Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Obcy w swoim państwie

Fotorzepa, Ryszard Waniek Rys Ryszard Waniek
Podczas exposé premiera Donalda Tuska trzy lata temu kluczowym hasłem było odbudowanie zaufania. Niestety do dziœ się to nie powiodło. Kryzys wiary obywateli w państwo narasta – pisze publicysta „Rzeczpospolitej”
[wyimek][b][link=http://blog.rp.pl/janke/2010/06/23/obcy-w-swoim-panstwie/]Skomentuj na blogu [/link][/b] [/wyimek] Dlaczego firmy badawcze popełniły tak duże błędy w prognozowaniu wyniku wyborów prezydenckich? Czy to problem socjologów, czy może objawy jakiejœ społecznej choroby? Z jednej strony oczywiœcie mieliœmy do czynienia z błędami metodologicznymi i niewštpliwie firmy przygotowujšce sondaże muszš mocno zweryfikować swój sposób pracy. Jednak problem jest poważniejszy. [srodtytul]Słuchawkš o widełki[/srodtytul]
Gdy pisałem ten tekst, pracę przerwał mi telefon. „Moje nazwisko Antkowiak, prowadzę ogólnopolskš akcjꅔ. Nie usłyszałem jakš, bo wœciekły trzasnšłem słuchawkš o widełki. Polacy majš coraz mniej czasu, dostajš coraz więcej telefonów z rozmaitymi propozycjami, czy to od sprzedawców koców, garnków, czy wycieczek do Lichenia. Kiedy dzwoniš ankieterzy z PBS, CBOS czy SMG, częœć ludzi zapewne reaguje podobnie. Wszystko jedno, czy pytajš ich o garnki, czy o partie polityczne. Zawracajš znowu głowę, a mamy coraz mniej czasu, bo dwie prace, film, komputer, zakupy... To normalne zjawisko. I w dodatku powszechne na całym œwiecie. Wszędzie sš grupy pytanych, którzy nie chcš rozmawiać z ankieterami. – Stopień realizacji badań jest u nas i tak cišgle wyższy niż w krajach Europy Zachodniej, jak np. w Niemczech. To jest ogólnoœwiatowy trend – przekonuje socjolog profesor Henryk Domański. A jednak tak duża rozbieżnoœć między sondażami a wynikami wyborów przydarzyła się właœnie Polsce. [srodtytul]Œwiat oficjalny[/srodtytul] Podczas exposé premiera Donalda Tuska trzy lata temu kluczowym słowem było „zaufanie”. Szef rzšdu powtarzał je wtedy kilkadziesišt razy i potem wracał na wiele sposobów. Zaufanie miało się stać „fundamentem wielkiej nowej umowy politycznej Polaków” i mottem jego rzšdu. Ta obietnica mogła budzić nadzieje. Ale czy tę wiarę obywateli w państwo udało się odbudować? Polakom coraz częœciej brakuje zaufania do instytucji życia publicznego, do państwa. Do tego wszystkiego, co można nazwać œwiatem oficjalnym: polityków, rzšdu, parlamentu, do operatorów telefonicznych, poczty, urzędów. – To jest problem zaufania częœci obywateli do III Rzeczypospolitej, w której nie udało się zbudować szacunku dla państwa – uważa socjolog Tomasz Żukowski. A częœciš tego „œwiata oficjalnego” dla wielu ludzi sš także ankieterzy biur badania opinii publicznej. – Ludzie nie odpowiadali na pytania ankieterów, bo nie byli pewni, czy mogš pozwolić sobie na szczeroœć wobec instytucji życia publicznego – dodaje Żukowski. I uzupełnia katalog instytucji, których Polacy nie darzš zaufaniem, o media. Tę sytuację zarejestrowali twórcy głoœnego filmu dokumentalnego „Solidarni 2010”. Padajšce w dniach żałoby przed Pałacem Prezydenckim wypowiedzi, mniej i bardziej sensowne, były przejawem tej frustracji i braku wiary w państwo. – Widać było brak zaufania do władzy – potwierdza prof. Henryk Domański. Ale jednoczeœnie dodaje, że obecnoœć tłumów na warszawskim Krakowskim Przedmieœciu była też przejawem tęsknoty za zaufaniem do instytucji prezydenta. – Zobaczyliœmy, że istnieje potencjał zaufania do władzy – mówi. [srodtytul]Atrakcyjny towar[/srodtytul] Problem z zaufaniem do instytucji publicznych, tak silnie odzwierciedlony w wynikach przedwyborczych sondaży, istnieje już od wielu lat. Bez wštpienia rację ma Tomasz Żukowski, kiedy mówi, że w cišgu ostatnich 20 lat nie udało się wykształcić zaufania i szacunku do państwa. Po roku 2000 było to widać w badaniach socjologicznych bardzo wyraŸnie. W tym czasie poziom zaufania do Andrzeja Leppera wahał się od 30 do 50 proc. Nieprzypadkowo. Uczestniczyłem wówczas w badaniach, które prowadziły „Rzeczpospolita” oraz SMG/KRC w kilkunastu miejscach w Polsce. Pokazały one, że nieufnoœć, a wręcz wrogoœć, obywateli do wszystkiego, co kojarzy się z oficjalnymi strukturami, jest ogromna. Popularnoœć lidera Samoobrony była wyrazem buntu i frustracji wobec struktur państwa, które wyłšcznie żeruje na obywatelach i czyha cały czas na jego potknięcie. Od tego czasu – jak twierdzi prof. Henryk Domański – sytuacja znaczšco się nie poprawiła. A w dodatku doszedł jeszcze kryzys zaufania do „œwiata mediów i sondaży”. Spowodowany poniekšd przez same media. Gazety i telewizje zamawiajš wszak badania na potęgę, przy każdej okazji i na każdy temat. To atrakcyjny towar. Wynikami wszyscy się ekscytujš, jest co komentować, roœnie cytowalnoœć. Trzeba tylko wykonać je jak najtaniej... I w końcu ten wózek, który wszyscy razem cišgnęliœmy, musiał się wywrócić. [srodtytul]Byliœmy okłamywani[/srodtytul] Inny socjolog, proszšcy o zachowanie anonimowoœci, na podstawie prowadzonych przez siebie pogłębionych badań jakoœciowych wyborców, twierdzi, że częœć ludzi nie rozmawiała z ankieterami, bo nie wiedziała, jak im odpowiadać. Po 10 kwietnia mówili: „byliœmy okłamywani na temat tego, jaki jest Lech Kaczyński”. Podczas badań fokusowych powtarzajš: „czujemy, że nami manipulowano”. Zdali sobie sprawę, że rzeczywistoœć jest bardziej skomplikowana, niż sobie wyobrażali. Ale to nie znaczy, że wszystko zrozumieli i mieli jasnoœć. Oni sami sobie nie umieli powiedzieć, co się zdarzyło. Częœć z nich zdecydowała się oddać głos na Jarosława Kaczyńskiego, ale nie do końca rozumiała dlaczego. Oni nie umiejš jeszcze o tym opowiedzieć. A Kaczyński im do tej pory w tym nie pomógł. Dlatego, gdy dzwonił ankieter, bali się powiedzieć: „chcę głosować na Kaczyńskiego”, bo obawiali się, że zaraz padnie pytanie „a dlaczego?”, na które już odpowiedzieć nie będš umieli. Woleli więc nie odpowiadać wcale albo mówić, że wybierajš Komorowskiego – bo takiej odpowiedzi uzasadniać nie trzeba. To spostrzeżenie socjologa to kamyczek wrzucony do ogródka sztabu Jarosława Kaczyńskiego, który nie potrafił swoim wyborcom przekazać jasnego uzasadnienia, dlaczego majš na niego głosować. [srodtytul]Żal i nadzieja[/srodtytul] Czy kryzys zaufania do instytucji publicznych to zjawisko trwałe? Czy będzie już tylko coraz gorzej, wyniki sondaży będš mniej dokładne, a Polacy coraz bardziej zamknięci w sobie? Socjologowie uważajš, że po 10 kwietnia coœ się jednak zmieniło. Przed Pałacem Prezydenckim ludzie wyrzucali z siebie swoje żale, ale też przyszli z nadziejš. Sš dziœ bardzo zagubieni, ale coraz bardziej zdajš sobie sprawę, że nie można pozostawić wszystkiego tak, jak jest. Czujš, że państwo wymaga naprawy i wzmocnienia. Akurat pod tym względem nastroje społeczne zmieniły się doœć mocno. Zrozumiały to sztaby kandydatów do urzędu prezydenckiego – nieprzypadkowo mówili oni w tej bardzo krótkiej kampanii przed pierwszš turš innym językiem niż przed poprzednimi wyborami. I, jak widać po nie najgorszej frekwencji, taki sposób prowadzenia kampanii nie został odrzucony. A wręcz przeciwnie. [srodtytul]Trochę przerysowany[/srodtytul] Jeœli Polacy zauważš, że jakoœć życia politycznego się poprawia, to pojawi się też szansa na podniesienie poziomu zaufania do państwa i jego instytucji. Oczywiœcie taka zamiana musi być głęboka i długotrwała. Polityka musi być porzšdna i solidna. Media muszš być bardziej odpowiedzialne. Podobnie jak biura zajmujšce się prowadzeniem badań społecznych. Wtedy będzie szansa na budowę prawdziwego państwa obywatelskiego, w którym każdy czuje się odpowiedzialny i za swoje życie, i za sferę publicznš. Bo dziœ trudno namówić do aktywnoœci (a nawet do krótkiej rozmowy z ankieterami) ludzi, którzy czujš się obco w swoim państwie, którzy majš poczucie, że to państwo jest czymœ wrogim, że media wciskajš im ciemnotę, a sondaże ich okłamujš. Ten obraz pewnie jest trochę przerysowany. Ale tylko trochę.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL