Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Pomniki Lenina niszczone na Ukrainie

Los ukraińskich pomników Lenina jest coraz mniej godny zazdroœci
AFP
Pomniki wodza rewolucji paŸdziernikowej coraz częœciej sš przetapiane na inne, bardziej słuszne. Najnowszy przykład mamy na Ukrainie, gdzie z jednego Lenina powstał prawosławny biskup, a z drugiego – Matka-Ukraina. Radni Użgorodu (Zakarpacie) przekazali bezpłatnie miejscowej społecznoœci greckokatolickiej pomnik Włodzimierza Iljicza Lenina stojšcy w mieœcie. Jak podaje „Sibirska Katoliczeskaja Gazeta”, bršzowa figura wodza rewolucji zostanie przetopiona na figurę XVIII-wiecznego biskupa Andrzeja Baczyńskiego. Duchowny zasłynšł tym, że przeniósł do Użgorodu swojš rezydencję, otworzył w mieœcie seminarium i wielkš bibliotekę. Za to teraz będzie miał pomnik w centrum – na placu Katedralnym, na którym dotšd królował wódz rewolucji. Podobna historia wydarzyła się wczeœniej w miasteczku Sambor pod Lwowem. Tam trzytonowego Lenina przetopili na Matkę-Ukrainę. Nowy pomnik stanšł na postumencie zajmowanym dotychczas przez Iljicza.
W innych ukraińskich miastach pomniki wodza œwiatowego proletariatu sš uszkadzane i niszczone przez naród, który zapomniał, ile Leninowi zawdzięcza. W styczniu w kijowskim metrze Leninowi ze stacji Teatralnaja wypalono na czole gwiazdę. Wczeœniej tę samš figurę grupa mężczyzn potraktowała dwuręcznymi młotami kowalskimi. W Rubieżnym pod Ługańskiem Lenin wyleciał w powietrze. Bombę własnej roboty podłożył miejscowy strażak. Jak zeznał, zrobił to „z pobudek patriotycznych”. W mieœcie Kaniew w obwodzie czerkieskim centrum zdobił Lenin z... plastiku. Pewnej nocy nieznani sprawcy omotali pomnik szmatami, oblali benzynš i podpalili. Miesišc przed spaleniem Lenin został odrestaurowany za blisko 2 tys. dolarów zebranych wœród mieszkańców. Widać nie wszyscy się złożyli.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL