Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Rzšd Mykoły Azarowa wdraża program naprawy gospodarczej

Władze w Kijowie obiecujš uzdrowienie systemu finansowego, walkę z inflacjš oraz poprawę klimatu dla inwestorów
Rzšd Mykoły Azarowa wdraża program naprawy gospodarczej. Do głównych zadań należy odzyskanie zaufania inwestorów i walka z korupcjš. Irina Akimowa, zastępczyni szefa administracji prezydenta Wiktora Janukowycza podczas debaty „Ekonomiczne priorytety nowego rzšdu Ukrainy” w Krynicy mówiła o wprowadzeniu prostszego systemu rejestracji działalnoœci gospodarczej oraz obniżeniu podatków z 25 do 19 proc. Prostsze ma być także wydawanie koncesji i pozwoleń. Akimowa przekonywała, że Ukraina – choć powoli, ale wychodzi z kryzysu, a proces wdrażania reform został rozpoczęty. W I kwartale tego roku ukraiński PKB odnotował 3,7 procentowy wzrost. Władze szacujš, że w 2011 roku wzrost gospodarczy osišgnie 5 procent. – Ukraiński parlament przyjšł rezolucję o zwalczaniu długu publicznego. Chcemy uzdrawiać system finansowy, banki już zaczęły odzyskiwać zaufanie klientów. Będziemy równoważyć system fiskalny. Mamy niestety problem z opieka zdrowotnš. Ukraina znajduje się w czołówce krajów negatywnie ocenianych pod względem œwiadczeń medycznych. Chcemy to zmienić, reformujšc system ubezpieczeń medycznych – wyliczała Akimowa. W sprawie rozwoju gospodarczego i wdrażanych reform zupełnie inne zdanie ma opozycja.
- Ukraina nadal zajmuje ostatnie miejsca w rankingach inwestycyjnych czy konkurencyjnoœci. Nadal nie wiemy, jaki model gospodarki w tym kraju buduje nowa władza – liberalny czy socjalny. Deklaracje o poprawie inwestycyjnego klimatu, sš jedynie obietnicami – zaznaczyła Natalia Korolewska, deputowana Bloku Julii Tymoszenko. Współpracownica byłej premier wspomniała o nowym kodeksie podatkowym, który – jej zdaniem - pozwala na ingerencję państwa w działalnoœć gospodarczš i umożliwia konfiskatę prywatnej własnoœci bez wyroku sšdu. Korolewska przypomniała też o nierozwišzanym problemie ze zwrotem nadpłaconego podatku VAT przedsiębiorcom. Zadłużenie ukraińskiego budżetu z tego tytułu wzrosło do 23 mld hrywien (ponad 2 mld euro). W lipcu Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał Ukrainie 15,2 mld dol kredytu. Przedstawiciel MFW na Ukrainie Maks Alier przekonywał podczas debaty w Krynicy, że władze w Kijowie odbudowujš stabilizację makroekonomicznš, poprawia się sytuacja w sektorze bankowym, a dług publiczny maleje. Ukraina spełniła zobowišzania wobec funduszu, zmniejszajšc m.in. deficyt budżetowy, podnoszšc ceny gazu na rynku wewnętrznym oraz obiecujšc stopniowe wdrażanie reformy emerytalnej. Przeciwko wyższym cenom gazu oraz zrównaniu wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet protestujš przeciwnicy rzšdu Mykoły Azarowa, w tym deputowani Bloku Julii Tymoszenko. Martin Raiser, dyrektor Œwiatowego Banku na Ukrainie, Białorusi i w Mołdawii chwalił dšżenie władz w Kijowie do poprawy gospodarczej, stwierdził jednak, że PKB na Ukrainie wcišż pozostaje na poziomie z lat. 90., inwestycje na rynku wewnętrznym to spuœcizna po ZSRR, a sytuacji nie da się poprawić poprzez œcišganie podatków.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL