Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Czy trzeba będzie szukać innego cudu

ROL
Autorzy ekspertyz w sprawie uzdrowienia za wstawiennictwem papieża Polaka sš podzieleni
Po Wielkanocy w Watykanie miała się zebrać konsulta medyczna złożona z lekarzy konsultorów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, by zajšć się sprawš cudu w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Ale data spotkania wcišż nie została wyznaczona. Powód? Kongregacja czeka na jeszcze jednš opinię lekarza w sprawie nadzwyczajnego uzdrowienia Francuzki – siostry Marie Simon Pierre. Napisał o tym wczoraj w dzienniku „Il Giornale” jeden z najlepiej poinformowanych włoskich watykanistów Andrea Tornielli. Miałaby to być już trzecia opinia, tzw. superarbitra.
– Lepiej, że te wštpliwoœci rozpatrywane sš teraz, niż miałyby się pojawić po beatyfikacji – mówi Grzegorz Polak, dziennikarz i autor ksišżek o Janie Pawle II. – Dobrze, że kongregacja nie ulega presji i spokojnie, zachowujšc wszystkie procedury, bada cud. Tornielli ujawnia, że po tym, gdy lekarz zajmujšcy się zakonnicš po jej wyzdrowieniu wycofał się z wczeœniej postawionej diagnozy – że chorowała na chorobę Parkinsona – kongregacja musiała poprosić o dodatkowe opinie. Zwróciła się o nie do dwóch lekarzy, specjalistów z zakresu choroby Parkinsona. Jeden z nich wydał opinię pozytywnš i ta jest już w Watykanie. Druga, która jeszcze nie wpłynęła, jest negatywna. Dlatego kongregacja musiała się zwrócić o opinię do trzeciego lekarza. I na jego ekspertyzę teraz czeka. Wczorajszy tekst Torniellego potwierdza informacje „Rz” sprzed miesišca. Pisaliœmy wtedy, że kongregacja zwróciła się o dodatkowe opinie specjalistów, gdyż pojawiły się wštpliwoœci, czy Francuzka cierpiała na nieuleczalnš chorobę Parkinsona, czy też na zespół parkinsonowski, który w pewnych sytuacjach jest uleczalny. Samo poproszenie o dodatkowe opinie jeszcze niczego nie przesšdza. Decydujšcy głos będzie miała siedmioosobowa konsulta medyczna. To ona po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami w głosowaniu albo zatwierdzi uzdrowienie s. Marie Simon Pierre jako cud potrzebny do beatyfikacji Jana Pawła II, albo poprosi postulatora procesu ks. Sławomira Odera o przedstawienie innego cudu. – Nie mam wštpliwoœci, że z tym nie będzie żadnego problemu – mówi Grzegorz Polak. – Jest tyle przypadków cudownych uzdrowień za wstawiennictwem Jana Pawła II, że postulator ma w czym wybierać. Ks. Oder informował o kilkuset œwiadectwach o uzdrowieniach za wstawiennictwem papieża Polaka, w tym kilku bardzo poważnych. Z informacji „Rz” wynika, że jednego z najpoważniejszych, który mógłby być przedstawiony do zweryfikowania w procesie beatyfikacyjnym, doœwiadczyła ciężarna Włoszka. Kobiecie odeszły wody płodowe, a po modlitwie do Jana Pawła II powróciły. Wiele uzdrowień dotyczy nowotworów, a także innych łask – np. zajœcia w upragnionš cišżę po modlitwie do papieża Wojtyły.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL