Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Media i internet

Wirtualne gry - hity z Polski

Często przy komputerze wcielamy się w postaci, którymi chcielibyœmy być na co dzień. A towarzyszy temu wymierzanie sprawiedliwoœci jak w grze „Call of Juarez” albo szczytne ratowanie œwiata przed obcymi
Techland
„Call of Juarez”, „WiedŸmin”; „Sniper”. To przepustki polskich firm do œwiatowej ekstraklasy producentów gier na pecety
Wciel się w postać strzelca wyborowego z elitarnej jednostki specjalnej. Twoje niezwykłe umiejętnoœci tropienia, biegłoœć w kamuflowaniu się, działanie z ukrycia, a także precyzja strzału zdecydujš o powodzeniu misji... Tak zaczyna się „Sniper: Ghost Warrior”, wyprodukowana przez polskš spółkę City Interactive jedna z najpopularniejszych obecnie na œwiecie gier komputerowych. Kupiło jš dotšd (miała premierę wiosnš) pół miliona osób. [srodtytul]Każdy ma w sobie trochę z dziecka[/srodtytul]
Strzelanki to bardzo popularna grupa gier komputerowych. W końcu niamal każdy z nas marzył choć przez chwilę o tym, by zostać żołnierzem. Biegajšc po podwórku w krótkich spodenkach i strzelajšc z plastikowych pistoletów walczyliœmy ze złem tego œwiata. Dziœ, mimo że nosimy już dłuższe spodnie, cały czas spore grono lubi sobie postrzelać do wyimaginowanego wroga. Kupuje zatem odpowiedniš grę komputerowš. Jeszcze większš popularnoœciš cieszš się gry z gatunku RPG (role-playing game, tzw. gry fabularne). Pozwalajš wcielać się w najróżniejsze, często mityczne postacie. Bohaterzy zazwyczaj majš okreœlonš misję do wykonania. Mogš to robić samodzielnie lub w grupach. Poruszajšc się po baœniowych œwiatach spotykajš potwory, herosów, postacie z bajek. Walczš i ginš. Stajš się bohaterami lub odchodzš w niesławie. „Zaprawdę powiadam wam, oto nadchodzi wiek miecza i topora, wiek wilczej zamieci.Nadchodzi Czas Białego Zimna i Białego Œwiatła Czas Szaleństwa i Czas Pogardy, Tedd Deiradh, Czas Końca. A œwiat umrze wœród mrozu, skuty lodem i pokryty œniegiem...” – to z kolei słowa wstępu do „WiedŸmina”, najpopularniejszej dotšd polskiej gry komputerowej stworzonej na bazie ksišżek Andrzeja Sapkowskiego. Gra stworzona przez należšcš do Optimusa firmę CD Projekt dotšd sprzedała się w 1,5 mln egzemplarzy. Oprócz Polski największš popularnoœciš cieszyła się w Niemczech, USA i Rosji. Sukces „WiedŸmina” skłonił CD Projekt do prac nad jego kontynuacjš. „WiedŸmin 2” ma trafić na sklepowe półki wiosnš przyszłego roku. Jego autorzy majš bardzo ambitne plany i mocno postawili na jakoœć. Nie ukrywajš, że chcš, żeby w przyszłym roku „WiedŸmin 2” był najlepszš grš RPG na œwiecie. Sš na to spore szanse. Na zakończonych w minionš niedzielę największych na œwiecie targach gier komputerowych Gamescom w niemieckiej Kolonii, „WiedŸmin 2” zdobył prestiżowš nominację dla najlepszej gry komputerowej. [srodtytul]Zaczynamy być widoczni[/srodtytul] Polscy producenci gier komputerowych byli widoczni w Kolonii. Oprócz CD Projektu i City Interactive stoisko przygotował m.in. Techland. Firma z Ostrowa Wielkopolskiego ma na koncie m.in. grę Call of Juarez, którš kupiło 1,5 mln klientów z całego œwiata. Swoje najnowsze dziecko – grę Bulletstorm – prezentowała firma People Can Fly. Należšce obecnie do Epic Games studio jest autorem pierwszego polskiego sukcesu na œwiatowych rynkach. „Painkillera”, który zadebiutował jesieniš 2004 r., kupiło 300 tys. użytkowników. Odwiedzajšcy targi mogli również zapoznać się z „Afterfall: Insanity”, nad którym pracuje œlšska spółka Nicolas Games. Mimo że do zakończenia jego produkcji i premiery musi jeszcze upłynšć co najmniej pół roku, spółka już podpisała umowy z liczšcymi się œwiatowymi wydawcami, gwarantujšce, że tytuł trafi na najważniejsze rynki. Podobne umowy dotyczšce „WiedŸmina 2” zawarł CD Projekt. „Afterfall: Insanity” w cišgu dwóch lat ma kupić 1 mln klientów. Kolońskie targi były prawdziwym œwiętem fanów gier komputerowych i pokazały, jakš stały się one potężnš gałęziš gospodarki. Imprezę odwiedziło 250 tys. osób. Mogły zapoznać się z propozycjami ponad 500 firm z 33 krajów. O znaczeniu gier komputerowych dla krajowych gospodarek może œwiadczyć fakt, że niektóre państwa, jak Francja czy Holandia miały własne stoiska. Ofertę prezentowali tam mniejsi gracze, których nie stać jeszcze na samodzielne wynajęcie kosztownej powierzchni. Z okazji do zaprezentowania najnowszych możliwoœci technologicznych korzystali nie tylko producenci gier. Stoiska miały również koncerny samochodowe, które uczyły wirtualnie bezpiecznej jazdy. Z okazji do zaprezentowania technologicznych nowinek skorzystała też Bundeswehra, która zachęcała do robienia kariery w niemieckiej armii. Na jej stoisku brakowało hostess. W zamian można było sobie jednak zrobić zdjęcie z żołnierzem, który wyglšdem niewiele różnił się od postaci z „Gwiezdnych wojen”. Punkty rekrutacyjne miały też wyższe uczelnie, na których coraz częœciej powstajš kierunki, po ukończeniu których absolwenci majš być przygotowani do tworzenia gier komputerowych. W Polsce brak jeszcze tego typu studiów, co nie oznacza, że firmy nie włšczajš się w kształcenie studentów, żeby zapewnić sobie dopływ kadr. Nicolas Games współpracuje z Uniwersytetem Œlšskim. Za dwa lata chcš wspólnie uruchomić nowy kierunek. CD Projekt wspiera m.in. Uniwersytet Warszawski i Polsko-Japońskš Wyższš Szkołę Technik Komputerowych. [srodtytul]Gra musi kosztować[/srodtytul] Producentom gier zależy na wykształconych kadrach, bo stworzenie gry komputerowej to olbrzymie przedsięwzięcie technologiczne i finansowe. „WiedŸmin” i „Call of Juarez” kosztowały 27 – 28 mln zł. Budżet „WiedŸmina 2” ma przekroczyć 30 mln zł. Dlaczego produkcja gier komputerowych jest tak kosztowna? Żeby stworzyć hit potrzeba trzech – czterech lat pracy zespołu, który liczy nierzadko ponad tysišc informatyków. Koncerny zamierzały co prawda przenieœć znacznš częœć produkcji do krajów z tańszš siłš roboczš, ale próby spaliły na panewce. Po jakimœ czasie okazywało się bowiem, że w grze, która dzieje się w Europie, masowo pojawiajš się np. palmy – bo hinduski grafik tak wyobrażał sobie nasze lasy. Azjatyckie firmy ponawiajš jednak próby wycišgnięcia pieniędzy od producentów gier. Stawiajš na specjalizację. Dlatego w Kolonii można było np. trafić na stoisko firmy, która zajmuje się pisaniem programów odpowiedzialnych za mimikę twarzy bohaterów gier. Wielkie budżety sš również pochodnš zmian, które zachodzš na œwiatowym rynku gier komputerowych. Ostatni kryzys sprawił, że gracze odwrócili się od produktów ze œredniej półki. Była to reakcja na chudsze portfele i nie dotyczyła tylko elektronicznej rozrywki. – Gdy klient ma mniej pieniędzy to starannie oglšda każdš złotówkę czy dolara i nie będzie ryzykował zakupu czegoœ, co tylko częœciowo zaspokoi jego potrzeby – wyjaœnia Marcin Iwiński, jeden z założycieli CD Projektu. – Woli kupić coœ rzadziej, ale płacšc więcej dostaje gwarancję, że będzie zadowolony. Migracja w stronę gier z najwyższej półki jest też pochodnš zmian, jakie zachodzš wœród klientów. Jeszcze kilka, kilkanaœcie lat temu typowy gracz był nastolatkiem. Teraz œrednia wieku systematycznie roœnie. W Stanach Zjednoczonych przeciętny gracz ma już 33 lata. Wraz z wiekiem roœnie również zamożnoœć. Stateczny, dobrze zarabiajšcy biznesmen może wydać znacznie więcej na elektronicznš rozrywkę niż pryszczaty młodzieniec żyjšcy wcišż na garnuszku rodziców. Płacšc więcej wymaga jednak wyższej jakoœci. Bardzo podobne zjawiska zachodzš też na naszym rynku. – Dorosło pokolenie, które z grami po raz pierwszy zetknęło się w latach 90. To grupa, która zdobyła œwietne wykształcenie, ma stabilnš sytuację finansowš, a gry traktuje jako atrakcyjny sposób na spędzenie wolnego czasu czy relaks – zauważa Wiktor Cegła, dyrektor zarzšdzajšcy gram.pl, serwisu internetowego zajmujšcego się sprzedażš gier. – Dla tych osób wieczorna sesja przed konsolš czy komputerem jest tak naturalna, jak dla innych codzienna lektura albo obejrzenie filmu. Dlatego naszš największš grupš klientów sš osoby między 20. a 30. rokiem życia. Co ciekawe, osoby te wydajš coraz więcej na swoje hobby. – Jeszcze niedawno nie do pomyœlenia była cena 180 zł za grę na peceta. Dziœ to właœnie gra w tej cenie zajmuje pierwsze miejsce na naszej top liœcie. W wyborach konsumenckich zbliżamy się więc do bardziej rozwiniętych rynków – mówi Cegła. [srodtytul]Polak potrafi[/srodtytul] Wtrendy te znakomicie wpisali się rodzimi producenci. „WiedŸmin”, „Call of Juarez”, „Sniper” już prezentujš, a „Afterfall” czy „WiedŸmin 2” majš prezentować najwyższš œwiatowš jakoœć i niczym nie odbiegać od największych hitów. Naszš przewagš, w czym przedstawiciele polskich firm sš wyjštkowo zgodni, jest jednak kreatywnoœć i innowacyjnoœć. – Gry ze Stanów czy Europy Zachodniej to często, podobnie jak w przypadku hollywoodzkich produkcji filmowych, odgrzewane kotlety. Bazujš na tych samych pomysłach. Sš po prostu wtórne. Tymczasem gracze oczekujš czegoœ nowego – mówi Tomasz Majka, prezes Nicolas Games. Jego „Afterfall” będzie się dział w Europie po wojnie atomowej i będzie łšczył w obie cechy horroru i fantastyki. Głównym atutem gry ma być jednak zaskakujšce zakończenie. – Gracze chcš widzieć, jaki wpływ na losy bohatera majš ich decyzje. Gra musi wymagać myœlenia. Jej uczestnicy nie chcš być już prowadzeni jak po sznurku – twierdzi Michał Kiciński, drugi z założycieli CD Projektu. Dlatego „WiedŸmin 2” będzie miał trzy różne rozpoczęcia i aż 16 możliwych zakończeń, które będš się zmieniać w zależnoœci od tego, co będzie robił Geralt, główny bohater gry. Ciekawy pomysł, co pokazał m.in. „Sniper”, znacznie zwiększa szanse, że gra złapie na całym œwiecie. – Na rynku od dawna nie powstała gra komputerowa, w której można wcielić się w snajpera. Poprzednie tytuły majš już kilka lat co oznacza, że sš technologicznie przestarzałe – zdradza receptę na sukces Marek Tymiński, prezes City Interactive. [srodtytul]Lekko spóŸnieni[/srodtytul] Rodzimi producenci gier komputerowych przyznajš, że tworzš swoje produkcje od razu z myœlš o rynkach œwiatowych, bo nasz, którego wartoœć to rocznie ok. 320 mln zł (dane nie dotyczš gier online i mobilnych), jest za mały. Ma również swojš specyfikę. – Jest zdominowany przez gry na pecety, które majš w nim ok. 70-proc. udział. Przewaga ta zmniejsza się jednak z kwartału na kwartał. Według naszych optymistycznych szacunków w przyszłym roku rynek gier konsolowych zrówna się z grami na tradycyjne komputery – wskazuje Wiktor Cegła. Na œwiecie konsole już dawno wyprzedziły pecety. Jeœli chodzi o gust graczy, to nie odbiega od tego, co interesuje graczy na œwiecie. Na półkach można co prawda zobaczyć gry historyczne, ale potencjał tej niszy jest za mały, żeby pojawiły się tu wysokobudżetowe tytuły. Najlepiej sprzedajš się œwiatowe hity. – Na Zachodzie zapalonych graczy znajdziemy w każdej grupie wiekowej i społecznej. Przeciętny polski gracz to natomiast nadal człowiek młody, studiujšcy lub chwilę po studiach, dobrze obeznany z technologiš, gotowy płacić więcej za gry, ale nadal przywišzujšcy dużš wagę do cen, mšdrze podejmujšcy decyzje zakupowe – twierdzi Wiktor Cegła. Jego zdaniem wœród Polaków jest wielu zapaleńców gotowych płacić pełnš cenę za premierę, jednak znaczna częœć klientów czeka na przeceny lub przejœcie tytułu do którejœ z niższych kategorii cenowych. – Jeœli premiera nie jest odpowiednio atrakcyjna, klient może czekać na obniżkę ceny gry nawet rok – podsumowuje. [srodtytul]Gry mobilne trafiły pod strzechy[/srodtytul] Gry komputerowe na peceta czy konsole to tylko jedna strona medalu. Od kilku lat roœnie im groŸny konkurent w postaci gier na komórki i inne urzšdzenia przenoœne. NajgroŸniejsze sš tu jednak gry sieciowe, do których można włšczyć się z dowolnego komputera podłšczonego do Internetu. Często sš uzupełnieniem portali społecznoœciowych. Do najpopularniejszej na Facebooku gry FarmVille (wirtualna farma rolna) codziennie loguje się 20 mln graczy. Kolejne 60 – 80 mln robi to co najmniej raz w miesišcu. Producent, firma Zynga, jest już warta ponad 4 mld dol., czyli więcej niż niektórzy liderzy na rynku „tradycyjnych” gier komputerowych. Gry sieciowe i na urzšdzenia przenoœne błyskawicznie zdobywajš popularnoœć, bo sš tanie, a często po prostu darmowe. Jeœli trzeba za nie zapłacić, można to zrobić choćby esemesem. Łatwo jest też wejœć do gry. Można to zrobić w dowolnym momencie. W metrze, tramwaju, w trakcie nudnej narady w pracy lub w szkole na lekcji. Dlatego tš jeszcze do niedawna lekceważonš częœciš rynku zaczynajš się interesować najwięksi œwiatowi producenci gier komputerowych. Polskie firmy również myœlš o takich produkcjach. – Przyglšdamy się dynamicznemu rozwojowi gier sieciowych i mobilnych. Mamy pewne pomysły jak wykorzystać to zjawisko – wskazuje Tomasz Majka, prezes Nicolas Games. Niektórzy całkowicie postawili na takie produkty. – Gry mobilne to przyszłoœć rynku – twierdzi Grzegorz Miechowski, jeden z założycieli 11bit Studios. W przeszłoœci kierował firmš Metropolis Software, która tworzyła tradycyjne gry komputerowe, ale sprzedał jš CD Projektowi. Przyszłoœć wydaje się też należeć do gier, w których nie trzeba będzie korzystać z klawiatury czy guzików na konsoli (tzw. kinect games). Komputer za poœrednictwem sieci kamer będzie œledził nasze ruchy i przenosił je do wirtualnej rzeczywistoœci, a obraz (nasz i przeciwnika) będzie wyœwietlany na œcianie czy monitorze w czasie rzeczywistym. Już teraz można w ten sposób prowadzić m.in. bezkrwawe walki bokserskie, strzelać, biegać, pływać, tańczyć czy uprawiać fitness. Zwłaszcza dwa ostatnie z „produktów” majš szanse zyskać sporš popularnoœć. W końcu rzadko która kobieta odmówi wykonania serii ćwiczeń, jeœli jej wirtualnym trenerem – z którym będzie można nawet zamienić kilka zdań – stanie się postać o twarzy i sylwetce macho lub ulubionej gwiazdy filmowej. [ramka] [b]Wirtualne gry – realne pienišdze[/b] Produkcja gier komputerowych to coraz ważniejsza gałšŸ œwiatowej gospodarki. Wartoœć całego tego rynku, według PricewaterhouseCoopers, ma w 2010 roku sięgnšć 58,2 mld dol. W przyszłym uroœnie o prawie 10 proc., do 63,8 mld dol., a w 2014 r. ma wynosić już 86,7 mld dol. Z roku na rok coraz większy udział w tym torcie będš miały gry mobilne i online, które rozwijajš się znacznie szybciej niż rynek tradycyjnych gier na pecety czy konsole. Dochody producentów gier komputerowych już kilka lat temu przekroczyły, przynajmniej w USA, dochody ze sprzedaży biletów kinowych. Przemysł gier komputerowych w Stanach, według raportu „Video Games in the 21st Century” The Entertainment Software Association (ESA), zatrudnia bezpoœrednio 32 tys. osób (poœrednio z branżš zwišzanych jest 120 tys. osób), które zarabiajš rocznie œrednio 89,7 tys. (w sumie w 2009 r. zarobiły 2,9 mld dol.). Największe œwiatowe hity przynoszš ich twórcom wpływy porównywalne z hollywoodzkimi produkcjami. Najpopularniejsza gra 2009 r. – „Call Of Duty: Modern Warfare 2” – sprzedała się w prawie 12 mln egzemplarzy. Żeby wyprodukować prawdziwy hit potrzebne sš jednak olbrzymie pienišdze. Najdroższš grš w historii, która jako pierwsza pokonała barierę 100 mln dol., było „Grand Theft Auto 4”. Pracowało nad niš przez ponad trzy lata tysišc osób. Wprowadzeniu gry na rynek towarzyszš olbrzymie nakłady na marketing. Dlatego łšczne koszty zwišzane z premierš „Call Of Duty: Modern Warfare 2” sięgnęły aż 200 mln dol. Dla porównania „Piraci z Karaibów: Na końcu œwiata”, najdroższa hollywoodzka produkcja w historii, pochłonęli 300 mln dol. [/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL