Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Amortyzacja auta po leasingu - ekspert odpowiada

[b]- Prowadzę działalnoœć gospodarczš na ogólnych zasadach (ksišżka przychodów i rozchodów). W grudniu 2009 r. wykupiłem auto po pięcioletnim leasingu operacyjnym. Zostało ono wówczas wpisane do ewidencji œrodków trwałych z okreœlonš wartoœciš, a ja nadal wpisuję do ksišżki przychodów jako koszty wszystkie koszty eksploatacyjne zwišzane z autem, takie jak przeglšdy, benzyna i ubezpieczenie, zamierzam tak robić, aż sprzedam auto i wpiszę uzyskanš kwotę jako dochód. Czy prawidłowo?[/b]Po upływie podstawowego okresu leasingu operacyjnego i wykupieniu auta czytelnik ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatki zwišzane z jego eksploatacjš na takich samych zasadach, jak gdyby od poczštku użytkowania było jego własnoœciš.Dodatkowo może zaliczać do kosztów odpisy amortyzacyjne, aż do momentu zrównania się sumy odpisów amortyzacyjnych z wartoœciš poczštkowš pojazdu (ustalonš w momencie wykupu).PóŸniejsza sprzedaż auta doprowadzi d...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL