Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Użytkownicy wchodzšcy na witrynę [b]energianews.pl[/b] i korzystajšcy z udostępnionych w nim treœci akceptujš tym samym obowišzujšce w serwisie zasady ochrony danych. [b]Energianews.pl[/b] ogranicza zbieranie informacji o swoich użytkownikach do niezbędnego minimum gwarantujšcego skuteczne zarzšdzanie serwisem. [b]Energianews.pl[/b] w żaden sposób nie wykorzystuje informacji o adresach IP, z których łšczš się użytkownicy. Wyjštkiem od tej zasady może być analiza naruszeń bezpieczeństwa serwisu. Witryna [b]energianews.pl[/b] może zapisywać w przeglšdarce użytkownika pliki cookies. Informacje zebrane w ten sposób mogš posłużyć wyłšcznie do sporzšdzania statystyk dotyczšcych serwisu. Zestawienia takie - nie zawierajšce jakichkolwiek danych o poszczególnych użytkownikach - mogš być udostępniane organizacjom trzecim, przede wszystkim w celach marketingowych. W czasie korzystania z serwisu [b]energianews.pl[/b] użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Od ich uzyskania może być uzależniona możliwoœć korzystania z niektórych funkcjonalnoœci serwisu. Szczegółowe zasady publikowania m.in. komentarzy zostanš okreœlone w momencie udostępnienia takich funkcjonalnoœci.
Żadne informacje mogšce w jakikolwiek sposób zidentyfikować użytkownika serwisu [b]energianews.pl[/b] nie sš ujawniane osobom, firmom i organizacjom trzecim. Zasada ta nie dotyczy organów wymiaru sprawiedliwoœci.
ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL