Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Hipermarkety bezprawnie wymuszajš opłaty dodatkowe

Zdesperowany kontrahent Leroy Merlin pozywa sieć do sšdu
Fotorzepa, Raf Rafał Guz
Sieci pobierajš opłaty dodatkowe, mimo że sš one zakazane od 2002 roku. Problem dotyczy całej branży handlowej, także marketów budowlanych. Dostawca Leroy Merlin zamierza w sšdzie walczyć o zwrot pieniędzy
Za samo pojawienie się towarów w sklepie, lepsze miejsce na półce czy za możliwoœć przeprowadzenia promocji – za to wszystko dostawcy wielkich sieci handlowych muszš słono płacić. Historia dostawców sieci marketów budowlanych Leroy Merlin pokazuje, jak bardzo może to jednak zaburzyć rynkowe relacje klient – dostawca. "Rz" dotarła do grupy firm, które czujš się poszkodowane. Oficjalnie o swoich trudnoœciach zdecydowała się mówić wyłšcznie firma K.K.K. (zajmuje się dystrybucjš materiałów budowlanych). Po dziesięciu latach współpracy z Leroy Merlin stanęła na krawędzi bankructwa. Zamierza więc iœć do sšdu. Około 50 proc. obrotów spółki, przekraczajšcych w ubiegłym roku 20 mln zł, przypadało na Leroy Merlin. – Po analizie materiałów sprawy można wysnuć wniosek, że polityka Leroy Merlin, który stworzył cały system różnego rodzaju w naszej ocenie niedozwolonych w œwietle art. 15 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opłat, mogła naszym zdaniem doprowadzić do uniezależnienia się sieci handlowej od naturalnego w œwietle reguł rynkowych pobierania marży od sprzedawanych produktów – mówi Leszek Ziomek, adwokat z kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wspólnicy, która reprezentuje K.K.K.
Trwa postępowanie przedprocesowe – jeœli do ugody nie dojdzie, sprawa trafi do sšdu. Firma domaga się zwrotu około 8 mln zł. A jak wyglšdała handlowa współpraca z sieciš w przypadku innych spółek? – Musieliœmy prognozować obrót w danym roku. Jeœli został przekroczony m.in. dzięki promocjom, za które i tak musieliœmy sami płacić, sieć naliczała nam karę – mówi przedstawiciel branży handlowej. Firmy bez żadnego uzasadnienia dostawały więc faktury np. na 100 – 200 tys. zł. Ich faktury były opłacane nawet dopiero po 250 dniach od wystawienia. Francuski Leroy Merlin, który ma w Polsce 38 sklepów i jest wiceliderem rynku za brytyjskš Castoramš, odpiera zarzuty dostawców. – Zarówno premia roczna, jak też opłaty marketingowe i kary umowne miały umocowanie w zawartych umowach handlowych i nie sš to postanowienia zakazane przez prawo. Firma ta (K.K.K. – red.) nie zgłaszała też dotychczas takich roszczeń, a współpracowaliœmy z niš wiele lat – mówi Anna Romaniecka-Mankiewicz, dyrektor ds. korporacji w sieci. Od 2002 roku obowišzuje ustawowy zakaz pobierania przez sieci handlowe wszelkich opłat dodatkowych. W wielu wyrokach Sšdu Najwyższego (np. z sierpnia 2009 roku z powództwa firmy EuroSer przeciwko Mayland Real Estate) potwierdzono, że dostawcy mogš domagać się zwrotu innych niż marża handlowa opłat pobieranych za przyjęcie towaru do sprzedaży. Tymczasem praktyka wyglšda inaczej. – Œrodki otrzymane w ramach opłat od dostawców kredytujš działalnoœć wielkich sieci, zmniejszajšc ich zapotrzebowanie na własne obrotowe œrodki finansowe i zwiększajšc ich zyski – czytamy w memorandum kancelarii Kochański, Zięba, Ršpała i partnerzy. Firmy spożywcze skarżš się zaœ, że opłaty półkowe to nawet 30 proc. wartoœci zamówień od sieci. Organizacje branżowe znów planujš zaostrzenie prawa. Kończš założenia do nowej ustawy, które zamierzajš przekazać Ministerstwu Rolnictwa. Analitycy twierdzš, że wzorem dla nas mogš być Węgry, gdzie przynajmniej obowišzujšce prawo nakłada na sklepy koniecznoœć ujawnienia informacji, za jakie usługi dodatkowe można pobierać opłaty od dostawców. Sklepy muszš też oficjalnie ujawnić swój cennik.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL