Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Wojewoda lubelski: gdzie sš ekolodzy?

Fotorzepa, Przemek Wierzchowski
- Czy choć jeden ekolog stoi na tych wałach? - pyta z nieukrywanš goryczš Genowefa Tokarska, wojewoda lubelski
Słowa wojewody padły po poniedziałkowym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarzšdzania Kryzysowego, podczas którego omawiana była sytuacja powodziowa na LubelszczyŸnie. Mówišc o trudnoœciach zwišzanych z utrzymaniem wałów Genowefa Tokarska wspomniała, że działania przeciwpowodziowe utrudnia zadrzewiony i zakrzaczony teren w dorzeczu Wisły. - Ta nieszczęsna Natura 2000... - oœwiadczyła wojewoda. Chodzi o unijny program ochrony cennych przyrodniczo terenów, który ogranicza ingerencję człowieka w przyrodę. - Wiem, że przemawia przeze mnie rozgoryczenie, ale tam gdzie nie można było niczego ruszyć, a teraz ludzie tracš cały dobytek. A gdzie sš dzisiaj ekolodzy? Czy choć jeden z nich stoi na tych wałach, gdzie trwa niewyobrażalna i heroiczna walka o ich utrzymanie? - pytała retorycznie. Na LubelszczyŸnie poziom Wisły jest od kilku dni stały lub nieznacznie opada. Jednak wojewoda podkreœliła, że sytuacja wcišż jest bardzo trudna. W gminie Wilków pod wodš znajduje się ponad 95 procent powierzchni gminy. Zalana jest też gmina Łaziska. Od tygodnia służby ratunkowe starajš się nie dopuœcić do przerwania wałów w Parchatce pod Puławami. Przyszłoœć jest jednak niepewna. - Wały chodzš. Sš tak nasišknięte, że w każdej chwili mogš nie wytrzymać - nie ukrywała Genowefa Tokarska.
Włodzimierz Stańczyk, dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarzšdzania Kryzysowego poinformował, że na LubelszczyŸnie ewakuowano dotšd ok. 1,5 tys. osób. Wielu mieszkańców z zagrożonych lub już zatopionych miejsc nie chce opuszczać swoich domów. - Wszyscy czekajš do ostatniej chwili. Na ewakuacje decydujš się dopiero wtedy gdy woda wlewa się im do łóżka - powiedział Stańczyk. Dodał, że powodzianie mogš liczyć nie tylko na schronienie przed wodš i posiłki, ale także na pomoc psychologicznš. W regionie utopiło się wiele zwierzšt hodowlanych, zalane sš dwa cmentarze, pod wodš znalazły się wodocišgi. - Fala powodziowa niesie ze sobš skażenie chemiczne i bakteryjne, które zagraża zdrowiu i życiu ludzi - ostrzegał Janusz Słodziński, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczno-Sanitarnej w Lublinie. - Nie odnotowaliœmy na razie żadnych zachorowań zwišzanych z powodziš, ale należy zachować higienę i ostrożnoœć w kontakcie z wodš. Szczepieniom ochronnych poddani zostali w pierwszej kolejnoœci przedstawiciele medycznych służb ratunkowych. Dalsze kroki w tym zakresie będš podejmowane sukcesywnie w razie potrzeby. Myœlę, że dalsze szczepienia będš niezbędne gdy woda opadnie - dodał Słodziński.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL