Odprowadź składki ZUS od ekwiwalentu za urlop

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Jeśli pracownik nie wykorzystał w całości lub części urlopu wypoczynkowego, a jego umowa ulega rozwiązaniu, powinien dostać za niego równowartość pieniężną. Kwota ta będzie dla niego przychodem
Każdy pracownik ma prawo do corocznego wypoczynku. Zdarza się jednak, i to wcale i nie tak rzadko, że nie wykorzystuje go na bieżąco. Jeśli jego umowa o pracę ulega rozwiązaniu lub wygaśnięciu, a podwładny z wypoczynku nie skorzystał w ogóle bądź w przysługującym mu wymiarze, będzie musiał otrzymać jego pieniężny ekwiwalent. Tak nakazuje art. 171 § 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=B5E347C50E4D2860978BAD3D891C7A48?n=1&id=76037&wid=337521]kodeksu pracy[/link]. Czy od wypłacanego ekwiwalentu trzeba odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne? – pyta czytelnik. Odpowiedź jest twierdząca. O tym, co jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, mówi art. 18 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=333804]ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[/link]. Zastosowanie ma tu art. 12 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?n=1&id=346580]ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznyc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL