Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Finanse

Ty się zgłoś, a my może się odezwiemy

PhotoXpress
Brak odpowiedzi na zgłoszenia kandydatów do pracy i brak odzewu po rozmowie kwalifikacyjnej to plaga polskiego rynku rekrutacji
Nawet w czasach tzw. rynku pracownika, gdy firmy przeœcigały się w ofertach pracy, na forach internetowych często pojawiały się narzekania na arogancję rekruterów, którzy nie raczyli odpowiedzieć na zgłoszenia kandydatów. Od ponad roku takich skarg jest jeszcze więcej. Na brak odzewu ze strony pracodawców i agencji doradztwa personalnego utyskujš nie tylko absolwenci masowo rozsyłajšcy aplikacje, ale też doœwiadczeni specjaliœci i menedżerowie. – Brałem udział w kilku procesach rekrutacyjnych na stanowiska kierownicze. To już chyba standard, że odrzucony kandydat nie dostaje żadnej informacji – mówi z goryczš menedżer HR, który od zeszłego roku szuka pracy. Trzykrotnie był już na etapie rozmów kwalifikacyjnych, po których zapadła głucha cisza.
– To kwestia standardów, których w wielu firmach wcišż brakuje. Warto by każdy kandydat dostawał informację, że jego aplikacja wpłynęła i będziemy kontaktować się z wybranymi osobami. To jednak wymaga pewnych narzędzi systemowych, których wiele firm nie ma – mówi Agnieszka Mazurek, kierownik działu analiz rynku pracy w firmie Sedlak & Sedlak. Zaznacza, że w przypadku kandydatów zaproszonych już na rozmowę taki kontakt jest obowišzkowy. Kandydat ma też prawo zapytać, co zdecydowało, że wybrano kogoœ innego. Duże spółki, zdajšc sobie sprawę, że polityka rekrutacyjna buduje ich wizerunek , coraz częœciej wprowadzajš systemy, które pozwalajš na automatyczne zarzšdzanie aplikacjami. Ostatnio zrobiła to Kompania Piwowarska, która miesięcznie otrzymuje prawie 2 tys. zgłoszeń do pracy. – Każdy kandydat automatycznie dostaje potwierdzenie, że jego aplikacja wpłynęła do firmy. Jeœli została odrzucona, to system informuje, czy stało się to na etapie weryfikacji CV, czy po ocenie menedżera liniowego – wyjaœnia Barbara Zawadzka odpowiedzialna za system e-rekrutacji w KP. Dodaje, że kandydatów odrzuconych po wstępnej rozmowie firma informuje o tym telefonicznie. Zdaniem Angeliki Œniegockiej, dyrektora działu personalnego ista Shared Services Polska i coacha, nic nie usprawiedliwia firmy, która nie udziela informacji zwrotnej kandydatom zaproszonym do procesu rekrutacyjnego. Zaznacza jednak, że brak takiej informacji zwykle nie wynika z arogancji, a z niedostatku pracowników w działach HR, ograniczanych wskutek kryzysowych cięć. Bardziej istotny powód to zawirowania w firmach i zwišzane z nimi zmiany w trakcie rekrutacji. – Teraz, po kryzysie takich zmian jest dużo więcej. Często zmienia się profil stanowiska, a czasem zawiesza projekt i wraca do niego po pół roku. W takich sytuacjach działy HR niechętnie deklarujš, co się dzieje z aplikacjš – wyjaœnia Angelika Œniegocka. Jak ocenia Justyna Lipowska, szefowa działu rekrutacji w firmie doradztwa personalnego HRK, niektóre firmy zniechęcajš do siebie potencjalnych pracowników, przecišgajšc w nieskończonoœć procesy rekrutacji; np. zapraszajš kandydatów na całš serię spotkań kwalifikacyjnych. To nie tylko kłopot, ale i dodatkowe koszty dla kandydatów z innych miast. Dlatego pracodawcy, szczególnie na pierwszym etapie wyboru kandydatów, częœciej powinni korzystać z telekonferencji. Natomiast brak odzewu ze strony rekruterów jest – zdaniem Justyny Lipowskiej – także wynikiem kryzysu, który zmienił sposób działania częœci firm doradztwa personalnego oraz pracodawców. Zdarza się, że pracodawcy wysyłajš swš ofertę do kilku agencji, które jednoczeœnie rekrutujš na to samo stanowisko. Agencje się œcigajš, walczšc o prowizję i w rezultacie przeciętny czas rekrutacji skraca się z trzech, czterech tygodni do dwóch. – Konsultantom, którzy prowadzš jednoczeœnie po siedem, osiem rekrutacji, niekiedy po prostu nie starcza czasu, by na bieżšco informować kandydatów o przebiegu procesu, zwłaszcza w przypadku niższych stanowisk – wyjaœnia Justyna Lipowska, zastrzegajšc, że w firmie HRK funkcjonuje jasna polityka komunikacji z kandydatem na każdym etapie rekrutacji. [ramka][b]Poznaj tajniki rekrutacji z [link=http://www.kariera.pl/kariera/69/rekrutacja]Kariera.pl[/link][/b][/ramka]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL