Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Wybitnie zdolni uczniowie zostanš otoczeni opiekš

W odkrywaniu zdolnoœci pomagajš zajęcia w dobrze wyposażonej pracowni. Na zdjęciu Zespół Szkół przy UMK w Toruniu
Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
MEN tworzy zespół ekspertów, którzy opracujš system wspierania zdolnych uczniów, nowy system nagród dla nich i nowš formę olimpiad przedmiotowych
Artykuł pochodzi z archiwum "Rzeczpospolitej" – Dzieci wybitnie zdolne czasami po prostu chcš, by nauczyciel z nimi porozmawiał. Majš tyle ciekawych rzeczy do powiedzenia – mówi Arkadiusz Stańczyk, dyrektor Gimnazjum i Liceum Akademickiego przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. – Wœród kolegów w klasie nie znajdujš partnerów. Często żyjš na jej marginesie. Nie rozwijajš zdolnoœci. Dlaczego tak się dzieje? – Bo szkoła jest nastawiona na przeciętnego ucznia. Prawdziwym nieszczęœciem jest, że przede wszystkim przygotowuje do egzaminów – uważa Maria Mach, dyrektor biura Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
Prof. Wiesława Limont z UMK, zajmujšca się m.in. psychologiš twórczoœci i zdolnoœci, dodaje: – Uczeń powinien mieć mentora, który go poprowadzi. Dużo się mówi o indywidualizacji kształcenia, ale nie wskazuje, jak je sfinansować, ani nie kształci się nauczycieli-mistrzów, którzy mieliby też wiedzę, jak pracować z wybitnymi. Prof. Limont, Maria Mach i Arkadiusz Stańczyk tak jak blisko 200 innych osób zgłosili się do pracy przy tworzeniu ogólnopolskiego systemu pracy ze zdolnymi uczniami.     W lutym „Rz” napisała, że MEN przeznaczył 22 mln zł z pieniędzy unijnych na opracowanie systemu pracy z uczniem zdolnym. Sprawdziliœmy, co dzieje się z projektem. Nie rozpocznie się w szkołach w tym roku. Resort tłumaczy, że tworzy zespół ekspertów. Chętni mogli się zgłaszać w pierwszych dniach wrzeœnia. – Do końca paŸdziernika wyłonimy zespoły ekspertów, które wraz z pracownikami MEN zaproponujš ogólnopolskie rozwišzania – zapowiada Aleksandra Kowalik z Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych MEN. – W połowie przyszłego roku efekty prac skierujemy do konsultacji społecznych. Zadaniem zespołu będzie opracowanie nowej formy olimpiad przedmiotowych. Resort chce, by w większym stopniu wykorzystywać nowoczesne technologie komunikacji oraz wprowadzić olimpiady dla gimnazjalistów. Eksperci majš też wymyœlić nowy system nagród dla wybitnych. I najważniejsze – opracować system wspierania zdolnoœci. Co to znaczy? – Nie będš radzić, jak uczyć matematyki, ale jakie systemowe rozwišzania majš sprzyjać rozwijaniu zdolnoœci – wyjaœnia Kowalik.     MEN liczy, że eksperci zaproponujš, kto powinien rozpoznawać zdolnoœci dziecka, jak dobrać odpowiedniš dla niego œcieżkę rozwoju. – Chcemy też ułatwić współpracę szkół z uczelniami, tworzenie internetowych kółek zainteresowań, by uczniowie z małych miejscowoœci mogli brać udział np. w kółkach organizowanych w innej szkole – dodaje Kowalik. Ma też powstać baza ofert dla uczniów oraz poradniki dla rodziców i nauczycieli, jak rozpoznawać talenty. Po co to wszystko? Bo w szkołach wcišż pokutuje opinia, „że zdolny jakoœ sobie poradzi”. – System edukacji nastawiony jest na pomaganie tym, którzy majš kłopoty z naukš. Mniej na wspieranie tych, którzy chcš wiedzieć więcej – mówi Stańczyk. Często jedynš formš pracy ze zdolnymi jest przygotowywanie do konkursów. – Szkoła chce wykorzystać ucznia do podniesienia swych wyników, a nie wszyscy przepadajš za rywalizacjš. Sš tacy, którzy lubiš pracować na uboczu – dodaje Mach. Poza tym zdolni majš problemy z rozwijaniem się. – Sš dzieci, które bojš się porażek i majš kłopoty z samoocenš. Dšżšc do perfekcji, wybierajš sytuacje, które gwarantujš im sukces. Ale przez to nie stawiajš sobie wyzwań. Wówczas potrzebny jest ktoœ, kto będzie towarzyszył w przejœciu przez niepowodzenia – zaznacza Mach. Talenty mogš też zostać nigdy nieodkryte. – Badania wykazały, że osoby bardzo zdolne znajdujšce się w œrodowisku mniej zdolnych obniżajš aktywnoœć i majš niskie wyniki. Bez napotykania dodatkowych trudnoœci tracš motywację do nauki, przestajš odrabiać lekcje – mówi prof. Limont. Jak dodaje, zdarza się, że w nadpobudliwym dziecku, które jest wysyłane do poradni psychologiczno-pedagogicznej, bo przeszkadza na lekcjach, odkrywa się duży potencjał zdolnoœci. – Wielu wybitnie uzdolnionych uczniów nie mieœci się w standardach wyznaczanych przez szkołę – podkreœla prof. Limont. Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.czeladko@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL