Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rpkom

Ceny usług telekomunikacyjnych spadajš wolniej

[b]Główny Urzšd Statystyczny[/b] [link=http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_II.xls ]opublikował dane makroekonomiczne[/link] dla Polski, z których wynika, że w I połowie bieżšcego roku spadek cen* usług telekomunikacyjnych zwalnia prędkoœć, jakiej nabrał w II połowie roku ubiegłego. W kwietniu 2010 r. indeks cen wyniósł 94,4 podczas gdy od sierpnia 2009 r. do stycznia 2010 r. oscylował między wartoœciami 89,8 a 92,2. Jak podaje w [link=http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Wyjasnienia_metodyczne_Methodological_Notes.pdf]metodologii do raportu[/link] GUS ceny usług telekomunikacyjnych [i]uzyskano na podstawie miesięcznego badania cen usług œwiadczonych przez, dobrane w sposób celowy, podmioty gospodarcze zaklasyfikowane do sekcji ,,Transport i gospodarka magazynowa” i działu „Telekomunikacja” tj. przez ok. 310 przedsiębiorstw.[/i] GUS zaprezentował dane o cenach usług telekomunikacyjnych od 2006 r. Z prezentacji wynika, że spadek cen jest zjawiskiem permanentnym na rynku telekomunikacyjnym. W cišgu 40 miesięcy od stycznia 2006 r. tylko dwa razy nie został zanotowany spadek cen usług, a ani razu nie zanotowany został wzrost.
*kwoty pieniędzy otrzymywane przez producenta od nabywcy za jednostkę produktu (wyrobu lub usługi), pomniejszone o podatki od produktu oraz ewentualne rabaty i opusty, a powiększone o dotacje do produktu (GUS)
ródło: rpkom.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL