Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Igor Janke: Zwyciężyła siła tłumu

Smutny i dramatyczny był to widok, gdy spuœciznę 10 kwietnia rozszarpywano w przepychankach na warszawskim Krakowskim Przedmieœciu.
To prawda – w sprawie krzyża władze popełniły wiele błędów. Od zbyt pospiesznej deklaracji prezydenta elekta przez brak rozmów z protestujšcymi i unikanie deklaracji o upamiętnieniu ofiar katastrofy aż po zasłanianie się decyzjš miejskiego konserwatora zabytków. Konserwatora, który w innych sprawach nie reagował dotšd tak błyskawicznie i stanowczo. A w tym przypadku stwierdził, że pomnika nie da się postawić, i już – co jest kompletnš bzdurš, bo przestrzeń publiczna nie jest raz na zawsze zamknięta. To żywa tkanka, na którš historia nanosi nowe znaki. Na pewno można by znaleŸć sposób na ustawienie obelisku w okolicach Pałacu Prezydenckiego.
Szkoda, że w porę nie rozpoczęto na ten temat dyskusji, nie zaproszono do niej urbanistów, architektów oraz artystów. Zabrało wrażliwoœci, która mogłaby złagodzić napiętš sytuację. Trudno mi jednak także usprawiedliwiać obrońców krzyża. Nie rozumiem, czemu miała służyć ich demonstracja. Upamiętnieniu ofiar katastrofy? Wyjaœnieniu jej przyczyn? Zamanifestowaniu wiary? Trudno pojšć, bo skutki już sš i będš opłakane. Równie ciężko byłoby bronić postawy Prawa i Sprawiedliwoœci. Żadna z partii nie powinna czynić z symbolu religijnego narzędzia politycznej walki. Dziœ w Polsce swoboda wyznania nie jest zagrożona, nie niszczy się i nie usuwa symboli religijnych. W sprawie krzyża zawarto porozumienie. Nawet jeœli umowa pomiędzy harcerzami, którzy krzyż postawili, a kuriš i Kancelariš Prezydenta nie była doskonała, nie uwzględniała wszystkich problemów, nawet jeœli budziła sprzeciw u niektórych, to powinna być uszanowana. Skutkiem braku wrażliwoœci jednych i braku szacunku innych były smutne sceny w miejscu, gdzie trzy miesišce temu byliœmy œwiadkami scen pięknych. Duch tego, co działo się wówczas przed Pałacem Prezydenckim, gdzieœ uleciał. A słabe państwo nie potrafiło ani złagodzić emocji, ani wyegzekwować zawartego porozumienia. Zwyciężyła siła tłumu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL