Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Platformy łšczšce sklepy z kurierami

Aby oferować usługi kurierskie, platformy nawišzujš współpracę z firmami kurierskimi obecnymi już na rynku
Fotorzepa, Bartosz Jankowski
W tym roku wartoœć transakcji w Internecie ma przekroczyć 15,5 mld zł. Towar do klientów trafi głównie za poœrednictwem Poczty Polskiej i kurierów, ale coraz częœciej poœrednikami pomiędzy firmami przewozowymi a e-sklepami sš platformy kurierskie
Większoœć z blisko 7 tysięcy działajšcych w sieci e-sklepów współpracuje głównie z jednym przewoŸnikiem, ale dla małych i œrednich sklepów jest to rozwišzanie zbyt kosztowne. Dlatego powstajš platformy kurierskie. Aby oferować usługi kurierskie, platformy nawišzujš współpracę z firmami kurierskimi obecnymi już na rynku. Umowa obejmuje „podzlecanie” dostarczenia paczek i zawierana jest ze sprawdzonymi przewoŸnikami, co ma - zdaniem twórców tych platform - gwarantować, że przesyłka dotrze do adresata na czas. Firmie kurierskiej taka współpraca opłaca się, bo wystawia zaledwie kilka, zamiast np. tysišca faktur, sklepowi internetowemu też, bo jego towar trafia do klienta za ok. 20 zł brutto, a platforma zyskuje na różnicy pomiędzy cenš przesyłki a tš, którš wynegocjowała z kurierem. [srodtytul]Siła w negocjacjach[/srodtytul] - Przewaga platform kurierskich polega na tym, że potencjalny klient-właœciciel sklepu internetowego nie zobowišzuje się do liczby wysyłanych paczek, jak musiałby uczynić w negocjacjach z firmš kurierskš, gdzie od tej liczby zależy cena. W przypadku platformy, nawet jeœli w cišgu miesišca będzie to jedna paczka, cena jakš klient musi zapłacić platformie jest bardzo atrakcyjna - mówi Rafał Łšczkowski, pomysłodawca platformy kurierskiej Serwis-paczkowy.pl.
Kamil Kostrzewa, właœciciel porównywarki cen platform: [link=http://www.kurierem.pl "target="_blank"]www.kurierem.pl[/link] zauważa z kolei, że platformy, to w Polsce usługa stosunkowo nowa. - Pierwsze zaczęły powstawać trzy lata temu np. [link=http://www.paczkarnia.pl "target="_blank"]www.paczkarnia.pl[/link] - mówi Kostrzewa i dodaje: Poczštkowo ich liczba nie rosła szybko. W cišgu pierwszego roku powstało ich może dwie lub trzy. Prawdziwy boom rozpoczšł się w roku 2009. Powstały m.in. [link=http://www.kurier-online.pl "target="_blank"]www.kurier-online.pl[/link], [link=http://www.tani-kurier.pl "target="_blank"]www.tani-kurier.pl[/link], [link=http://www.wysylajtaniej.pl "target="_blank"]www.wysylajtaniej.pl[/link] i kilka innych. W bieżšcym roku powstało kilkanaœcie kolejnych i nieustannie „otwierane” sš następne. - Dwie nowe firmy zgłosiły chęć dołšczenia do mojej porównywarki a w trakcie tworzenia lub już w trakcie testów jest 7-8 kolejnych, o których wiem, a pewnie nie wiem o wszystkich - mówi Kamil Kostrzewa. Dziœ na rynku działa ok. 40 takich podmiotów a ich pojawienie się było niemal koniecznoœciš. - Niektóre duże firmy przewozowe nie obsługujš osób fizycznych. W innych, częœć usług dodatkowych, np. pobranie, dostępna jest tylko dla klientów majšcych z przewoŸnikiem umowę - wylicza Kostrzewa. Ale niezmiernie ważnym ważnym czynnikiem jest cena. - Ta sama paczka wysyłana bezpoœrednio przez firmę kurierskš może być nawet kilkukrotnie droższa. Ceny najlżejszych paczek w cennikach standardowych to ok. 30 zł netto, co z dopłatš paliwowš i Vatem daje ceny na poziomie 40 zł brutto. Do tego częœć firm stosuje pojęcie stref i dopłat strefowych, co dla jednej paczki może dać dodatkowš kwotę 20-40 zł. - oblicza Kostrzewa i zauważa, że ta sama paczka w cenniku platform kosztuje nawet poniżej 20 zł brutto. Dodatkowo, jeżeli współpraca nie układa się, to sklep bez problemu może zmienić platformę. [srodtytul]Kilkaset paczek daje siłę[/srodtytul] Po kilku miesišcach funkcjonowania na rynku Serwis-paczkowy.pl w poprzednim miesišcu osišgnšł wynik tysišca wysłanych paczek. - Żeby uzyskać od firm przewozowych korzystne ceny trzeba przesyłać miesięcznie minimum 500 paczek - mówi Rafał Łšczkowski. Niektóre firmy, sš gotowe zaoferować niższe stawki przewozowe już przy niższych wolumenach, ale to dlatego, że chcš przede wszystkim zwiększyć swój udziału w rynku przewozów kurierskich. Walka pomiędzy samymi platformami dopiero nastšpi. Spoœród kilkudziesięciu działajšcych na rynku, kilka oferuje cenę za paczkę do 30 kg. (o standardowych wymiarach) poniżej 20 zł brutto. Pozostałe majš stawkę o kilka złotych wyższš. - Pod koniec tego roku, najpóŸniej na poczštku przyszłego zacznie się poważna wojna o klienta - mówi Łšczkowski. Ocenia, że obecnie wielu właœcicieli e-sklepów nie ma jeszcze œwiadomoœci, że istnieje już tańsza alternatywa dla Poczty Polskiej, z której usług korzystajš sklepy nie mogšce pozwolić sobie na indywidualnš umowę z kurierem, i że dzięki platformom nawet kurierem można przesyłać paczkę tanio. Zdaniem Łšczkowskiego platformy będš zyskiwały na znaczeniu a przez to coraz w większym stopniu konkurowały ze sobš. - Na rynku liczyć się będš tylko te, które zaoferujš najniższe stawki, a pozostałe skazane będš na mniejsze obroty - ocenia szef [link=http://www.serwis-paczkowy.pl " target="_blank"]www.serwis-paczkowy.pl[/link]. [srodtytul]Kilku kurierów na jednej platformie[/srodtytul] Jak działajš platformy i kiedy zaczyna się opłacalnoœć tego biznesu? Zdaniem Kamila Kostrzewy platforma to typowy operator wirtualny - czyli firma/serwis, która nie posiada prawdziwej infrastruktury logistycznej oraz działu handlowego. Całoœć przedsięwzięcia opiera się na dwóch filarach: dobra umowa z firmš kurierskš (bardzo niskie stawki) plus serwis internetowy (strona www z aplikacjami rozliczeniowymi). - Posiadajšc dobrš aplikację, która automatyzuje większoœć procesów można teoretycznie ograniczyć platformę, do jednego biurka z komputerem i jednym pracownikiem lub właœcicielem - twierdzi Kostrzewa. Przytakuje mu Łšczkowski: - Większoœć z tych firm nawet nie zatrudnia pracowników. Jego zdaniem opłacalnoœć interesu zaczyna się od poziomu co najmniej kilkuset paczek w miesišcu. - Należy jednak wzišć pod uwagę fakt, że firmy majš różne koszty prowadzenia działalnoœci, które kształtujš próg rentownoœci - zastrzega Łšczkowski. On sam oczekuje, że jego firma docelowo będzie dostarczać 20 tys. paczek w miesišcu. Czy sš nadzieje, że platformy zamiast ze sobš walczyć zjednoczš siły? - To może się zdarzyć tylko w przypadku porównywalnych platform, tzn. przesyłajšcych podobne wolumeny paczek - ocenia Rafał Łšczkowski. Sam byłby skłonny połšczyć się z platformš, która ma umowę z kurierem innym niż on już współpracuje, tak aby oferta była większa i bardziej atrakcyjna. Kostrzewa zauważa, że częœć platform już teraz działa w ten sposób. - Niektóre sš brokerami w dosłownym znaczeniu, czyli oferujš usług kilku firm. Np., [link=http://www.kurjerzy.pl " target="_blank"]www.kurjerzy.pl[/link] współpracuje z UPS, DPD i DHL, [link=http://www.wysylajtaniej.pl " target="_blank"]www.wysylajtaniej.pl[/link] z UPS i DHL, www.dwiepaczki.pl z UPS i DHL a [link=http://www.serwis-paczkowy.pl " target="_blank"]www.serwis-paczkowy.pl[/link] z Opek, Kolporter, UPS. - W tych przypadkach nawišzujšc współpracę z jednš platformš zyskujemy dostęp do usług 2-3 firm kurierskich, co jest ważne jeżeli zależy nam na szerokim wachlarzu usług - mówi Kostrzewa i dodaje: Kto będzie miał odwagę pozbyć się częœci niezależnoœci, ale w zamian skumulować doœwiadczenie i możliwoœci, a przede wszystkim liczbę klientów i wzmocnić swojš pozycję w relacji platforma-firma kurierska, ten ma szansę na naprawdę dochodowy i bezpieczny biznes.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL