Obowiązują od 5 maja 2010

aktualizacja: 05.05.2010, 00:45
[srodtytul]DOTACJE: ARCHEOLOGIA[/srodtytul]
- minister kultury i dziedzictwa narodowego określił warunki i tryb udzielania dotacji na badania archeologiczne poprzedzające roboty budowlane przy zabytku nieruchomym oraz roboty ziemne na terenie, na którym są zabytki archeologiczne [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348676](DzU nr 64, poz. 396) [/link]
[srodtytul]WOJSKO[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra obrony narodowej o urlopach żołnierzy w czynnej służbie wojskowej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348673](DzU nr 64, poz. 397)[/link]
[srodtytul]NIEPEŁNOSPRAWNI/REHABILITACJA[/srodtytul]
- zmienione rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej dotyczące zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348671](DzU nr 64, poz. 398) [/link]
- on też jest autorem rozporządzenia w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego. Są to: pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej; pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo; pies sygnalizujący osoby głuchej i niedosłyszącej; pies sygnalizujący atak choroby, np. epilepsji, chorób serca [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348668](DzU nr 64, poz. 399)[/link]
[srodtytul]REJESTRACJA ZWIERZĄT[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348665](DzU nr 64, poz. 400)[/link] [srodtytul] OCHRONA PRZYRODY[/srodtytul]
- minister środowiska wydał dwa rozporządzenia, z których pierwsze odpowiada na pytanie, jak sporządza się projekt planu ochrony dla obszaru Natura 2000 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348685](DzU nr 64, poz. 401)[/link], a drugie informuje o sposobach i formach składania informacji o kompensacji przyrodniczej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348679](DzU nr 64, poz. 402)[/link]
[srodtytul]PRZESZCZEPY/SZKOLENIE[/srodtytul]
- rozporządzenie ministra w sprawie szkoleń osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość komórek, tkanek lub narządów, a także bezpieczeństwo dawców i biorców [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=348682](DzU nr 64, poz. 403) [/link]
[srodtytul]PRAWO CELNE[/srodtytul]
- minister finansów określił dokumenty stosowane w obrocie towarami objętymi wspólną polityką rolną oraz warunki i tryb postępowania z nimi w zakresie przewidzianym dla organów celnych. Rozporządzenie w tej sprawie obowiązuje od 1 maja [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=351634](DzU nr 73, poz. 469)[/link]
[srodtytul] STREFY EKONOMICZNE[/srodtytul]
- od ostatniego dnia kwietnia obowiązuje zmienione przez Radę Ministrów rozporządzenie dotyczące Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=351632](DzU nr 73, poz. 468)[/link]
[srodtytul]LOTNICTWO[/srodtytul]
- w rozporządzeniu ministra obrony narodowej poświęconym organizacji oraz zasadom funkcjonowania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w § 2 zmienił się ust. 4. Od 5 maja ma następującą treść: „Liczba członków Komisji wynosi od 5 do 40 w zależności od rodzaju zdarzenia lotniczego, które podlega badaniu przez Komisję” ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352051]DzU nr 74, poz. 470[/link])
- minister infrastruktury określił wielkość, sposób ustalania oraz warunki i terminy uiszczania wpłaty na finansowanie zadań oraz wydatków Urzędu Lotnictwa Cywilnego [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=352241](DzU nr 75, poz. 477)[/link]
Komentarz dnia
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE