku od rozłożonych w magazynie neonów, mówi Grzesiek Wierzchowski i sięga do torby po mikrofon. Wraz z Kasiš Konopš zaraz zacznie kręcić tu zdjęcia do filmu. – Zgłosimy go na konkurs na etiudę promujšcš miasto. Wybraliœmy neony, bo patrzšc na nie, wiele można powiedzieć o historii Warszawy. Poza tym lubię te figuratywne formy, te piękne kolory. Takimi charakteryzuje się nie tylko „Berlin“, który od połowy lat 70. zdobił sklepy MDM-u przy Marszałkowskiej. Równie ciekawš formę majš „Tkaniny dekoracyjne” z Nowowiejskiej, „Główna Księgarnia Techniczna” ze Œwiętokrzyskiej czy „Kino Praha” z Kłopotowskiego. – Do tego ostatniego mam wielki sentyment. To w końcu ostatni element kina, po którym zostały już tylko wspomnienia – mówi Karwińska, autorka głoœnego albumu i wystawy „Polski neon. Warszawa”. Ostatnim nabytkiem kolekcjonerów jest „Woda Grodzieńska”. Mierzšca cztery metry instalacja jest jedynš, która nie pochodzi z Warszawy. – PrzywieŸliœmy jš z fabryki napojów z Grodziska Mazowieckiego – mówi Urbanowicz i pokazuje przepustkę ze zgodš na wywóz... „złomu stalowego”. [wyimek]Na podstawie starych rysunków technicznych chcemy stworzyć neony, które nigdy nie powstały - Grzegorz Pištek, architekt[/wyimek] – Większoœć tych prac dostaliœmy w darowiŸnie, bo właœcicielom były już niepotrzebne. Tu likwidowano sklep, tu remontowano zakład – mówi Karwińska i podkreœla, że kolekcja powstaje przede wszystkim z potrzeby dokumentacji historii. – Chcę po prostu opowiedzieć historię neonów i ludzi, którzy stali za ich powstaniem. [srodtytul]To nie skansen[/srodtytul] Od kilku tygodni pomysł stworzenia muzeum, w którym mogłyby działać też kawiarnia i klub muzyczny, nabiera realnych kształtów. – Prowadzimy rozmowy z władzami Woli w sprawie pewnego lokalu. Jak dobrze pójdzie, uda się nam ruszyć na wiosnę – mówi Urbanowicz. Więcej szczegółów duet nie chce jednak na razie zdradzać. – Nie ma co zapeszać – jest zgodny. A to niejedyna muzealna inicjatywa. Powoli, ale dzięki miejskiemu stypendium, do przodu posuwajš się prace nad muzeum neonów Magdaleny Piwowar i Grzegorza Pištka. Projekt architekci stworzyli jeszcze w 2004 r. Zakładał on stworzenie w centrum miasta, przy ul. Brackiej i Szpitalnej, metalowej konstrukcji, na której prezentowane byłyby neony, dla których zabrakło miejsca w przestrzeni miasta. Teraz ma jednak nieco inny charakter. – Na podstawie starych rysunków technicznych chcemy stworzyć neony, które nigdy nie powstały. W archiwach do wyboru jest kilkadziesišt projektów – mówi Pištek i dodaje, że ta ewolucja koncepcji to efekt „neonowej mody”. – Wiele się zmieniło w œwiadomoœci ludzi, odkšd wpadliœmy na ten pomysł. To nie czas na tworzenie skansenu czy cmentarzyska, bo nostalgia nie jest dziœ najważniejsza. Czas pójœć krok dalej. Dotrzeć do energii bezinteresownych reklam tamtego okresu – mówi Pištek. Forma muzeum, któremu bliżej jest do instalacji artystycznej, się nie zmieni. – Szukamy teraz lokalizacji. Dobrze, by była to przestrzeń łatwo dostępna, ale nie całkiem publiczna, która ma właœciciela – mówi Pištek i dodaje, że jeœli przygotowania te pójdš zgodnie z planem, to muzeum powstanie w cišgu roku. [srodtytul]Europejska promocja[/srodtytul] Muzealny boom nie dotyczy tylko Warszawy. We Wrocławiu, gdzie dziœ o godz. 20.10 nastšpi uroczyste odpalenie odrestaurowanego neonu „Dobry wieczór we Wrocławiu“ z dżentelmenem z kwiatkiem i kapeluszem w ręku, też ma powstać neonowe „przytulisko”. Zapomniane neony miałyby wypełnić œciany budynków pasażu przy ul. Ruskiej i œw. Antoniego, zagłębia kultury alternatywnej. – Projekt na razie jest w zawieszeniu. Ale jeszcze jesieniš wznowimy rozmowy z władzami miasta – mówi Michał Duda, jeden z pomysłodawców muzeum. Z podobnym pomysłem noszš się również Katowice. Tam, w ramach starań miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, neonowa œciana ma powstać przy dworcu kolejowym na Tylnej Mariackiej. – Pierwsze reklamy chcielibyœmy zawiesić tam już na wiosnę – mówi Dominik Tokarski ze stowarzyszenia Moje Miasto, które przed dwoma laty zainicjowało społeczny ruch miłoœników œwietlnych reklam. – W tym czasie udało się nam m.in. odnowić kilka starych reklam i stworzyć nowe – w tym 21 w kształcie logo ESK – mówi Tokarski. Katowice zwane były kiedyœ „miastem tysišca neonów”. Warszawa też zasłużyła na taki tytuł. Przekonuje o tym fala zainteresowania jej wzornictwem. Między innymi przez polsko-kanadyjskiego reżysera Erica Bednarskiego. Od ponad roku pracuje on nad dokumentem na ich temat. Premiera planowana jest na zimę. Wczeœniej, bo jeszcze na jesieni, ukaże się album Izabeli Tarwackiej. Znajdzie się w nim 80 zdjęć neonów. Wszystkie wykonane sš za dnia. – Nie ma wyjœcia. Niektóre prace dostrzec można tylko przy dobrym œwietle – mówi Tarwacka. Fotografiom towarzyszyć będš m.in. rekonstrukcje przedwojennych reklam, których stworzenia podjšł się Jarosław Zieliński, varsavianista. – Udało mu się nawet oddać kolory – podkreœla Tarwacka. Album, który wydaje fundacja Hereditas, będzie dostępny na przełomie listopada i grudnia. Pierwsze opublikowane w nim zdjęcia można zaœ będzie zobaczyć już jutro i w sobotę na imprezie „Praga PRL Party” w Koneserze. Nad ksišżkš pracuje też Ilona Karwińska. Jej album będzie poœwięcony neonom z całej Polski. I zostanie wydany w Nowym Jorku. O stolicy czytaj więcej [link=http://www.zyciewarszawy.pl/temat/1.html]na stronach Życia Warszawy[/link]
ródło: Życie Warszawy

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL