Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Mariusz Kamiński oskarżony w aferze gruntowej

Mariusz Kamiński
Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Rzeszowska prokuratura postawiła b. szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu cztery zarzuty: przekroczenia uprawnień przez kierowanie nielegalnš akcjš CBA w resorcie rolnictwa, kierowanie podrabianiem dokumentów i wyłudzeniem w oparciu o nie poœwiadczenia nieprawdy.
Zastępca prokuratora okręgowego w Rzeszowie Jaromir Rybczak poinformował, że akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do Sšdu Rejonowego Warszawa Œródmieœcie. Sprawa dotyczy działań Biura w zwišzku z tzw. aferš gruntowš w resorcie rolnictwa. Wraz z Kamińskim oskarżeni zostali jego b. zastępca Maciej Wšsik, oraz dwóch byłych dyrektorów z CBA: Grzegorz P. i Krzysztof B.
Prokuratura zarzuciła Kamińskiemu nadużycie uprawnień, kierowanie nielegalnymi działaniami operacyjnymi CBA dotyczšcymi wręczenia łapówki osobom powołujšcym się na wpływy w resorcie rolnictwa i funkcjonariuszom publicznym oraz kierowanie podrabianiem dokumentów i wyłudzeniem poœwiadczenia nieprawdy w oparciu o te dokumenty. Rzeszowska prokuratura poinformowała także, że 10 sierpnia br. wyłšczono do odrębnego postępowania sprawę przekroczenia przez szefa CBA uprawnień poprzez kierowanie czynnoœciami operacyjnymi, w trakcie których funkcjonariusze Biura posługiwali się dokumentami uniemożliwiajšcymi identyfikację danych ich oraz osób udzielajšcych im pomocy, pomimo że premier nie wydał zarzšdzenia dotyczšcego trybu wydawania, posługiwania się i przechowywania takich dokumentów. 23 sierpnia œledztwo to zostało umorzone z powodu "braku znamion czynu zabronionego". Rybczak zaznaczył, że "umorzenie dotyczy samego wydawania dokumentów, natomiast nie tego, jakie to były dokumenty". - Prokurator prowadzšcy œledztwo uznał, że pomimo braku zarzšdzenia dokumenty takie mogły być przez CBA wydawane i wykorzystywane, natomiast akt oskarżenia został skierowany, ponieważ w ocenie prokuratora nie było podstaw do posługiwania się właœnie takimi dokumentami, takiej treœci, jakie zostały w tym postępowaniu o odrolnienie wykorzystane - wyjaœniał Rybczak. W efekcie akcji CBA o płatnš protekcję, czyli powoływanie się na wpływy w resorcie, oskarżono Piotra Rybę i Andrzeja K. W zeszłym roku sšd I instancji skazał ich na kary więzienia i grzywny, a legalnoœci samej akcji CBA nie oceniał, domniemujšc, że skoro była na niš zgoda sšdu, należy jš uznać za prawidłowš. Niedawno sšd II instancji uchylił wyroki skazujšce, a w ponownym procesie sšd miałby badać prawidłowoœć tej akcji. Poprzedni prokurator okręgowy w Rzeszowie Robert Kiliański, w czerwcu, na trzy dni przed drugš turš wyborów prezydenckich, przekazał mediom informację, że œledztwo zostało już zakończone, a akt oskarżenia trafi do sšdu jeszcze w lipcu. W lipcu prokuratura postanowiła uzupełnić zakończone wczeœniej œledztwo przeciwko Kamińskiemu. Czynnoœci uzupełniajšce polegały na przesłuchaniu jeszcze dwóch œwiadków. Prokuratura odmówiła jednak podania, kim sš ci œwiadkowie. Afera gruntowa doprowadziła do dymisji Andrzeja Leppera i odwołania Janusza Kaczmarka z rzšdu koalicji PiS, Samoobrony i LPR, a w konsekwencji - rozpadu koalicji i przedterminowych wyborów parlamentarnych, które jesieniš 2007 r. wygrała PO. Œledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień podczas akcji CBA w Ministerstwie Rolnictwa w sprawie tzw. afery gruntowej wszczęto w sierpniu 2007 r. Prokuratura badała w nim m.in. wštek podrobienia dokumentów na szkodę urzędu gminy w Mršgowie i warmińsko-mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Rzeszowska prokuratura prowadzi jeszcze œledztwo dotyczšce przekroczenia uprawnień przez prokuratorów oraz funkcjonariuszy CBA i ABW. Dotyczy ono przekroczenia uprawnień przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sierpniu 2007 roku poprzez wydanie zarzšdzenia o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu b. szefa MSWiA Janusza Kaczmarka, b. szefa policji Konrada Kornatowskiego i ówczesnego szefa PZU Jaromira Netzla, jako osób podejrzanych w sprawie złożenia fałszywych zeznań i utrudnianie postępowania przygotowawczego w zwišzku z ujawnieniem informacji o czynnoœciach operacyjno-rozpoznawczych CBA. Trzecie œledztwo dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień przez b. wiceprokuratora generalnego Jerzego Engelkinga. Dopuœcić miał się tego podczas konferencji prasowej w lecie 2007 roku, na której ujawniono zapisy z podsłuchanych rozmów Kaczmarka, Kornatowskiego i Netzla ze œledztwa o przeciek z akcji CBA w resorcie rolnictwa. Zaprezentowano też wówczas zapisy wideo z pobytu Kaczmarka w hotelu Marriott. Ujawniono wówczas także dane żony Kaczmarka (jej imię i adres zamieszkania obojga).(
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL