Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media

Film o współpracy Wałęsy z SB wyciekł do internetu

Lech Wałęsa
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Stacja szuka sprawcy wycieku dokumentu o współpracy Lecha Wałęsy z SB
Dokument pojawił się w częœciach na YouTube (po kilku godzinach zastšpiła go informacja: “Ten film wideo zawiera treœć od partnera TVN S.A., który zablokował go na mocy praw autorskich“). W filmie dostępnym w Internecie nie ma napisów tytułowych i listy realizatorów. Jak jednak udało się ustalić „Rz“, autorami tej produkcji jest trójka krakowskich dziennikarzy: Monika Góralewska, Piotr Pizło i Krzysztof Brożyk. Film dotyczy współpracy Lecha Wałęsy ze Służbš Bezpieczeństwa. Dziennikarze podczas pracy nad nim doszli do podobnych ustaleń, co wczeœniej autorzy głoœnej ksišżki „SB a Lech Wałęsa“, historycy Sławomir Cenckiewicz i Piotr Gontarczyk. Z informacji „Rz“ wynika, że trwajšce półtora roku prace montażowe nad filmem skończyły się w marcu. Dlaczego więc stacja jeszcze go nie wyemitowała? Rzecznik prasowy TVN Karol Smolšg twierdzi, że film nie jest gotowy do emisji.
– To trudny temat. Musimy dopracować ten materiał, by nie narazić się na procesy sšdowe – mówi. Dodaje, że dokument musi być uzupełniony o wypowiedzi Wałęsy, które nie zostały nawet jeszcze nagrane. Potwierdza to producent Monika Góralewska. – Film jest w trakcie tworzenia. Chciałabym, by był gotowy jak najszybciej, lecz nie wiem, kiedy skończymy – mówi. Najbardziej sensacyjne w dokumencie sš nagrane częœciowo ukrytš kamerš wywiady z oficerami Służby Bezpieczeństwa, spoœród których najwięcej informacji podaje oficer prowadzšcy teczki: personalnš i pracy Lecha Wałęsy. Choć w filmie występuje z zacienionš twarzš i bez podania nazwiska, bez trudu można go zidentyfikować – to Janusz Stachowiak. Już po realizacji zdjęć do filmu złożył w sšdzie zeznania, które przyczyniły się do przegranej Lecha Wałęsy w procesie z Krzysztofem Wyszkowskim (Wałęsa pozwał Wyszkowskiego za okreœlenie go jako „tajnego współpracownika SB“). Stachowiak zarówno w filmie, jak i w sšdzie potwierdził, że prowadził teczki Wałęsy na poczštku lat 70. Ujawnił też po raz pierwszy, że Wałęsa już, gdy odbywał służbę wojskowš, przekazywał Wojskowej Służbie Wewnętrznej informacje na temat kolegów. Autorzy filmu dotarli do kolegów Edwarda Graczyka, który w œwietle dokumentów był jednym z oficerów werbujšcych Wałęsę do współpracy z SB w 1970 r. Twierdzš oni, że gdy Wałęsa stał się znany, Graczyk przechwalał się, iż ówczesny przewodniczšcy „Solidarnoœci“ to zwerbowany przez niego agent. W filmie występujš też koledzy Wałęsy ze stoczni: Henryk Jagielski i Józef Szyller. Na podstawie donosów TW „Bolka“ twierdzš, że musiał nim być Wałęsa, bo niektóre informacje w nich zawarte znał tylko on. Film opowiada również historię dokumentów majšcych œwiadczyć o współpracy Wałęsy z SB już po wyrejestrowaniu go z sieci agenturalnej „z powodu niechęci do współpracy“. Autorzy opowiadajš m.in. o akcji „Ambasador“, w ramach której preparowano materiały majšce wskazywać, iż Wałęsa współpracował z SB dłużej, niż to naprawdę miało miejsce. Przedstawia też historię zaginięcia teczek SB na temat Wałęsy, które ten wypożyczył, gdy był prezydentem.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL