Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Liniowy nie dla menedżera

www.sxc.hu
Osoba, która œwiadczy usługi zarzšdzania, musi rozliczać podatek na zasadach ogólnych, nawet jeœli wykonuje te czynnoœci w ramach działalnoœci gospodarczej. Zdaniem NSA zasada ta obowišzuje także wspólników spółki niemajšcej osobowoœci prawnej
Zgodnie z konstrukcjš [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o PIT[/link] przychody osišgnięte przez osobę fizycznš sš przypisywane do okreœlonego Ÿródła przychodów. ródłami przychodów sš m.in. działalnoœć wykonywana osobiœcie oraz pozarolnicza działalnoœć gospodarcza.Dochody osišgnięte przez podatnika z poszczególnych Ÿródeł opodatkowane sš odrębnie, a przepisy przewidujš dla każdego z nich specyficzne zasady ustalania dochodu, a także sposób jego opodatkowania.Dochody z działalnoœci wykonywanej osobiœcie opodatkowane sš na zasadach ogólnych, czyli z zastosowaniem skali progresywnej. Natomiast zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o PIT podatnik osišgajšcy dochody ze Ÿródła, jakim jest pozarolnicza działalnoœć gospodarcza, może wybrać sposób opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych lub z zastosowaniem 19-proc. stawki liniowej.[srodtytul]Dochód wspólnika[/srodtytul]Spółka niemajšca osobowoœci prawnej (np. spółka...
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL