Zasiłek rodzinny - liczymy dochód w rodzinie ryczałtowca

aktualizacja: 02.10.2010, 03:25
Foto: www.sxc.hu

Jak obliczyć dochód na osobę w rodzinie, gdy jedna z osób ma dochody opodatkowane ryczałtem?

[b]- Jak mam wyliczyć dochód dla celów zasiłku rodzinnego. Na PIT mam podane:
przychód ogółem 16 388 zł
składka na ubezpieczenia społeczne 900,12 zł
składka na ubezpieczenie zdrowotne 464,64 zł
zryczałtowany podatek należny 0 zł[/b]
Nie możemy obliczyć dochodu na osobę w tej rodzinie, bo czytelnik nie podaje, ilu osobowa jest rodzina. Możemy udzielić tylko ogólnej wskazówki.
Skoro osoba, której dotyczy PIT, rozliczała się w 2009 r. na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu, to musi w oświadczeniu zadeklarować dochód z działalności opodatkowanej w ten sposób:
- pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy,
- składki na ubezpieczenia społeczne, - składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
W tym wypadku nie bierzemy pod uwagę kosztów uzyskania przychodu, bo ich nie ma.
Składkę zdrowotną, o którą należy zmniejszyć przychód, obliczamy według wzoru:
S = Sp (P-Sus)
Zatem:
S = 9 proc. x (16,388 zł - 900,12 zł) = 1393,91 zł
Dochód roczny w rodzinie wyniósł więc:
16 388 zł - 900,12 zł - 1393,91 zł = 14 093,97 zł
Żeby obliczyć miesięczny dochód na osobę w rodzinie, trzeba znać liczbę tych osób.
[b]Czytaj więcej w artykule [link=http://www.rp.pl/artykul/543051.html]"Kto dostanie zasiłek rodzinny"[/link][/b]
[ramka][b]Zobacz [link=http://www.rp.pl/temat/56660.html]więcej o zasiłku rodzinnym i dodatkach do niego[/link][/b][/ramka]

POLECAMY

KOMENTARZE