Debata Klubu Ekspertów "Rzeczpospolitej" o modernizacji Polski

Rzeczpospolita, Janusz Kapusta JK Janusz Kapusta
Debata Klubu Ekspertów "Rzeczpospolitej" o tym, czym jest modernizacja, jaki jest jej optymalny model dla Polski, przed jakimi stoimy barierami na drodze do nowoczesności
[i]Jadwiga Staniszkis[/i] [srodtytul]Czy polskie społeczeństwo jest „nowoczesne”? [/srodtytul] Co znaczy zwrot „nowoczesne społeczeństwo”? Na pewno nie - sama ilość technicznych gadżetów, jak choćby samochody czy telefony komórkowe. Nawet nie - ilość komputerów używanych u nas masowo do tzw. celów społecznościowych, w formule bernsteinowskiego „kodu ograniczonego”, w którym chodzi raczej o potwierdzanie i szukanie podobieństw niż o dyskursywne produkowanie nowej wiedzy. Owe techniczne narzędzia stanowią jednak potencjalną infrastrukturę rzeczywiście społecznego wymiaru egzystencji, bo komórka może stać się instrumentem obywatelskiej interwencji (przez sygnał do mediów) a internet - szybką platformą mobilizacji politycznej lub lokalnej (np. w sytuacji klęski żywiołowej). A to już staje się „nowoczesne”. Dla mnie jednak istotą „nowoczesnego” społeczeństwa jest zdolność stawienia czoła wyzwaniom współczesności, w wymia...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL