Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Zatrzymanie Ahmeda Zakajewa na rękę wszystkim

Aleksiej Muchin, szef Centrum Informacji Politycznej w Moskwie
[b]Rz: Czy Moskwa jest zadowolona z faktu, że Ahmed Zakajew został zatrzymany w Polsce?[/b] Aleksiej Muchin: Wydaje mi się, że Zakajew od poczštku był pewien, że gdy pojawi się w Polsce, to zostanie zatrzymany. Zdecydował się na to, bo jest to znakomita reklama dla odbywajšcego się w Polsce kongresu czeczeńskiego, który – gdyby nie zamieszanie wokół jego przyjazdu – w ogóle nie zostałby przez œwiatowš prasę dostrzeżony. A Zakajew raczej niczym nie ryzykował, bo jest oczywiste, że Polska nie wyda go Rosji, tylko odeœle do Wielkiej Brytanii. Umyje w ten sposób ręce, zdejmujšc z siebie odpowiedzialnoœć. [b]Czy wpłynie to na stosunki polsko-rosyjskie?[/b]
Nie, bo rosyjskie kierownictwo doskonale zna sytuację i uwarunkowania Warszawy. [b]Ale z reklamy dla Zakajewa Moskwa na pewno się nie cieszy?[/b] Oczywiœcie, nie. Ale tak naprawdę to wszyscy będš zadowoleni. Polska – bo nie będzie obwiniana o wspieranie Moskwy. Rosja – bo jednak Zakajew został zatrzymany. No i Zakajew – bo otrzymał reklamę. [b]Dlaczego prezydent Czeczenii Ramzan Kadyrow proponował wczeœniej Zakajewowi powrót i gwarancję nietykalnoœci?[/b] Kadyrow chce, by czołowe postacie czeczeńskiego podziemia wróciły do kraju i uznały go za przywódcę Czeczenii. Dla niego jest to niesłychanie ważne, podniesie bowiem jego prestiż. [b]Ale Moskwa wcišż uważa Zakajewa za przestępcę.[/b] Moskwa nie przystała na żadne gwarancje dla Zakajewa i zapewne dlatego nie wrócił on do Groznego. Dla naszej prokuratury efekt, jaki chce osišgnšć Kadyrow, jest nieistotny, jeœli przeciw Zakajewowi wcišż prowadzona jest sprawa karna. Jeżeli zostanie ona zamknięta, a œledztwo zakończone, to oczywiœcie będzie mógł wrócić. Zanim to nastšpi, może być pewien, że go aresztujš.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL