Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kolekcje

Czesław Miłosz trafi pod młotek

Na 3 tys. zł wyceniono 18 tomów Encyklopedii Orgelbranda / fot: antykwariat wójtowicz
Rzeczpospolita
Ceny wywoławcze ksišżek, rękopisów i plakatów wynoszš od 50 zł do 70 tys. zł
Trwa koniunktura na rynku bibliofilskim. Przed nami ważne aukcje, których wyniki pozwolš prognozować, czy wzrosnš roczne obroty w całej branży. Dotychczas rosły co roku, nawet w okresie niedawnego kryzysu. Zanim drogo kupimy na aukcjach, warto upolować białe kruki za grosze. Nadal na co dzień czekajš na nas na półkach antykwariatów. Na przykład w samym sercu stolicy przy ul. Solec za 15 zł kupić można wydany w 1958 roku „Pierwszy krok w chmurach” Marka Hłaski. Szatę graficznš pół wieku temu zaprojektował Jan Młodożeniec. Idealnie (!) zachowany egzemplarz ma banderolę informujšcš, że ksišżka w 1957 roku dostała Literackš Nagrodę Wydawców. Na banderoli reprodukowano podpisy członków jury, m.in. Zofii Kossak, Jarosława Iwaszkiewicza i Juliana Przybosia. W tym samym antykwariacie od dawna na wystawie leży monografia z 1978 roku „Wielcy kolekcjonerzy”, którš napisał Pierre Cabanne. W wielu miastach sš takie antykwariaty. Dobrze jest systematycznie odwiedzać je choćby dla relaksu.
[srodtytul]Zaplanuj wydatki[/srodtytul] Warto zaplanować wydatki do końca roku, bo aukcyjna oferta jest wyjštkowo różnorodna i ciekawa. Już 9 paŸdziernika w krakowskim antykwariacie Wójtowiczów (www.wojtowicz.krakow.pl) można kupić za 22 tys. wielkš rzadkoœć, polski inkunabuł z 1496 roku „Traktat o sakramentach” Mikołaja z Błonia. Ostrš walkę stoczš między sobš kolekcjonerzy poszukiwanych ksišżek w pięknych oprawach wydawniczych z przełomu XIX i XX wieku. Jest ich ok. 50 w cenach od 50 zł do 3,5 tys. zł. W antykwariacie Wójtowiczów aż kipi od złota oprawa wydanej pod koniec XIX stulecia „Encyklopedii Orgelbranda”. Na grzbietach 18 tomów odciœnięto złotem oprócz tytułu litewskš Pogoń i polskiego Orła. To idealna dekoracja gabinetu (wyw. 3 tys. zł). Sensacjš oferty krakowskiego antykwariatu Rara Avis (www.raraavis.krakow.pl) sš listy poety Czesława Miłosza do publicysty „Tygodnika Powszechnego” Marka Skwarnickiego pochodzšce z lat 1957 – 2002. Rękopisy wyceniono na 42 tys. zł, trafiš pod młotek na aukcji już 16 paŸdziernika. [srodtytul]Dla kolekcjonerów malarstwa[/srodtytul] Kolekcjonerzy sztuki zainteresujš się około setkš katalogów, bez których trudno wyobrazić sobie kupowanie obrazów. Sš trzy francuskie katalogi o dorobku Henryka Haydena, pochodzšcego z Warszawy malarza, który zrobił karierę w Paryżu, wycenione po 80 zł. Na 180 zł wyceniono katalog wystawy Młodej Plastyki, która stała się legendš jako „Arsenał 55”. Jak zawsze w ofercie Rara Avis znajdziemy ciekawe druki awangardy artystycznej i literackiej. Warto zwrócić uwagę na rzadki manifest poetycki Jalu Kurka z 1929 roku „Poeci na front. Œpiewajcie o Rzeczypospolitej. Społeczeństwo czeka na wasze usta”. To jedna nieefektowna karta (54 na 35 cm), którš wyceniono na 2 tys. zł. Od 180 zł rozpocznie się licytacja trzeciej krajowej edycji głoœnej awangardowej powieœci Jasieńskiego „Palę Paryż”, którš w 1931 roku wydał Melchior Wańkowicz w swoim wydawnictwie Rój. Z kolei 23 paŸdziernika odbędzie się aukcja Krakowskiego Antykwariatu Naukowego (www.antkrak.krakow.pl). Tam jednym z przebojów będzie odręczna dedykacja Stanisława Wyspiańskiego na egzemplarzu dramatu „Sędziowie”, wydanym w 1907 roku nakładem autora. Rzecz wyceniono na 5 tys. zł. Gdyby to była sama ksišżka bez autorskiej dedykacji, miałaby cenę zaledwie ok. 100 – 120 zł – informuje Anna Stecka. Nie wiadomo, komu poeta ofiarował druk. Gdyby adresatem dedykacji była jakaœ historyczna postać, wówczas egzemplarz ten miałby cenę wyższš o co najmniej tysišc złotych. [srodtytul]Oprawy artystyczne[/srodtytul] Sš w ofercie Krakowskiego Antykwariatu Naukowego poszukiwane artystyczne oprawy, sygnowane np. przez cenionego introligatora Roberta Jahodę, można je kupić już za 500 zł. Pięknie oprawione białe kruki dodatkowo majš ciekawš proweniencję, pochodzš z kolekcji prof. Wiesława Bieńkowskiego. Malarz i teoretyk Sztuki Leon Chwistek całe życie współzawodniczył z Witkacym i zwykle przegrywał. Tym razem też przegrał. Jego fundamentalne dzieło „Wieloœć rzeczywistoœci w sztuce”, wydane w Jaœle w 1921 roku, ma cenę zaledwie 120 zł. Porównywalna publikacja Witkacego miałaby dziœ istotnie wyższš cenę! Dzieło Chwistka w kwietniu 1943 kupił do zbioru Jerzy Turowicz, póŸniejszy redaktor „Tygodnika Powszechnego”, który podpisał się na egzemplarzu. Może ksišżka wzbudzi jednak takie pożšdanie, że jej cena przewyższy dotychczasowe notowania Witkacego? W ofercie Krakowskiego Antykwariatu Naukowego zwracajš uwagę ksišżki dla dzieci oraz plakat zaprojektowany w 1959 roku przez Romana Cieœlewicza (500 zł). [srodtytul]Malczewski w Nautilusie[/srodtytul] W każdej z zasygnalizowanych propozycji znajdziemy grafikę artystycznš. Jednak najbogatszy zestaw będzie na aukcji (23 paŸdziernika) Salonu Antykwarycznego Nautilus (www.antique.com.pl), który specjalizuje się w handlu grafikš. Być może już za 4,5 tys. zł kupimy litografię z 1903 roku Jacka Malczewskiego przedstawiajšca portret wielkiego kolekcjonera Feliksa Jasieńskiego. Oryginalna z 1510 roku grafika Durera kosztuje zaledwie 4 tys. zł. Tak tanio, ponieważ ktoœ niefrasobliwy obcišł marginesy wokół obrazu. Z marginesami praca miałaby cenę wywoławczš co najmniej trzy razy wyższš. Ozdobš oferty jest dekoracyjny drzeworyt klasyka wiedeńskiej secesji Maksa Kurzweila (1,8 tys. zł). W ofercie Nautilusa sš też rzadkie ksišżki dotyczšce sztuki. Na rynku grafiki trwa hossa. Zwykle Nautilus organizował dwie aukcje w roku. W tym roku jest to już trzecia aukcja, a następna będzie 4 grudnia. Kolekcjonerzy jak zawsze czekajš na aukcję warszawskiego Lamusa (www.lamus.pl), największego krajowego antykwariatu bibliofilskiego. Firma ma ponad 50 proc. udziału w aukcyjnych obrotach na rynku, a to dzięki sprzedaży rzeczy najrzadszych i najdroższych. Hitem aukcji Lamusa 27 listopada będzie bogato ilustrowany (100 miedziorytów) słynny „Zielnik” z 1674 roku, którego autorem jest gdański kupiec Jakub Breyne (70 tys. zł). Na 30 tys. wyceniono „Album” wydany w 1836 roku w 50 egzemplarzach (tylko dla rodziny) przez Magdalenę Morskš. Ksišżka jest ilustrowana miedziorytami, luksusowo oprawiona w skórę. Jest to poszukiwane dzieło o architekturze wnętrz i projektowaniu ogrodów. Za 500 zł można będzie kupić list gen. Zygmunta Berlinga, który w latach siedemdziesištych zajmuje negatywne stanowisko wobec prób uzyskania praw kombatanckich przez byłych legionistów. Przypomnijmy, że Berling sam był legionistš. Zainteresowani mogš zajrzeć do numeru trzeciego kwartalnika „Wiadomoœci Księgarskie”, gdzie Paweł Podniesiński, ekspert rynku bibliofilskiego, publikuje szczegółowe wyniki za ostatnie półrocze (osiem aukcji w dziewięciu firmach). Sprzedaż utrzymuje się na poziomie ok. 70 proc. i dobra kondycja rynku nie jest zagrożona. Duże zainteresowanie kolekcjonerów budzi oferta Bydgoskiego Antykwariatu Naukowego (www.ban-dreas.pl), którego aukcja odbędzie się 4 grudnia. Warto œledzić portal rynku sztuki (www.artinfo.pl), gdzie antykwariaty ksišżkowe zapowiadajš aukcje.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL