Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Litwa walczy z korupcjš

Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite
AFP
Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite domaga się zaostrzenia walki z korupcjš. W wygłoszonym dzisiaj orędziu prezydent zaliczyła korupcję do jednego z największych problemów Litwy.
Szefowa państwa wskazała, że korupcja zakorzeniła się praktycznie we wszystkich dziedzinach, w polityce i gospodarce. Przypomniała, że w ubiegłym roku wszczęto ponad 700 spraw dotyczšcych korupcji, ale tylko połowa z nich trawiła do sšdu i tylko jedna osoba została pozbawiona wolnoœci za nadużywanie stanowiska służbowego. Dalia Grybauskaite zaznaczyła, że Sejm niezwłocznie powinien przyjšć odpowiednie akty prawne w celu zaostrzenia walki z korupcjš. Prezydent proponuje m.in. pozbawianie winnych urzędników stanowisk, konfiskatę mienia, a także zwiększenie kar za korupcję i przestępstwa gospodarcze. Odpowiednie poprawki do kodeksu karnego urzšd prezydenta już zgłosił w parlamencie.
W orędziu o stanie państwa Dalia Grybauskaite praktycznie całš uwagę skoncentrowała na sytuacji wewnętrznej kraju. Zaznaczyła na wstępie, że w społeczeństwie pogłębia się rozczarowanie i nieufnoœć. Odnotowała, że "ludzi złoœci nie brak pieniędzy, a brak sprawiedliwoœci i solidarnoœci". Prezydent wskazała też konkretne sposoby przeprowadzenia reformy sšdownictwa, odbudowy zaufania do sšdów. Polityce zagranicznej kraju prezydent poœwięciła zaledwie kilka zdań, wskazujšc jedynie jej priorytety: dalsza eurointegracja, konsekwentna obrona interesów Litwy w Unii Europejskiej, realizacja zadań euroatlantyckich, aktywne działania na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa terytorialnego, energetycznego i technologicznego Litwy.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL