Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spór o in vitro

In vitro, komunia – kościelny spór

google
Ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier krytykuje oœwiadczenie Rady do spraw Rodziny episkopatu
Z informacji „Rz” wynika, że oœwiadczenie Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski na temat przystępowania do komunii œw. osób, które uczestniczš w zabiegach in vitro albo stanowiš prawo o in vitro, które pozwala na zabijanie embrionów, wzbudziło dyskusję wœród biskupów. Jest niemal pewne, że kwestiš tš na czerwcowym posiedzeniu zajmie się cały episkopat. Rada do spraw Rodziny episkopatu stwierdziła w ubiegłym tygodniu, że ci, którzy zabijajš życie poczęte albo ustanawiajš przeciwko niemu prawa, „a takim jest życie dziecka w stanie embrionalnym, w ogromnym procencie niszczone w procedurze in vitro, stajš w jawnej sprzecznoœci z nauczaniem Koœcioła katolickiego i nie mogš przystępować do komunii œwiętej, dopóki nie zmieniš swojej postawy”. – Rada episkopatu nie ma prawa formułować wypowiedzi doktrynalnych. To należy do uprawnień całego episkopatu i to działajšcego jednomyœlnie– mówi „Rz” ekspert w dziedzinie prawa rzymskiego ks. prof. Franciszek Longchamps de Berier, członek zespołu ds. bioetycznych episkopatu.
– Rada nie okreœlała doktryny – komentuje o. Andrzej Rębacz, dyrektor Krajowego Oœrodka Duszpasterstwa Rodzin i konsultor Rady do spraw Rodziny. – Przypomnieliœmy tylko znanš od wieków zasadę dotyczšcš życia poczętego, wynikajšcš z doktryny. Przypomnieliœmy, że zabijanie embrionów to grzech ciężki, który podlega pištemu przykazaniu. Każdy, kto nie szanuje życia poczętego, występuje przeciwko nauce Koœcioła i nie może przystępować do komunii œwiętej. Ale prawo kanoniczne nie mówi nic na temat in vitro. Mówi o ekskomunice za przerywanie cišży. Kanon 1398 stwierdza: „Kto powoduje przerwanie cišży po zaistnieniu skutku podlega ekskomunice wišżšcej z mocy samego prawa”. Prawo karne, jak i taka częœć prawa kanonicznego nie uznajš analogii (w tym wypadku między przerywaniem cišży a niszczeniem embrionów w procedurze in vitro). – Nie można prosto powiedzieć, że niszczenie embrionów w procedurze in vitro, które jest oczywiœcie zabijaniem, ale nie jest aborcjš, podpada pod kary koœcielne, jakie pocišga za sobš aborcja – wyjaœnia ks. Longchamps. – Jeżeli nie mamy jasnej wypowiedzi o charakterze doktrynalnym, że kto dokonuje procedury in vitro albo w tym uczestniczy bšdŸ jš czyni zgodnš z prawem, wyłšcza się ze wspólnoty, nie możemy nic takiego ogłaszać. Ks. Longchamps de Berier podkreœla, że wypowiada się we własnym imieniu, a nie Zespołu Ekspertów do spraw Bioetycznych KEP, którego jest członkiem. Według ks. Longchamps de Beriera wypowiedŸ doktrynalnš mogłaby sformułować cała Konferencja Episkopatu pod pewnymi warunkami. Deklarację doktrynalnš może wydać cały episkopat, gdy zgadzajš się z tym w stu procentach wszyscy biskupi. Jeœli natomiast brak jednomyœlnoœci, to ogłoszenie takiej deklaracji jest możliwe tylko wtedy, gdy uzyska ona co najmniej dwie trzecie głosów oraz zostanie zatwierdzona przez Stolicę Apostolskš. – Komunikat Rady ocenić można wyłšcznie jako zwrócenie uwagi na istniejšcy, rzeczywisty problem i apel do sumień wiernych, a nie jako deklarację doktrynalnš – podkreœla ks. Longchamps. Zwraca uwagę, że w mediach uproszczono komunikat Rady, podajšc, jakoby do komunii nie mogli przystępować wszyscy popierajšcy tę metodę zapłodnienia. Tymczasem Rada mówi o tych, którzy się poddajš takiemu zabiegowi, dokonujš go albo uczestniczš w stanowieniu takiego prawa o in vitro, w którym dochodzi do zabijania embrionów. [i]masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki [mail=e.czaczkowska@rp.pl]e.czaczkowska@rp.pl[/mail][/i]
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL