Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Historyczne wybory w Szwecji

Domagajš się ograniczenia napływu muzułmańskich imigrantów. Choć sš coraz popularniejsi, nikt nie chce koalicji z nacjonalistami
Według ostatnich badań opinii publicznej przy władzy utrzyma się sojusz partii centroprawicowych. W niedzielnych wyborach majš otrzymać ponad 51 proc. głosów. Cztery partie, które wchodzš w jego skład (Umiarkowana Partia Koalicyjna, Centrum, Partia Ludowa i Chrzeœcijańska Partia Demokratyczna), stajš w szranki ze Szwedzkš Socjaldemokratycznš Partiš Robotniczš, Lewicš i Partiš Zielonych, które po raz pierwszy w historii stworzyły blok czerwono-zielony. Powszechne zaniepokojenie polityków budzi jednak partia skrajnych nacjonalistów Demokraci Szwecji. Z notowań wynika, że po raz pierwszy pokonajš oni czteroprocentowy próg i wejdš do parlamentu. Żadne ugrupowanie nie wyobraża sobie jednak z nimi współpracy, a główni rywale gotowi sš nawet zawrzeć szerokš koalicję, byle nie dopuœcić do władzy ekstremistów. Lewicowy tygodnik „Expo”, w którym pracował znany pisarz Stieg Larsson, twierdzi, że niektórzy kandydaci Demokratów Szwecji z 28 gmin (na 233) majš powišzania z kręgami neonazistowskimi.
Demokraci Szwecji chcš ograniczyć aż o 90 proc. napływ do Szwecji imigrantów i ich rodzin. Żšdajš też, by imigranci asymilowali się ze szwedzkim społeczeństwem i jego systemem wartoœci. W telewizyjnej debacie lider partii Jimmie Akesson ostrzegł, że kraj ulega islamizacji, i stwierdził, że szwedzkie społeczeństwo zbyt łatwo dostosowuje się do „ekspansji muzułmańskiej mniejszoœci”. Akesson był zbulwersowany, że linie lotnicze SAS noszš się z zamiarem serwowania mięsa ze zwierzšt uœmiercanych według obrzšdku halal, a niektóre przedszkola rezygnujš z uznawanej przez wyznawców islamu za nieczystš wieprzowiny. Nie podoba mu się też wprowadzenie na czas ramadanu dni wolnych od zajęć szkolnych dla muzułmańskich dzieci. W kampanii wyborczej politycy dużo mówili o strategiach zwalczania bezrobocia, szkolnictwie i kształcie służby zdrowia, którš sojusz centroprawicowy chce po częœci sprywatyzować, podczas gdy czerwono-zieloni się temu przeciwstawiajš. Sojusz chciałby również aktywizować osoby, które jego zdaniem nadużywajš zwolnień lekarskich. Jego działacze przypominajš, że w chwili przejęcia przed czterema laty steru rzšdów przez centroprawicę Szwecja osišgnęła wštpliwy rekord, posiadajšc najwyższy odsetek chorych i niepełnosprawnych w Europie. Lewica oskarża rzšd, iż „zmusza do pracy ludzi walczšcych z nowotworami”. Przedmiotem debaty stały się również urlopy wychowawcze, które Lewica chciałaby podzielić równo między oboje rodziców. Podczas kampanii wyborczej niewiele miejsca poœwięcono polityce zagranicznej. Najżywsze reakcje wywołał postulat Lewicy, by USA wycofały się ze swoich baz wojskowych na całym œwiecie. – Suwerennoœć państw wymaga tego, by na ich terytorium stacjonowały jedynie ich własne wojska – mówi „Rz” José Guttierez, sekretarz polityczny Klubu Poselskiego Lewicy. Jego zdaniem jedynš instytucjš, która czuwałaby nad bezpieczeństwem œwiata, powinna być ONZ. – USA jako największe supermocarstwo w œwiecie powinny rozpoczšć proces demilitaryzacji jako pierwszy kraj, by dać dobry przykład – twierdzi. Szef szwedzkiej dyplomacji Carl Bildt uznał żšdania Lewicy za „prowadzšce do destabilizacji”. – Postulujšc to, znaleŸlibyœmy się w konflikcie z naszymi europejskimi partnerami: Wielkš Brytaniš, Polskš, Turcjš i Włochami – podkreœlił. Lewica opowiada się także za wycofaniem szwedzkiego kontyngentu z Afganistanu. – Dziewięcioletnia obecnoœć międzynarodowych sił nie przyniosła efektu. Wydawane na to pienišdze powinno się przeznaczać na odbudowę kraju – deklaruje Guttierez. Lewica popiera natomiast Partnerstwo Wschodnie i nie zamierza brać pod uwagę stanowiska Rosji w sprawie szwedzko-polskiej inicjatywy. – Projekt prowadzi do stabilizacji państw członkowskich Partnerstwa – podkreœla Guttierez. [i]–Anna Nowacka-Isaksson ze Sztokholmu[/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL